Neděle

14. července 2024

Nyní

16°

Zítra

16°

Svátek má

Kurvále řeší záhady a taje našich životů

29. 12. 2019

page.Name
Kniha s nezvyklým titulem Kurvále je čtvrtým literárním počinem spisovatele Antonína Šlechty, trutnovského rodáka a bytostného Úpičáka. Jinak jde též o jednatele společnosti Voda Červený Kostelec, s.r.o., ale také dlouholetého člena Střediska východočeských spisovatelů, se sídlem v Pardubicích.

V předchozích povídkových knihách (7 pádů smrti, Pod zemí, Ptala se mě na štěstí) byl zobrazován život hrdinů v kulisách slavné Úpické pouti, dále v příbězích vodařů na pracovištích širšího okolí Červenokostelecka a ve třetí knize pak se snivé povídky dotýkaly životů Úpičáků, Trutnováků i obyvatel dalších míst Podkrkonoší.

Ve čtvrté knize si spisovatel zadal úkol šetřit při vyprávění slovy, s nimiž si hraje jako se skládankou a vytváří na malé ploše poetické příběhy, které doprovází, a svým způsobem i umocňuje, jeho slovenský přítel, fotograf Jaroslav Jakubčin. Jeho fotografie  přiřazené k záhadám a tajům Šlechtových záznamů života viditelně patří. Kdesi se Jakubčin lakonicky vyjádřil o své tvorbě: „Fotografuji pro radost.“ A na jeho fotografiích to je znát.

U předchozích knih se kritici zamýšleli, zda jde o autora prózy či o básníka. Nebylo třeba se přít, Šlechtova práce se slovem má svůj nezaměnitelný poetický dech. Platí to i ono. Pro zařazení jednotlivých částí knihy Kurvále bych pak zvolil francouzský novinový útvar Entrefilet, volně přeloženo jako Pamlsek, případně po rozdělení na dvě slova Mezi sítí. Oba české překlady tak dokumentují účel krátkého literárního tvaru: Chutné i hutné vyjádření pamlsku, i to, že Entrefilet byl obyčejně, pro zvýraznění, oddělován od ostatních sloupců novinové stránky svislými linkami, jakoby zachycen v síti.

O čem tedy kniha je? Jak jsem už předeslal, o záhadách a tajích našich životů, kdy je Antonín Šlechta opět pozorovatelem a tvůrcem předávajícím své postřehy čtenáři. Jeho entrefilety jsou reakcí na dění všedního dne a zároveň jakousi intarzií zdobně skládanou z vjemů. K tomu je často nutné i vytváření nových českých slov, jak už naznačuje titulem kniha Kurvále. A proč by ne? Nakonec i úpičtí obyvatelé bratři Karel a Josef Čapci stvořili pro slavnou divadelní hru RUR dnes celosvětově používané slovo ROBOT. A na stránkách knihy je záhadných slov, podobných onomu Kurvále, víc.

Autor se nebojí častěji použít i dnes ve škole a v kostelíčku „nepřístupných slov“, která jsou v dvourozměrném světě psané literatury pro dokreslení situace či prostředí více než potřebná. Tak se vedle tvrdších slov v titulcích objevují Hořeplavci, Bižák, Kurvále, Tvrdoměr, ale též umírněné Řiť na vás.

Nelze jednotlivé entrefilety rozebírat či vykládat jejich tituly. Tím by ztratily své kouzlo nalézaného, protože to si musí čtenář objevit sám, vytvořit si je z vlastního klopýtání životem. Návodem k tomu může být i zadní strana knihy, kde stojí: „Možná že život není nic jiného nežli nepřetržitý sled detailů. Teprve v jejich úhrnu se před námi otevře rozmanitost i hloubka prožitků…“ Alespoň na konec jedno lidové moudro ze Šlechtovy knihy - … ale ten dědek odsekl nevrle: „A kdy chceš jako bejt ve spojení s Bohem, když né u vokopávání brambor.“

(Kurvále, vydalo Nakladatelství Kmen, spol. s.r.o., Křenovice 2019)

Luboš Zelený
redakce@trutnovvinky.cz