Úterý

25. června 2024

Nyní

22°

Zítra

26°

Svátek má

Studenti gymnázia fotili krajinu v zaniklých obcích

11. 5. 2022

Studenti gymnázia fotili krajinu zaniklých obcích 0 snímků
Výstava studentských fotografií, která je vyvrcholením projektu Krajinou Sudet, zdobí aktuálně prostory Galerie Dračí uličky v budově trutnovského gymnázia. Vybraní studenti v rámci projektu ve třech terénních exkurzích navštívili dvě zaniklé obce – Debrné a Černou Vodu, kde hledali a objevovali zmizelá místa a fotili je. Součástí exkurzí byla i diskuse s odborníky a rodáky.

Krajinou Sudet je projekt Gymnázia Trutnov, který se rozběhl na podzim roku 2021. Jedná se o studentské exkurze do krajiny zaniklých obcí na Trutnovsku a Broumovsku, které jsou doplněny přednáškou rodáka, pamětníka či odborníka. „Cíle projektu jsou následující: seznámit se se zdánlivě opuštěnou krajinou našeho domova, která kdysi byla domovem někoho jiného. Pochopit historii, vývoj a současný stav sudetské krajiny. A zaznamenat vše skrze fotoaparáty,“ nechal se slyšet učitel biologie a zeměpisu Jiří Svoboda, který na gymnáziu funguje také jako koordinátor environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.

Odborníky pro exkurze letošního školního roku se stali: Eva Rennerová, ředitelka žacléřského muzea, společně s rodačkou z Černé Vody, paní Inge Eflerovou, Ondřej Vašata, zástupce ředitele Muzea Podkrkonoší v Trutnově, a Rostislav Bartoň, krajinářský fotograf z Českých Petrovic v Orlických horách.

Od podzimu do jara navštívilo třicet studentů z vyššího stupně gymnázia celkem tři obce, které v podstatě zanikly v průběhu 50. let minulého století po vyhnání/odsunu původního německy mluvícího obyvatelstva. Byly to Debrné
u Trutnova (Döberle), Černá Voda (Schwarzwasser) u Žacléře a dvojice osad Záboř (Saborsch) u Adršpašsko-teplických skal.

Objevování zbytků staveb, prozkoumávání polozasypaných sklepů, porovnávání stavu „dnes“ se stavem „kdysi“ na starých mapách, fotografiích a pohlednicích. Tiché postávání na zchátralých hřbitůvcích, které donutí k zamyšlení každého.

Pomalu se barvící listí v říjnovém údolí Debrnského potoka. Zmrzlá žlutá tráva s prvními vločkami v podhůří Rýchor a Vraních hor. Z dubnové mlhy vystupující hradba pískovcových skal s vytrvale krákajícími havrany.

Vyprávění Ondřeje Vašaty v překvapivých dějinných souvislostech v aule trutnovského muzea. Procházka s Evou Rennerovou a Inge Eflerovou krajinou jejího dětství a dospívání v Černé Vodě s návštěvou jejího rodného domku. Neocenitelné rady Rosťy Bartoně, sklánějícího se nad hledáčky fotoaparátů a pomáhajícího studentům s tím, jak správně zachytit atmosféru mechem obrostlých ruin domů nebo pomačkaných zrezlých hrnců.

To vše nabídlo společné putování tajemnou, polozapomenutou a pomalu mizející „Krajinou Sudet.“

„Nadmíru mě těší, že si tento projekt dokázal získat tak velký zájem studentů. Díky podpoře vedení školy mohu s klidem slíbit, že bude pokračovat i v dalších letech. Velmi rád bych přenesl cesty i do dalších pohraničních území severovýchodních Čech – Broumovska, Orlických hor, Králického Sněžníku,“ uzavřel Jiří Svoboda.

(bog, tz-jsv)
redakce@trutnovinky.cz
Foto: Kateřina Svobodová