Čtvrtek

18. července 2024

Nyní

20°

Zítra

21°

Svátek má

Manželé Kasperovi: Rádi bychom, aby tady bylo EPO1 i pro další generace

9. 5. 2023

Manželé Kasperovi: Rádi bychom, aby tady bylo EPO1 i pro další generace 11 snímků
Industriální objekty dodnes představují hospodářský rozvoj i atmosféru dávnější minulosti. Přestože v mnohých z nich už průmysl utichl, mají stále velký potenciál na přeměnu v něco nového, smysluplného, originálního a povznášejícího, což může vést k jejich záchraně. Tímto výrazným příkladem je krok manželů Renaty a Rudolfa Kasperových, kteří se rozhodli nejen zachránit někdejší objekt bývalé elektrárny v Trutnově-Poříčí, ale také mu vrátit slávu tím, že jej přestaví na Centrum současného umění EPO1.

Tento krok se již blíží do velkého finále, protože bude pro zvané hosty oficiálně otevřeno v úterý 23. května, aby den poté jeho branami prošla i veřejnost. A jak se před touto událostí iniciátoři tohoto velkorysého projektu cítí a co jim právě v těchto dnech jde hlavou?

„Už delší dobu je stále více co řešit v souvislosti se zahájením provozu EPO1, od maličkostí až po zásadní věci,“ řekla Renata Kasperová, jejíž manžel Rudolf poznamenal, že poslední měsíce a zejména uplynulé týdny se hromadí záležitosti kolem dokončení interiérů. „Kromě toho instalujeme výstavy, což zahrnuje spoustu jednání a transportů. V naší režii také vyrábíme kompletní informační systém v celém areálu, je toho prostě ještě hodně. Přes všechny tyto peripetie se moc těšíme na to, až galerii otevřeme, protože hezčí projekt jsem nikdy nedělal,“ uvedl Kasper, jehož společnost Kasper Kovo v roce 2011 odkoupila od německého majitele bývalý areál ČKD Dukla, který byl v té době před uzavřením.

Kasper připouští, že odkup elektrárny byl pro něj tak trochu danajský dar, protože už tenkrát bylo jasné, že pro ni firma nebude mít výrobní ani skladové využití. Odolával však názorům, že by se mohla budova zbourat, protože se na moderní strojírenskou výrobu nedala využít. Představy, co se bude s tímto objektem dít, poté na několik let odložili. V době, kdy jejich společnost začala dobře fungovat a vydělávat, se Kasperovi vrátili k myšlence, jak naložit s bývalou elektrárnou.

Protože oba mají rádi umění, rozhodli se, že elektrárnu přivedou právě k tomuto účelu. „Moje žena byla v tomto ohledu delší dobu opatrná, protože věděla, že je to poměrně velké sousto. Budovy byly totiž zanedbané a vyžadovaly pro takový záměr totální rekonstrukci. Nakonec však dostala chuť se do toho pustit také,“ vzpomíná Kasper a jeho žena ho doplnila, že na úplném začátku heroickou práci představovalo pouhé vyklizení prostor od nepořádku.

Potom už manželé společně oslovili architekty a vybrali náchodský Atelier Tsunami, s nímž už předtím spolupracovali a měli s ním velmi dobré zkušenosti, protože jeho zástupci perfektně znali jejich představy, čemuž odpovídá i finální výsledek této unikátní galerie. „Manželka byla zapojená do diskuzí s architekty nad konkrétními studiemi, budoucí umělecký program, výstavy, akce, zaměření galerie jsme řešili společně, později také po výběrovém řízení s ředitelem EPO1 Janem Kunzem. Projektovou přípravu, řízení stavby a financování celého záměru jsem měl na starosti já. Díky tomu, že jsem vzděláním stavař a mám s tímto oborem zkušenosti, koordinaci projekce a samotné realizace jsem řídil sám,“ vrací se do minulosti Kasper.

Dnes, když návštěvník přijde před někdejší elektrárenskou budovu, dýchne na něj historie, a to bez nadsázky s tím, že zůstal zachovaný původní vzhled objektů. Více než sto let starý pětipodlažní dům zaujme velikostí a pohlednou fasádou z lícových cihel. Po vstupu do velkorysých, citlivě upravených, zmodernizovaných, vytápěných a klimatizovaných prostor je všudypřítomná neopakovatelná atmosféra, která pohltí nejen umělce, příznivce umění, ale i další návštěvníky.

Centrum současného umění EPO1 je bez nadsázky skutečným magnetem a zároveň galerií evropského formátu zaměřenou primárně na sochařská, spíše nadrozměrná díla v bývalé generátorovně a strojovně. Dále zde budou vystaveny menší 3D objekty, obrazy, grafiky i fotografie. Chystá se také další okruh, kterým je umění ve veřejném prostoru. V tomto směru by Kasperovi rádi překročili i českou hranici.

„Naším plánem je vystavovat zejména sochy a tvořit je přímo tady v EPO1. Zatím jsme uspořádali výstavy pro první menší prostor, který byl již hotový,“ nastínila Renata Kasperová. Návštěvníci už zde mohli vidět výstavy Krkonošský poutník legendárního trutnovského fotografa Jiřího Havla, dále expozici Základní princip malířky a brilantní kreslířky Ivany Štenclové a také výstavu Nestabilita věčnosti sochařky Pavlíny Kvita. Při tak zvaném openingu 23. a 24. května se lze těšit na tři výstavy. Mimo to bude součástí otevření EPO1 i performance v Kapli sv. Josefa ve Slavětíně, kterou Kasperovi nechali rovněž zrekonstruovat a kam při openingu vyveze zájemce autobus. Právě ve Slavětíně už byl zahájen Art Point, tedy program zahrnující koncerty, přednášky, autorská čtení a podobně.

„O hlavním výstavním programu renomovaných umělců v EPO1 už máme představu až do roku 2027, protože zájem je obrovský. Umělcům jsme schopni přímo na místě nabídnout možnost tvorby, takže jsou v plánu i rezidenční pobyty. Návštěvníkům chceme nabídnout zajímavý a kvalitní program,“ přiblížil Kasper. Kromě toho se připravují i venkovní instalace včetně doprovodného programu. „V té době bude už otevřená stylová kavárna, jejíž součástí jsou zajímavé industriální prvky. V programu, který promýšlíme a připravujeme od letošního září, by měly být edukační programy pro děti a mládež, případně pro rodiny s dětmi, přednášky zaměřené na umění i prázdninový program pro školáky,“ vysvětlila Kasperová.

Oba iniciátoři projektu rovněž sází na to, že postupně ve dvou etapách dojde k napojení na dálniční síť, která umožní perfektní přiblížení galerie směrem do Polska a do budoucna také Německa. Je to prostě strategické místo, navíc v regionu, kde je blízko do Krkonoš s velkou návštěvností, což je bezesporu rovněž velká výhoda. Pro oba je projekt výjimečný nejen velikostí výstavních ploch, ale také charakterem budov, které nechali Kasperovi zrekonstruovat. O svých aktivitách směřujících ke vzniku EPO1 oba iniciátoři nezapochybovali, i když v době realizace přišla covidová pandemie a vzápětí obrovská energetická krize způsobená válkou na Ukrajině.

„Přestože to bylo náročné, překonání problémů znamenalo pro nás jakýsi posun a je možné si z toho vzít i něco pozitivního. Stejně jako v současném umění, kdy ne každý ho přijímá pozitivně, jsme se i přesto s manželkou rozhodli tento projekt dokončit. Pro nás EPO1 znamenalo další životní zkušenosti a možná dobře, že jsme je získali,“ sdělil Kasper. Cílem obou je, aby projekty vytvořené pro centrum současného umění byly pro publikum co nejzajímavější, aby přitáhly co nejvíce lidí. „Byli bychom samozřejmě moc rádi, kdyby to zaujalo i hodně mladých lidí. V propagaci se snažíme mířit i na školy a vytvořit edukační a doprovodné programy, které pro uměnímilovnou veřejnost budou zajímavé,“ prozradila Kasperová a doplnila, že jim tyto aktivity přinášejí velkou radost a zároveň si přejí, aby EPO1 mělo publikum, které tím, že bude navštěvovat jeho kulturní programy, bude přispívat ke kultivaci celé společnosti.

„Občas mně hlavou proudí otázka, zda nejsme tak trochu blázni, ale jsem rád, že jsme to dokázali podle našich představ svobodně, bez grantů a dotací, na vlastní náklady, a to nám dává velkou volnost. Přeji si co nejvíce zvědavých návštěvníků. Rádi bychom, aby tady bylo EPO1 i pro další generace a posunulo město Trutnov tím, že tady vzniká kulturní instituce, zase o kus dál. Je to určitý střípek do mozaiky, jak by se mělo město vyvíjet a vyspívat,“ dodal Rudolf Kasper.

Co si myslíte o projektu EPO1?

Michal Rosa, starosta Trutnova

Myslím si, že otevření EPO1 bude kulturním milníkem v historii města a událostí, která Trutnov na mapě rozsvítí. Ten prostor má nepochybně genia loci. Od první chvíle, když člověk do budovy vstoupí, ho místo zasáhne svou atmosférou. Rekonstrukce je udělaná velmi citlivě, klidně bych se pod ni podepsal. Samozřejmě mě oslovil monumentální prostor připravený na instalaci rozměrných uměleckých děl a bude to velká výzva pro kurátora k vytvoření zajímavých a kvalitních výstav.

Martin Červíček, hejtman Královéhradeckého kraje

Projekt přeměny objektů staré elektrárny na galerii moderního umění, za níž stojí manželé Rudolf a Renata Kasperovi, se v budoucnu bezpochyby stane další součástí rodinného stříbra nejen Královéhradeckého kraje, ale věřím, že vzbudí zájem i za hranicemi naší země. Toho, čeho si ale na něm vážím možná nejvíce, je, že jsou mezi námi takoví lidé, jako je Rudolf Kasper, který namísto toho, aby po právu využil prosperity své třicet let se rozvíjející úspěšné firmy pro svůj osobní komfort, investuje své prostředky do snahy zachránit či vytvořit nové trvalé hodnoty, jež budou mít svůj význam i pro budoucí generace.

Marcel Fišer, kurátor

Renovaci budovy EPO1 považuji za vzorovou ukázku citlivé konverze průmyslového objektu. Zásluhu na tom mají jak osvícení investoři s jasnou představou o výsledku, tak i architekti, kteří jejich vizím dali konkrétní podobu. Zároveň je důležité, že to není nějaký marketingový projekt na využití prázdné budovy – naopak, jde o velice osobní záležitost, což je na výsledku samozřejmě vidět.

Aleš Krtička, architekt a zakladatel ateliéru Tsunami

Svým zaměřením, parametry a významem přesahuje nejen Trutnov a Královéhradecký kraj. Má oprávněné ambice stát se významným uměleckým centrem evropského významu. Vytvoření galerie v objektu bývalé elektrárny je samo o sobě uměleckým dílem. EPO1 je názorným příkladem možného využití stavby ke zcela jinému účelu a bude jen dobře, když podobné projekty a především realizace budou přibývat. Věřím, že se EPO1 stane pro mnohé z nich inspirací.

Libor Kasík, ředitel Uffa

Na EPO1 se dívám ze dvou úhlů. Z pohledu ředitele Uffa vnímám, že pokud budeme v něčem konkurence, tak v tom, jak naše projekty vnímá a bude vnímat celorepublikový a mezinárodní kulturní kontext, a to je přesně ona životadárná konkurence. A z pohledu člověka působícího v oblasti možností a smysluplnosti dopadů kultury na společnost EPO1 vnímám jako velkou smysluplnou věc. Takže z obou profesních pohledů i z pohledu čistě lidského panu Kasperovi velký respekt.

Ivan Adamec, poslanec a předseda Hospodářského výboru Parlamentu ČR

Jedno z mnoha synonym Trutnova je město kultury a jsem přesvědčen, že originální počin manželů Kasperových jej nejenom potvrzuje, ale do budoucna naše město zvýrazní i na mapě Evropy. EPO1 propojuje historické hodnoty se současností i novými uměleckými vizemi. Umění je nedílnou součástí kultury, která je hybatelem společenských změn, a tento projekt umožní, aby se do nich jeho prostřednictvím mohl zapojit každý, kdo bude chtít.


Hynek Šnajdar
hynek@trutnovinky.cz
Foto: Miloš Šálek