Pátek

19. července 2024

Nyní

23°

Zítra

24°

Svátek má

Velkorysé výstavní prostory nabídnou akustiku, energii i mladé sochy

21. 5. 2023

Velkorysé výstavní prostory nabídnou akustiku, energii i mladé sochy 16 snímků
Součástí tak zvaného openingu, tedy slavnostního otevření Centra současného umění EPO1 v Trutnově-Poříčí, které se pro zvané hosty uskuteční v úterý 23. a pro veřejnost ve středu 24. května, bude zahájení tří velmi nevšedních a originálních výstav. Ta největší s názvem Volume a podtitulem Akustická dimenze v současném sochařství, kterou připravili kurátoři Marcel Fišer a Daniela Kramerová, je zaměřena na zvukovou stránku uměleckého projevu.

„Nejen v umělecké oblasti, ale i v dalších způsobech uchopování světa se s odklonem od konceptu racionality a objektivity spojovaného s vizualitou dostávají více ke slovu dosud do pozadí odsunuté individuální emocionální stránky světa spojené s dalšími smysly, v první řadě se sluchem,“ vysvětlují kurátoři. Podle nich je proto namístě otevřít výstavní program nové galerie EPO1, která se bude zabývat prostorovým uměním, výstavou, v níž se prostorové a vizuální vjemy propojí s aktuálním fenoménem zvuku.

Výstava Volume samozřejmě nezaměstná pouze uši, ale v některých případech i návštěvníkův hmat. Samotné slovo v názvu primárně odkazuje k hlasitosti zvukového vjemu, ale v sochařských souvislostech míří spíše k objemu plastického tvaru. Svá díla v tomto směru představí zástupci několika generací současných umělců z České republiky, Německa, Rakouska, Slovenska a Polska.

„Záměrně volíme různé typy práce se zvukem, například aktivně zvučící objekty, záznamy zvukově výtvarných performancí, dále objekty, které rozehraje návštěvník či performer. Část děl také reaguje na pohyb diváka místem. Významná skupina autorů vytváří sochařskými, malířskými či digitálními způsoby vizuální ekvivalent sluchového vjemu. Několik umělců vytvoří site-specific díla pro konkrétní prostor,“ přibližují kurátoři.

Návštěvník se setká i s tematizací původní výrobní minulosti továrny EPO1, s akustickými kvalitami tohoto prostoru, kde nejen zvukový, ale přímo hudební svět inspiruje umělce v rozpětí od klasické a současné vážné hudby po nynější techno scénu. V několika případech bude zvuk zastoupen ve specifické poloze promluvy, řeči dotýkající se vztahu zvuku a informace i mediální vyprázdněnosti. „Současný zájem o zvukovou tvorbu souvisí se snahou o proměnu vnímání a prožívání, zastavení, učení se naslouchání nejen zvukům, ale se stejnou důležitostí vnějšímu i vnitřnímu tichu,“ dodávají kurátoři výstavy Volume, která v EPO1 potrvá do ledna příštího roku.

V komornějším prostředí třetího nadzemního podlaží bude souběžně otevřena výstava Power Post Station, jejímž kurátorem je Jan Kudrna. Tato přitažlivá a divácky atraktivní expozice prostřednictvím děl šesti umělců zachycuje, zobrazuje a určitým způsobem pojmenovává energie v pokud možno co nejširším spektru. „Aniž bychom museli analyzovat a exaktně popisovat procesy a jevy uvnitř jednotlivých materiálů a organismů, budeme svědky výsledků projevů autorských vůlí, které jasně a cíleně zachycují podstatu zákonitosti energie přítomné v mnoha podobách a formách,“ vysvětlil kurátor.

Návštěvník bude svědkem například redukovaných maleb, kde je energie přítomná pomocí citlivých barevných kontrastů znázorňujících její toky v symbolických krajinách, uzavřených světech a organismech, nebo zkoumání fyzikálních procesů vztahujících se k zachování energie a jejímu přenosu, přísunu elektrické energie, která vytváří výsledný vizuální obraz, malby založené na oscilaci a kmitech kyvadla, videoprojekce, do níž vstupuje malba, v níž tepají organické formy odkazující na energii či zobrazení vesmíru pomocí galaxií a mlhovin.

Třetí výstava, na kterou se lze těšit, se jmenuje Fresh Power a je instalována v horním patře EPO1. Jejím kurátorem je ředitel této kulturní instituce Jan Kunze. „V této expozici bude představena tvorba nejmladší sochařské generace, jejíž díla jsou součástí akvizic vedoucích k počátku sbírky EPO1. Pro instalaci děl místo soklů použijeme staré ponky,“ prozradil kurátor.

Zajímavostí výstavy bude skutečnost, že v jejím prostoru budou ponechány rozmanité stroje, které byly nedílnou součástí bývalé elektrárny, vracejí se do její historie a zároveň jsou samy o sobě svým způsobem sochařskými díly. „Toto místo bude mít ze všech výstavních prostor nejindustriálnější charakter, v němž rozmístím jednotlivá díla, která jsem vybíral tak, abych ukázal, jak je tvorba současné generace pestrá, jaké materiály používá a jaká témata zpracovává. Myslím si, že tato výstava bude pro návštěvníky hodně zajímavá především svou vizualitou a různorodostí jednotlivých děl v kombinaci se zanechanými prvky industriální minulosti,“ dodal kurátor Kunze.

Všechny tři divácky mimořádně atraktivní výstavy v EPO1 naplňují současné i budoucí záměry této monumentální výtvarné scény s důrazem na sochařské umění v největším prostoru bývalé elektrárny, ale také na kvalitní současné umělecké směřování v menších expozicích nového kulturního centra v Trutnově-Poříčí.

čtěte také:


Hynek Šnajdar

hynek@trutnovinky.cz
Foto: Miloš Šálek