Neděle

26. března 2023

Nyní

Zítra

Svátek má

Kontroly odběrných míst vody pro zasněžování odhalily nedostatky

20. 1. 2020

page.Name
Správa Krkonošského národního parku provedla ve spolupráci s vodoprávními úřady (Trutnov, Vrchlabí a Jilemnice), Českou inspekcí životního prostředí a za účasti provozovatelů krkonošských skiareálů preventivní kontroly odběrných míst pro zasněžování. Dvacet kontrol zjistilo deset drobných nedostatků a jeden nedostatek závažný.

Kontroly proběhly koncem loňského roku v Peci pod Sněžkou, Janských Lázních, Horní Malé Úpě, Dolním Dvoře, Strážném, Špindlerově Mlýně a Rokytnici nad Jizerou.

Účelem kontrol před začátkem sezóny zasněžování bylo vyhodnocení aktuálního stavu odběrných míst, především minimálního zůstatkového průtoku daného podmínkami povolení k odběru vody pro zasněžování. V případě pochybení jsme přímo na místě dali návrh nápravných opatření tak, aby byl zajištěn zodpovědný provoz odběrných míst podle podmínek příslušných povolení. Důraz jsme kladli na kontroly odběrů z drobných vodních toků, kde může odběr vody pro zasněžování v případě nedodržení minimálního zůstatkového průtoku ohrožovat zachování základních ekologických funkcí vodního toku. Kontroly provedené ještě před začátkem hlavní zimní sezóny měly zároveň za cíl nastavit kvalitní úroveň komunikace mezi všemi dotčenými subjekty – vodoprávními úřady, Správou KRNAP a provozovateli lyžařských areálů.

Závažný nedostatek zjištěný při jedné z kontrol spočíval v úmyslném částečném ucpání potrubí sloužícího pro převod zůstatkového průtoku dřevěnou zátkou, a v tím sníženém průtoku vody pod odběrným místem. Nedostatek provozovatel odstranil přímo na místě. U dalších 10 drobných nedostatků vodoprávní úřady stanovily způsob a termín jejich nápravy. Rovněž byl upřesněn způsob, rozsah i termín preventivní údržby či úpravy koryta toku bezprostředně nad odběrným profilem, aby nebyl minimální zůstatkový průtok během provozu omezován usazeným materiálem a předešlo se tak negativním dopadům odběrů vody na ekologický stav toků.

V efektivních kontrolách za přítomnosti všech zúčastněných stran budeme pokračovat a rozšíříme je i na další místa, kde dochází k odběru povrchových vod (především u malých vodních elektráren). Od preventivních kontrol za účasti provozovatelů si vodoprávní úřady, Správa KRNAP a ČIŽP mimo jiné slibují zlepšení dodržování stanovených podmínek, lepší povědomí provozovatelů o důležitosti zachovávání minimálních zůstatkových průtoků a efektivní zjednání nápravných opatření.

Minimální zůstatkové průtoky jsou stanovovány především kvůli zachování ekologicko-stabilizačních funkcí vodního toku – například dostatečně kvalitních podmínek pro život vodních organismů nebo samočisticích funkcí toku. Zimní období je paradoxně hydrologicky suchou částí roku (drtivá většina sněhových srážek se do toku dostává až při tání sněhové pokrývky na jaře). V úsecích toků ovlivněných odběry vody pro zasněžování proto může při nedodržení minimálního průtoku docházet až k úplnému vymrzání koryta, což má fatální následky pro organismy žijící ve vodě.

Radek Drahný
tiskový mluvčí Správy KRNAP