Pátek

31. března 2023

Nyní

Zítra

Svátek má

O práci v době pandemie a záchraně lidského života

9. 11. 2020

page.Name
K péči o seniory, tradičnímu poslání pečovatelské služby, letos přibyl jeden neplánovaný, ale zásadní úkol. Chránit naše nejstarší občany před koronavirovou pandemii. Díky spolupráci klientů a jejich rodin s týmem z pečovatelské služby se to v Trutnově doposud dařilo.

Senioři situaci nepodceňují a spolupráce s nimi je většinou skvělá. Ochránit kohokoliv před nákazou se může podařit jedině, když budete klást maximální důraz na hygienická opatření. Respirátory, rukavice, desinfekce, pořád do kola. Od března je to trvalá součást každodenní práce, museli jsme se tomu přizpůsobit.

V létě polevila obecná opatření a lidé odložili roušky. V trutnovské pečovatelské službě jsme ale nepolevili a dál dodržovali zavedený systém ochrany. Mnozí se nám smáli, často jsem měl ostré výměny názorů s lidmi, kteří nám vstupovali do budov bez roušek i přes to, že stále platil zákaz vstupu bez zakrytí úst a nosu. Z webových seminářů amerických a britských lékařů ale jasně vyplývalo, že covid sranda není a nebude.

Dnes jsem rád, že jsem neustoupil.Jako jednomu z mála terénních sociálních zařízení takové velikosti (cca 400 klientů) se povedlo našemu trutnovskému DPS jarní epidemii odolat. Nikdo z klientů ani zaměstnanců nebyl od března do října covidem nakažený. To je výjimečný výsledek. Ukazuje to na profesní kvalitu a osobní odpovědnost celého pečovatelského týmu s přesahem do soukromí a rodinného života. Tím, jak dobře se chrání i rodiny našich pracovnic, pomáhají nám v tom, abychom seniory před koronavirem ubránili.

Nevím, jestli se nám podaří udržet dosavadní stav bez nákazy. Epidemie je větší než jaře. Nejsme uzavřené pracoviště, po celou dobu je u nás volný pohyb osob, navíc jezdíme ke klientům. Uděláme pro to maximum.

Přeji nám všem mnoho sil v dalších dnech. Laskavost a ohleduplnost do našich myšlenek místo strachu.

Roman Béla
ředitel
Pečovatelské služby Trutnov