Středa

4. října 2023

Nyní

15°

Zítra

Svátek má

Česko-francouzské Vánoce poslední letošní akcí vozíčkářů

18. 12. 2020

Česko-francouzské Vánoce poslední letošní akcí vozíčkářů 20 snímků
Kvůli mnohým koronavirovým opatřením byla letošní činnost vozíčkářského klubu v Trutnově značně omezena. Vozíčkáři se zúčastnili celkem osmnácti akcí, z toho šestkrát vyrazili na výlet (Stezka korunami stromů, Nová Paka, Sněžka, mini ZOO Broumov, pivovar na Pomezních boudách, muzeum ve Dvoře Králové. Poslední setkání proběhlo minulý pátek na faře.

Setkání s dobrovolníky

V úterý 1. 12. hned po rozvolňování proběhlo setkání s dobrovolníky. Ředitel Jan Roček s manželkou tuto akci začlenili do pořádaných akcí klubu, kdy důvodem bylo vždy poděkování všem dobrovolníkům za jejich pomoc při jakékoli akci. Tato sešlost se již stává pravidelnou - ředitel s manželkou chtějí ukázat dobrovolníkům, jak si jejich spolupráce váží. Ale jak před Vánoci bývá, ne všichni dorazí. Předvánoční shon někdy zabere více času. Manželé Ročkovi pro dobrovolníky doma vyrobili i perníkové betlémy a drobné perníkové kousky. Ředitel zajistil i přes sponzora drobný dárek a členové ze své klubové kasy nakoupili nějaké cukroví.

Předvánoční posezení v restauraci Jednička

Na středu 9. 12. ředitel klubu zajistil rezervaci v restauraci Jednička, kam se sjeli členové s doprovodem. Opět nastal čas nejprve pogratulovat člence Marys k nadcházejícím narozeninám a pak, jako každý rok, i nadělit dárky. Tato akce bývá považována za příjemné ukončení roku. Po gratulacích a rozdělování dárků začala hostina. Každý si objednal, na co měl chuť. Vždyť co jiného se dá dělat v restauraci. Ředitel s manželkou opět jak pro dobrovolníky, tak i pro členy doma napekli perníkové betlémy a na chaloupky lepili polevou lentilky. Pokladní klubu Věra jezdila často za ředitelem a přála si k Vánocům lentilkovou chaloupku, a tak si ji vyprosila.

Česko-francouzské Vánoce

Na pátek 11. 12. se vedení klubu podařilo zajistit letos třetího zajímavého hosta. Česko-francouzské Vánoce se již uskutečnily potřetí a stávají se mezi členy také velmi oblíbenými. Hostem byli nový ředitel Francouzské aliance v Pardubicích Simon, kterého doprovázela tlumočnice Barbora a dvě stážistky - Bretonka Noa z Dinard a Casandra z jihofrancouzského města plného univerzit Montpellier.

Ředitel Roček opět doma s manželkou napekl i pro tyto hosty perníky se znaky měst, odkud pochází. Ředitel Simon pochází z města Castres na jihu Francie v regionu katarských hradů. Ředitel Roček s dobrovolníky připravil vzorovou vánoční tabuli na dva stoly, které se pod váhou jídla lehce prohýbaly. Po představení hostů a rozdání dárků nastala hostina, která i mohla mít blízko k českému obžerství. Při tom proběhla také gratulace se střílením špuntů pro oslavenkyni Marys – dárky již dostala ve středu. Došlo k pohanským vánočním zvykům – házení pantoflem i rozkrajování jablíček. Na závěr francouzští hosté zazpívali Marys francouzskou písničku – maminka Marys byla Francouzka. Akce se všem přítomným hodně líbila a jestli to vyjde, tak příští rok se zopakuje.

Grant Královehradeckého kraje

V letošním roce také ředitel klubu zajistil dotaci Královehradeckého kraje na dopravu vozíčkáře Luďka. České dráhy měly do prosince 2019 půjčeny motorové vozy Stadler z Německa, které provozovaly na Rychnovsku. Bohužel ukončením pronájmu nastal v Královéhradeckém kraji přesun vozidel, z trati Broumov – Náchod byly převeleny nízkopodlažní vozidla do Rychnovska. Jejich místo na trati Broumov – Náchod nahradili vozidla 854 s řídícími vozy s plošinou na přepravu vozíčkářů, ty byly vzaty z trati Trutnov – Chlumec n/Cidlinou. A ty Luděk pravidelně využíval k cestám z Nové Paky do Trutnova a zpět do Klubu vozíčkářů nebo k zubaři několik let.

S ohledem na omezený vozový park ČD byly nasazeny na trati Trutnov - Chlumec n/Cidlinou vozy 854 bez řídících vozů a bez plošiny pro vozíčkáře. Na trati zůstalo jen jedno vozidlo k přepravě vozíčkářů, to však má nevyhovující obraty. Když vyšel v prosinci nový jízdní řád, tak vlak přivezl vozíčkáře do Trutnova v cca 12.00 a v cca 12.20 jel zpátky. To platilo v týdnu a ne vždy, jiný spoj nebyl ani o víkendu.

Je otázkou, kde jsou ostatní vozidla ČD pro přepravu vozíčkářů? Jsou stažena do Prahy a okolí a zbytek ČR je asi tímto vůbec nezajímá? Přesto ČD chtějí po Královéhradeckém kraji každoročně vyšší peníze.

Proto se ředitel Klubu na jaře obrátil na kraj a vyžádal dotaci 20 000 korunu na dopravu vozíčkáře z Nové Paky. Dotace sloužila na dopravu vozíčkáře Luďka mezi své kamarády, když ČD vyřadily možnost rezervace vagónů s plošinou. Tím dotace suplovala snad i povinnost ČD zohledňovat dopravu TLP nejen v Praze. Přesto se ČD chlubí, jak jsou víc a víc bezbariérové. 

V rámci dobré spolupráce s naším krajem ředitel věříme, že v roce 2021 se opět podaří díky tvrdým jednáním objednatele navrátit do kraje vozidla, která umožní přepravu vozíčkářů i na trati Trutnov - Chlumec nad Cidlinou. A stejně tak věří, že od prosince 2021 bude bezbariérovost zajištěna s platností nových smluv, o kterých Královéhradecký kraj s dopravci vyjednává. Již v příštím roce se lze díky požadavkům ve výběrovém řízení těšit na zcela nové nízkopodlažní autobusy, které vyjedou 7. 3. 2021.

Vozíčkáři děkují všem, co činnost jejich klubu podporují, bez nich by měl klub velké problémy s existencí.

Jan Roček,
ředitel Klubu vozíčkářů Trutnov