Pátek

31. března 2023

Nyní

Zítra

Svátek má

Domov sv. Josefa v Žirči zasáhl covid. Hledá dobrovolníky

23. 10. 2020

page.Name
Přes všechna důsledná hygienická opatření typu nepřetržitého nošení roušek, která platí v Domově sv. Josefa od 10. září, a zákaz všech návštěv a exkurzí na odděleních od 2. října, bylo na dvou odděleních zjištěno několik případů nákazy. Nikdo z nakažených není ve vážném stavu. Někteří klienti se rozhodli odjet do domácí péče, ale většina zůstává. Oddělení jsou v karanténě, je zajišťována péče odděleně jak o pozitivní klienty, tak o klienty, u kterých proběhlo testování s negativním výsledkem, a to při dodržování těch nejpřísnějších hygienických opatření.

Nakažení jsou bohužel především v řadách zaměstnanců, kteří jsou pro chod Domova zásadní. Obracíme se v tuto chvíli na širokou veřejnost s prosbou o pomoc. Domov sv. Josefa potřebuje akutně pečovatele (bez nutnosti speciálního vzdělání) a zdravotnický personál (sestry, sanitáře). Pro další informace se prosím obracejte na Ing. Dagmar Flosovou, personalistku Domova sv. Josefa, tel.: 491 610 605, e-mail: flosova@dsj-zirec.cz.

V Domově je pozastaven příjem nových klientů na všech odděleních. V současné době probíhá přístrojové dezinfikování prostor jednotlivých objektů. Klientům i zaměstnancům, pro které je situace velmi těžká, je k dispozici psychoterapie i online intervence. Dle vyjádření pečujících zaměstnanců je i přes náročnost situace slyšet na odděleních smích. Pro klienty je připravováno promítání filmů jakožto drobné zpestření dne. Zachovat si pozitivní naladění je i pro zdravotní stav klientů i pečující personál velmi důležité.

Pomáhejte s námi. Nemůžete-li pomoc fyzicky, přispějte na péči o nemocné roztroušenou sklerózou jakoukoliv finanční částkou. https://www.domovsvatehojosefa.cz/pomahejte-s-nami.html.

Kateřina Fürbacherová,
Domov sv. Josefa Žireč