Středa

14. dubna 2021

Nyní

Zítra

Svátek má


Proměny Trutnova (237): Kancelář městské policie v roce 1936

Proměny Trutnova (237): Kancelář městské policie v roce 1936

V prvorepublikovém období sídlila městská policie v Trutnově...

V prvorepublikovém období sídlila městská policie v Trutnově v přízemí Staré radnice na dnešním Krakonošově náměstí. Trutnovský fotograf Rob...


Proměny Trutnova (236): Stará poříčská elektrárna

Proměny Trutnova (236): Stará poříčská elektrárna

Těsně před první světovou válkou zajistila dnešní trutnovské...

Těsně před první světovou válkou zajistila dnešní trutnovské místní části Poříčí mezi průmyslovými aglomeracemi severovýchodních Čech mimořá...


Proměny Trutnova (235): České gymnázium

Proměny Trutnova (235): České gymnázium

Na pohlednici z poloviny 30. let 20. století je zachycena bu...

Na pohlednici z poloviny 30. let 20. století je zachycena budova českého gymnázia z pohledu od dnešního Jiráskova náměstí.  V jejím průčelí ...Proměny Trutnova (234:) Tržnice Šmoulov

Proměny Trutnova (234:) Tržnice Šmoulov

Na fotografii pořízené na sklonku 90. let 20. století je zachycena tržnice Šmoulov, která vznikla v roce 1991 na místě bývalého autobusového...


Proměny Trutnova (233:) Restaurace U Úpského nábřeží

Proměny Trutnova (233:) Restaurace U Úpského nábřeží

Na výřezu z pohlednice vydané kolem roku 1910 je zachycen dům čp. 179. Před první světovou válkou zde sídlila restaurace Zum Aupastrand (U Ú...


Proměny Trutnova (232): Vyvrácená lípa v Lužické ulici

Proměny Trutnova (232): Vyvrácená lípa v Lužické ulici

Navečer 4. července 1929 se východními Čechami prohnala větrná smršť, která na mnoha místech napáchala velké škody. Nevyhnula se ani Trutnov...


Proměny Trutnova (231): Budova reálné školy, kde sídlilo muzeum

Proměny Trutnova (231): Budova reálné školy, kde sídlilo muzeum

Na staré fotografii je zachycena Horská ulice ve směru od dnešního Krakonošova náměstí. Snímku dominuje budova (čp. 13) německé c. k. reálné...


Proměny Trutnova (230): Požár válcového mlýna roku 1912

Proměny Trutnova (230): Požár válcového mlýna roku 1912

V Trutnově existovalo v minulosti hned několik mlýnů. Jeden z posledních, který se udržel v provozu, se nacházel v domě čp. 12 v Hradební ul...


Proměny Trutnova (229): Povodní poškozená Etrichova továrna

Proměny Trutnova (229): Povodní poškozená Etrichova továrna

Noc z 29. na 30. července 1897 lze na horním úseku řeky Úpy označit v pravdě za apokalyptickou. Mohutná průtrž mračen způsobila povodeň, kte...


Proměny Trutnova (228): Kryblická ulice před 120 lety

Proměny Trutnova (228): Kryblická ulice před 120 lety

Snímek pořízený v únoru 1900 trutnovským odborným učitelem Aloisem Hornikem zachycuje střední úsek Kryblické ulice ve směru k Poříčskému hřb...


Proměny Trutnova (227): Světelné a vzdušné lázně

Proměny Trutnova (227): Světelné a vzdušné lázně

Dnes již dávno zapomenuté „světelné a vzdušné lázně“ (Licht und Luftbad) stávaly na Horním Předměstí po pravé straně cesty směrující k Bojiš...