reklama 

Proměny Trutnova (180): Komín mazutové kotelny na Horním Předměstí

29.10.2015  •  Proměny Trutnova  • 
čtenost 1575

Trutnov - V roce 1970 byla mezi ulicemi Žižkova, Dělnická a Vítězná dokončena stavba mazutové kotelny (čp. 490), postavené nákladem dvaceti milionů korun československých.

Proměny Trutnova (180): Komín mazutové kotelny na Horním Předměstí

Charakteristická byla hlavně zdaleka viditelným vysokým komínem. Výstavba kotelny sice pomohla odstranit problém s vytápěním nových bytových domů na Horním Předměstí, řešený dosud obstarožní lokomobilou, ale nijak nepřispěla k čistotě ovzduší ve městě.

Pamětníci vzpomínají, že v okolí kotelny bylo díky zplodinám z komína mastné černé ovoce. Poté, co byla lokalita v první polovině sedmdesátých let postavením horkovodu z poříčské elektrárny teplofikována, mohl být v roce 1975 odstraněn komín.

Strana 24 Horni
Strana 24 Dolni

Jelikož byl komín součástí Trutnova jen v letech 1970 až 1975, jsou fotografie, na kterých je zachycen, velmi vzácné. Jednu z výjimek představuje barevný snímek s dětmi, pořízený v roce 1975 ze Žižkovy ulice. Dominuje mu objekt označovaný jako Horalka, za kterým je částečně vidět komín kotelny se svým charakteristickým červenobílým bezpečnostním nátěrem.

Jeho horní část tehdy obepínalo lešení, postavené z důvodu postupného rozebírání již odstaveného komína. Vzhledem k okolnosti, že se kotelna nacházela v hustě obydlené zástavbě, nebylo totiž možné komín odstřelit.

Strana 25 Horni
Strana 25 Dolni

Také další barevný snímek pochází z roku 1975, kdy již byly dny komína sečteny. A za ním následující černobílý snímek pořídil z ulice Čs. armády v roce 1975 dlouholetý trutnovský fotokronikář Karel Hybner. Je na něm dobře vidět, že bourací práce na komíně byly tehdy již v plném proudu.

Další barevný snímek zachycuje současnou podobu někdejší kotelny. Na dnes volném prostranství před ní stával do roku 1975 právě onen komín.

IMG 9527

Závěrem bych rád poděkoval Petru Kopeckému z Trutnova za cenné vzpomínky na kotelnu.

Ondřej Vašata
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Foto: Jan Žižka a archiv muzea

Diskuse

Rádi bychom tu měli slušné diskuze.
Proto se do diskuze mohou zapojit jen přihlášení
členové klubu Moje Trutnovinky s vyzvednutou kartou.

reklama