reklama 

Proměny Trutnova (183): Kluziště v areálu na Bojišti

26.1.2016  •  Proměny Trutnova  • 
čtenost 1300

Před výstavbou zimního stadionu na sklonku 70. letech 20. století v ulici Na Lukách se v Trutnově bruslilo leckde. Ve 30. letech například na koupališti či na nedalekém Vávrově rybníku (dnes prostor benzinové stanice v Polské ulici). Po druhé světové se bruslilo nejen na ploše v těsném sousedství koupaliště,ale také za železničním nádražím v lokalitě Na Nivách.

Proměny Trutnova (183): Kluziště v areálu na Bojišti

Od konce padesátých let mohli bruslaři nově využívat areál Na Bojišti, který byl na jižním svahu Šibeníku brigádnicky postaven v letech 1957 až 1960. Jeho součástí bylo nejen přírodní divadlo a malý park, ale i kluziště, jehož podoba je dobře zachycena na horním černobílém snímku.

Fotografii pořídil v roce 1959 trutnovský fotograf Eduard Čapek. Za kluzištěm vidíme podlouhlou přízemní budovu, která malým i velkým bruslařům sloužila jako šatna a ohřívárna. Mimo sezonu ovšem zřejmě neměla žádné využití a byla prázdná. Domek nalevo od ní obýval správce celého areálu. Jak areál vypadá dnes ukazuje barevná fotografie.

Strana 36 Dole

Také druhý černobílý snímek ukazuje tehdejší podobu kluziště. Pochází rovněž z roku 1959 a jeho fotografem je opět Eduard Čapek. Z fotografie je zřejmé, že ledová plocha nebyla ohrazena žádným mantinelem.

Dle vzpomínek pamětníků se zde bruslilo ještě v druhé polovině šedesátých let. Jeho definitivní zánik přišel v první polovině sedmdesátých let, kdy na jeho místě vyrostlo dětské dopravní hřiště s asfaltovým povrchem.

Strana 37 Nahore

Dokončeno bylo v roce 1974 a je zde k vidění dodnes, byť slouží především jako parkoviště. Dosud také stojí někdejší ohřívárna pro prochladlé bruslaře i domek správce areálu.

Snímek na straně 26 vlevo dole naopak zachycuje malý pomník s pamětní deskou, která připomíná výstavbu areálu Na Bojišti v letech 1957 až 1960. Závěrem zbývá poděkovat panu Antonínu Justovi, který v roce 2015 oba staré snímky věnoval Muzeu Podkrkonoší v Trutnově, Petru Kopeckému a Ivanu Zimmelovi za některé zpřesňující informace k historii kluziště.

DSC 1498

Ondřej Vašata
Muzeum Podkrkonoší

Diskuse

Rádi bychom tu měli slušné diskuze.
Proto se do diskuze mohou zapojit jen přihlášení
členové klubu Moje Trutnovinky s vyzvednutou kartou.

reklama