Pátek

1. března 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Proměny Trutnova (236): Stará poříčská elektrárna

15. 11. 2020

page.Name
Těsně před první světovou válkou zajistila dnešní trutnovské místní části Poříčí mezi průmyslovými aglomeracemi severovýchodních Čech mimořádné postavení moderní tepelná elektrárna, vybudovaná v letech 1912 - 1914.

K její lokalizaci právě do Poříčí přispěla skutečnost, že se v blízkosti nacházely kamenouhelné doly, tudíž byly zaručeny dodávky uhlí pro výrobu elektrické energie bez vysokých nákladů na dopravu.

V dalších desetiletích prošla elektrárna několika modernizacemi a přístavbami, až v ní byla výroba elektrické energie roku 1970 ukončena. Mezitím byla v její blízkosti roku 1957 uvedena do provozu nová elektrárna. Některé na snímku zachycené části staré elektrárny byly zbourány a nahrazeny novými objekty, využívanými později mj. podnikem ČKD. Dnešním majitelem objektu je firma Kasper Kovo. Probíhající rekonstrukce má umožnit realizaci velkolepých záměrů.

Vlastimil Málek, Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
redakce@trutnovinky.cz