Neděle

3. prosince 2023

Nyní

-4°

Zítra

-4°

Svátek má

Proměny Trutnova (227): Světelné a vzdušné lázně

17. 2. 2020

page.Name
Dnes již dávno zapomenuté „světelné a vzdušné lázně“ (Licht und Luftbad) stávaly na Horním Předměstí po pravé straně cesty směrující k Bojišti. Zřídil je německý spolek pro péči o zdraví a otevřeny byly 14. června 1908. Areál lázní ohraničený plotem byl zbudován podle plánů tesařského mistra Johanna Adama z Trutnova.

Lázním, které lákaly zejména na čerstvý vzduch a sluneční svit, dominovala dřevěná stavba (hala), v jejíž věži se nacházel vodní rezervoár. V hale byla mimo jiné převlékárna, osm kabin a místnost pro uskladnění tělocvičného nářadí. Rovněž zde bylo možné se osprchovat.

Travnatá plocha uvnitř areálu měla rozlohu 2500 metrů čtverečných. Nechyběla malá písečná pláž na slunění, bazén na koupel nohou a běžecká dráha. Lázně měly v létě otevřeno denně od šesti hodin ráno do osmi hodin večer. Vstupné pro dospělé činilo roku 1908 dvacet haléřů, děti do 14 let platily o polovinu méně. Sezonní permanentka přišla dospělého na 5 korun, studenty a žáky na 2 koruny.

Pro ženy byl každý den vyhrazen speciální čas, kdy sem mohly docházet. Lázně měla v oblibě zejména mládež, jak dokládá dobová pohlednice, vydaná kolem roku 1910. Po otevření koupaliště u řeky Úpy roku 1933 ale ztratily na atraktivitě.

V provozu přesto zůstaly zřejmě do 2. světové války. Dnes na ně upomíná název zahrádkářské kolonie, která na jejich místě vznikla. Jmenuje se Sluneční lázně a nalezneme ji v Okrouhlé ulici naproti vstupu do kulturního areálu na Bojišti.

Ondřej Vašata
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Foto: archiv Muzea Podkrkonoší v Trutnově