Pondělí

4. března 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Proměny Trutnova (246): Centrum Debrného

21. 9. 2021

page.Name
Na snímku pořízeném v srpnu 1952 je zachycen střed někdejší obce Debrné, která se po 2. světové válce postupně vylidňovala. V roce 1949 měla 154 obyvatel, zatímco roku 1958 již jen 96. Přesto tu ještě v druhé polovině padesátých let 20. století existovala národní škola, půjčovna knih a prodejna potravin.

Na horním snímku je vidět budova školy (čp. 66), která byla postavena roku 1842. Za ní je patrné průčelí roubenky čp. 38. Napravo od cesty stávala kaple sv. Jana Křtitele. Zanikla poté, co byla ve druhé polovině sedmdesátých let 20. století zapálena jako kulisa při natáčení západoněmeckého seriálu Wallenstein (Valdštejn). Stejný osud potkal i bývalou školu.

Kříž z roku 1855 před vstupem do kaple byl tehdy zachráněn, roku 2017 městem Trutnov opraven a vrácen na své původní místo. Litinový zvon z kaple je dnes deponován na návsi v Markoušovicích. Závěrem zbývá dodat, že v roce 1964 bylo Debrné sloučeno s Voletinami.

Ondřej Vašata, Muzeum Podkrkonoší
redakce@trutnovinky.cz