Čtvrtek

30. března 2023

Nyní

10°

Zítra

Svátek má

Advokátní kancelář Máchal, Bobek a partneři řeší vaše dotazy

10. 3. 2020 Komerční sdělení

page.Name
Potřebujete právní radu? Pak jste na správném místě. Advokát Tomáš Bobek, řídící partner renomované advokátní kanceláře Máchal, Bobek a partneři sídlící v Pardubicích a Praze, vám poskytne odpovědi na dotazy, které vás zajímají.

Dotaz: Dobrý den, na začátku měsíce jsem dostal od zaměstnavatele výpověď s dvouměsíční výpovědní dobou. Zároveň mi bylo řečeno, že po tu dobu do práce docházet nemám, ale taky že nedostanu nic zaplaceno. Výpověď nebyla nijak konkrétně zdůvodněna. Může takto zaměstnavatel postupovat a můžu se proti tomu nějak bránit?

Odpověď: Ztráta zaměstnání není příjemná záležitost, zvláště za takových okolností. Správně ale tušíte, že takto zaměstnavatel nemůže postupovat. Zaměstnavatel je povinen zaměstnanci přidělovat práci, která odpovídá pracovní smlouvě, a za vykonanou práci platit zaměstnanci mzdu, a to až do konce pracovního poměru, tedy i ve výpovědní době. Jestliže Vám zaměstnavatel přestal po výpovědi přidělovat práci, jedná se o tzv. překážku v práci na straně zaměstnavatele. V takovém případě Vám přísluší náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku, a to i v případě, že Vás zaměstnavatel nechává tzv. „sedět doma“. Zaměstnavatel Vám totiž sám od sebe nemůže nařídit volno bez náhrady mzdy (neplacené volno). Na takové variantě by se s Vámi musel nejdříve dohodnout.

Pokud jde o samotnou výpověď, tak platí, že zaměstnavatel Vám může dát výpověď jen z důvodů stanovených v zákoníku práce, přičemž konkrétní důvod musí být ve výpovědi jednoznačně uveden. Výpověď z pracovního poměru přitom musí být písemná a musí Vám být doručena do vlastních rukou. Pokud nesouhlasíte s výpovědí danou zaměstnavatelem a domníváte se, že některá z uvedených podmínek nebyla naplněna, máte zákonnou povinnost zaměstnavateli bez zbytečného odkladu písemně oznámit, že trváte na dalším zaměstnávání a zaměstnavatel je povinen Vám poskytnout náhradu mzdy. Současně se můžete u soudu žalobou na neplatnost rozvázání pracovního poměru domáhat toho, že výpověď je neplatná. Žalobu je v takovém případě nutné podat do dvou měsíců ode dne, kdy měl Váš pracovní poměr skončit.

Domníváte-li se, že Váš pracovní poměr byl ukončen neplatně, neváhejte se důkladně informovat a ke své obraně plně využít prostředky, které právní řád na takovou obranu nabízí.

Třída Míru 92, 530 02 Pardubice
E-mail: info@ak-mb.cz
www.ak-mb.cz