Sobota

13. dubna 2024

Nyní

14°

Zítra

10°

Svátek má

Rektorem Univerzity v Hradci Králové se opět stal Kamil Kuča

12. 2. 2020

page.Name
V univerzitním kampusu Na Soutoku byl v úterý odpoledne rozhodnuto, že funkci rektora Univerzity Hradec Králové bude i nadále vykonávat Kamil Kuča. Ten od čtyřiadvaceti členů akademického senátu obdržel dvaadvacet hlasů a jako jediný kandidát na tento post byl zvolen hned v prvním kole.

„Aby uchazeč či uchazečka mohli na funkci rektora kandidovat, je třeba splnit několik podmínek. V první řadě musí návrh takové kandidatury podpořit nejméně deset členů akademické obce UHK. Kandidáti předkládají také výpis z rejstříku trestů, který nesmí být starší 90 dnů a součástí kandidatury je i volební program,“ přiblížila podmínky volby předsedkyně Akademického senátu Hana Tomášková.

Kuča, který stál v čele univerzity od roku 2016, představil senátu své teze s tím, že jejich souhrn nazval Regionální univerzita s globálními ambicemi. „Od začátku mého rektorování jsme se s vedením univerzity zaměřili na klíčové kvalitativní ukazatele, podle kterých se v rámci českého vysokého školství rozdělují finanční prostředky vysokým školám. Jde zejména o důraz na vědecké výsledky a s nimi spojené motivační prvky a internacionalizaci,“ řekl staronový rektor.

Představil rovněž několik témat, na které se chce v dalším funkčním období rektora univerzity zaměřit. Mezi ně například patří lidské zdroje, v této souvislosti pak především navyšování tarifních platů všech zaměstnanců a rozvinutí standardizovaného systému zaměstnaneckých benefitů. Důležitou složkou pak budou studenti, zvýšení jejich vzdělanosti a jejich budoucí uplatnitelnost na trhu práce.

Rektor kromě jiného ještě zmínil získávání programů ve spolupráci se zahraničními univerzitami, dále například celoživotní vzdělávání a také strategii univerzity. To považuje za nejdůležitější úkol pro příští roky. „Chtěl bych, abychom společně připravili závazný dokument, ve kterém budou plně zakotveny veškeré cíle, jasná zodpovědnost jednotlivých aktérů tak, aby naše univerzita i nadále rostla.

Magazín Salonky se bude ve svém březnovém vydání tematicky zabývat právě Univerzitou Hradec Králové a přinese rozhovor s nově zvoleným rektorem Kamilem Kučou. Součástí vydání budou také další rozhovory a reportáže se zajímavými osobnostmi této vzdělávací instituce.


Hynek Šnajdar

redakce@trutnovinky.cz
Foto: uhk.cz