Pondělí

11. prosince 2023

Nyní

Zítra

Svátek má

Blíží se sčítání lidu, poprvé v historii bude primárně probíhat online

4. 3. 2021

page.Name
Plánování sociálních služeb, přetrasování linek hromadné dopravy, rozdělování veřejných prostředků i aktualizované podklady pro zásah hasičů, to vše a mnohem více by se neobešlo bez přesných a komplexních informací. K tomu má pomoci letošní sčítání lidu, které v zemi včetně Královéhradeckého kraje začne v sobotu 27. března.

Již více než 150 let se veřejná správa spoléhá na údaje ze sčítání lidu, které se v moderní historii Československa a později České republiky koná každých 10 let. „Sčítání slouží nám všem. Je těžko představitelné, že by společnost mohla fungovat, aniž by o sobě měla ucelené informace. Výsledky pak pomáhají v mnoha sférách – například při plánování dopravy, kapacit ve zdravotnických zařízeních nebo při tvorbě územních plánů,“ řekl Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu.

Velkou výzvou bude v příštích letech stárnutí obyvatelstva. Věková struktura obyvatel Královéhradeckého kraje je v celorepublikovém srovnání nejstarší, nejvyšší je i podíl seniorů a kraj má zároveň nejnižší podíl obyvatel ve věku od 15 do 64 let. Průměrný věk 43,3 roku je v kontextu celé republiky nejvyšší. Rostou kapacity i počet poskytovatelů pobytových sociálních služeb pro seniory.

Kraj má nyní v celorepublikovém srovnání druhý nejvyšší počet lůžek v domovech pro seniory v přepočtu na obyvatele. Dostupná data z minulého sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011 například využili v Třebechovicích pod Orebem jako podklad pro komunitní plánování nebo v Centru evropského projektování Hradec Králové pro přípravu sociodemografické analýzy města Hradec Králové.

Koho se sčítání týká

Sečíst se musí každý občan a cizinec, který má v České republice trvalý nebo přechodný pobyt nad 90 dnů. Formulář musíte vyplnit i v případě, že vám byl udělen azyl nebo jste na našem území pobývali o půlnoci z 26. na 27. března. Za nezletilé děti a osoby, které nejsou způsobilé k právním úkonům, jej může vyplnit jiný dospělý člen domácnosti. Sčítání se netýká cizinců, kteří jsou zde na dobu kratší než 90 dnů (například turisté), a zahraničních diplomatů.

Sčítání lidu je důležité také například pro Integrovaný záchranný systém, veřejnou správu, územní plánování, terénní služby, volnočasové aktivity a další aspekty života v kraji. Nezastupitelnou roli pak hrají v oblasti bytové výstavby. Její vývoj zaznamenal v kraji od roku 2016 značný růst. V roce 2019 byla zahájena výstavba 1645 bytů, z toho dvě třetiny v novostavbách rodinných domů.

Tempo růstu dokončených bytů bylo mezi kraji jedno z nejrychlejších. „Údaje ze sčítání lidu, domů a bytů jsou jedinečným zdrojem pro monitorování bytového fondu, což není nikde jinde dostupné. Data jsou to v některých případech nezastupitelná. Díky nim můžeme pro města a obce zpracovat prognózy až na úroveň jednotlivých obvodů,“ uvedla Zita Kučerová, zástupkyně ředitele Centra investic, rozvoje a inovací.

Podle Věry Varmužové, vedoucí oddělení informačních služeb a správy registrů Krajské správy ČSÚ v Hradci Králové informace o počtu domů a bytů, jejich konstrukci, vytápění či počtu podlaží poskytují jednou za 10 let podrobně až do základních sídelních jednotek výsledky sčítání v návaznosti na strukturu zde bydlících obyvatel. „A to podle věku, typu domácnosti, ekonomické aktivity, cestování do škol a do práce,“ vysvětlila Varmužová.

Cílem Sčítání 2021 je získání přesných a aktuálních dat, která slouží k efektivnějšímu plánování mnoha aspektů veřejného života pro dalších deset let. Tentokrát je i s ohledem na epidemickou situaci poprvé v historii primárně připravováno jako online.

Lidé se od 27. března do 9. dubna budou moci sečíst jednoduše a bezpečně přes internet na webu www.scitani.cz nebo prostřednictvím mobilní aplikace. Sečíst můžete nejen sebe, ale také celou rodinu. Pokud se nesečtete online, musíte od 17. 4 do 11. 5. vyplnit listinný sčítací formulář. Získáte ho spolu s odpovědní obálkou od sčítacího komisaře nebo na kontaktních místech sčítání. Vyplněný formulář v obálce odevzdáte na poště nebo vhodíte do poštovní schránky.

(hyš, tz-jv)
hynek@salonkyhk.cz
Foto: Michal Bogáň