Úterý

21. května 2024

Nyní

19°

Zítra

16°

Svátek má

Protonová radioterapie – unikátní léčba rakoviny je českým pacientům dostupná již desátým rokem

11. 3. 2022 Komerční sdělení

page.Name
Pražské Protonové centrum otevřelo své dveře prvním onkologickým pacientům již v roce 2012. Od té doby se jich zde léčilo více jak 8000 a klinika samotná se stala vysoce uznávanou v odborných kruzích nejen v ČR, ale i v zahraničí. V čem tedy tkví hlavní přednosti protonové léčby a pro které diagnózy se hodí? Na to odpovídá doc. MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D., ředitel Zdravotního úseku Protonového centra.

Pane primáři, jaký je princip a hlavní výhody protonové léčby?
Protonová léčba, jak již název napovídá, funguje na základě protonů. Ty mají, na rozdíl od fotonů používaných při konvenčním ozařování, zcela jiné fyzikální vlastnosti. Díky těmto vlastnostem je možné protonový paprsek přesně zacílit přímo do nádoru a významně tak snížit ozáření okolních zdravých tkání a orgánů. Díky tomu se snižuje i riziko vzniku nežádoucích účinků léčby, a tím i dopad léčby na kvalitu života pacienta v jejím průběhu i po skončení.

Jaké diagnózy léčíte v Protonovém centru?
Dlouholeté zkušenosti, sdílené i s kolegy ze zahraničí, špičková technologie i naši renomovaní lékaři spolupracující s fyziky, to vše nám umožňuje protonovou terapií léčit stále širší spektrum diagnóz. Úspěšně tak léčíme nádory hlavy a krku, maligní lymfomy, nádory plic, centrální nervové soustavy, vybrané nádory zažívacího traktu, sarkomy. Zcela ojedinělých výsledků však Protonové centrum dosahuje v oblasti léčby karcinomu prostaty u mužů a rakoviny prsu u žen. Mezi naše pacienty patří i děti.

Je protonová léčba hrazena zdravotními pojišťovnami?
Ano, Protonové centrum má smlouvu se všemi českými zdravotními pojišťovnami, protonová léčba je tak hrazená a dostupná všem pacientů z celé ČR.

Protonová léčba karcinomu prostaty je rychlá, efektivní a bez vedlejších účinků?
V léčbě rakoviny prostaty, kterou každým rokem v České republice onemocnění až 7 000 mužů, dosahujeme celosvětově skutečně ojedinělých výsledků, a to jak v úspěšnosti léčby – ta souvisí s počtem zcela vyléčených pacientů a se vznikem nežádoucích účinků po léčbě, tak i v délce trvání léčby. Při včasném záchytu onemocnění dokážeme zcela vyléčit až 97 % mužů!

Loni se nám podařilo publikovat výsledky naší dlouholeté práce v prestižním odborném zahraničním časopise zaměřeném na radiační onkologii. Jde o výsledky studie, jež probíhala po dobu 8 let a z výsledků studie jasně vyplývá, že se díky protonové terapii vyléčilo 97 % pacientů s karcinomem prostaty nízkého rizika a přes 90 % pacientů se středně rizikovým karcinomem prostaty. A to vše v poměrně neobvykle krátké době léčby, která čítala pouze 5 ozařovacích dnů. Protonová léčba má celkově na pacientův běžný život minimální dopad: probíhá ambulantně, takže umožňuje pacientům i v průběhu léčby bez omezení pracovat, a je, oproti jiným léčebným metodám, poměrně šetrná a s minimálními vedlejšími účinky. Těmi jsou nejčastěji inkontinence (porucha udržení moči) a impotence, jejíž riziko je v případě operace velmi vysoké, přes 80 %. U protonové léčby karcinomu prostaty časného stádia je toto riziko sníženo na méně než 1 %.

Co je dobré vědět

  • Protonová léčba i všechna diagnostická vyšetření v Protonovém centru jsou hrazená ze zdravotního pojištění.
  • Pacienti mohou Protonové centrum kontaktovat kdykoliv sami, a to i bez doporučení lékaře, telefonicky na čísle 222 999 000 nebo e-mailem na pacient@ptc.cz. Informaci o tom, zda je jejich diagnóza vhodná pro protonovou léčbu pak dostanou do 24 hodin.
  • Vstupní konzultaci mohou nyní pacienti absolvovat i z pohodlí svého domova, prostřednictvím takzvané virtuální ambulance. Tato služba je zdarma.

Protonová léčba rakoviny prsu má také vysokou úspěšnost vyléčení?
V léčbě rakoviny prsu pomocí protonové radioterapie patří české Protonové centrum mezi první centra, která tuto diagnózu začala léčit. Právě naši lékaři a fyzici totiž vyvinuli a zdokonalili inovativní léčebné postupy, jejichž know-how předáváme i zahraničním kolegům. Úspěšnost léčby karcinomu prsu je, při včasném záchytu onemocnění, téměř 90 %, proto je potřeba, aby pacienti měli možnost svůj život po léčbě žít bez omezení a zdravotních komplikací.

Největší přínos má protonová radioterapie při levostranném postižení, kdy je potřeba chránit srdce, věnčité tepny a plíce před nežádoucím ozářením. Právě protonový paprsek je totiž možné zacílit přímo do nádoru. Pro maximální přesnost probíhá ozařování v řízeném hlubokém nádechu. Tímto způsobem ozáření jsme schopni v horizontu 10 – 20 let po ukončení léčby předcházet komplikacím v podobě akutního infarktu, ischemické chorobě srdeční, vzniku arytmií apod.

Součástí Protonového centra je také oddělení diagnostiky. Jaká vyšetření u vás může pacient podstoupit?
Součástí Protonového centra jsou nejen špičkové technologie k léčbě, ale také spolehlivé a kvalitní diagnostické přístroje. Pacientům, a to nejen našim onkologickým, ale i široké veřejnosti, nabízíme vyšetření magnetickou rezonancí. Máme velmi příznivé objednací termíny, které se pohybují v rozmezí 2, max. 3 týdnů.

Loni v létě jsme na Oddělení nukleární medicíny, jako první zdravotnické zařízení v ČR, instalovali nový přístroj k digitálnímu skenování PET/CT. Tato v současnosti nejmodernější diagnostická metoda slibuje včasnější a přesnější odhalení případných nádorových ložisek, včetně jejich přesného umístění. Pro pacienty to znamená včasné odhalení onemocnění, a tím pádem i mnohem vyšší šance na uzdravení.

Diagnostická vyšetření v Protonovém centru jsou dostupná pro každého, nejen pro pacienty v léčbě. Objednat se může každý, stačí mít vyplněnou žádanku od obvodního lékaře či jiného specialisty.