Sobota

9. prosince 2023

Nyní

-2°

Zítra

Svátek má

Hejtman kraje považuje konsolidační balíček za nezbytný první krok

13. 5. 2023

page.Name
Hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček na konsolidačním balíčku, který ve čtvrtek představila vláda, oceňuje zejména kroky ke snížení výdajové stránky na provoz státu. Za klíčové pro ozdravení ekonomiky považuje snižování provozních výdajů státu o pět procent a celkového objemu mzdových nákladů o dvě procenta. Vládní úsporný balíček považuje v mnohém za kompromisní řešení, ale vzhledem k ekonomické situaci za nezbytný první krok. „A proto má moji podporu,“ řekl.

Navržená opatření mohou být podle něj začátkem pro zlepšení ekonomiky státu, ale je nezbytné je v nadcházejících letech nejen dodržet, ale s úsporami v této oblastí pokračovat.

„Považuji za rozumné hledat i škrty v dotacích. Přičemž očekávám, že nyní budeme na jednotlivých úrovních státní správy podrobněji obeznámeni s konkrétními oblastmi, jichž se dotační škrty budou týkat, abychom byli schopni řešit jejich důsledky v rozpočtech, které spravujeme,“ sdělil Martin Červíček.

Za velký mezivládní kompromis považuje sice mírnější, ale do širší palety druhů daní zasahující změny.

„U příjmové stránky balíčku beru na vědomi zvýšení daně z příjmu fyzických osob na 23 procent už od úrovně trojnásobku průměrného příjmu nebo změnu daně z příjmu právnických osob z 19 na 21 procent. Chápu zjednodušení počtu sazeb DPH za předpokladu, že ve snížené sazbě zůstanou sociálně odůvodnitelné položky, rozumím i dílčím krokům v důchodové reformě,“ pravil hejtman.

Konsolidační balíček veřejných financí obsahuje 58 opatření. Cílem vlády je snížit prohlubující se zadlužení státu a reformovat důchodový systém. Měla by být například zvýšena daň z příjmu právnických osob, spotřební daň z tabáku a alkoholu, daň z hazardu nebo nemovitostí. Daň z přidané hodnoty má mít dvě sazby místo nynějších tří, zruší se 22 daňových výjimek. Snížené sazby DPH se sloučí na 12 procentech, dosud byly deset a 15 procent. Díky sloučení sazeb se sníží o tři procentní body DPH na zdravotnické prostředky, potraviny či bydlení. Základní sazba zůstane na 21 procentech, DPH na knihy bude mít nulovou sazbu. Na polovinu se sníží státní podpora stavebního spoření, roční dálniční známka zdraží z 1500 na 2300 korun.

ČTK
Foto: Miloš Šálek