Čtvrtek

18. července 2024

Nyní

21°

Zítra

21°

Svátek má

LOSA vás zasvěceně provede současným uměním

25. 1. 2023 Komerční sdělení

page.Name
Prostor pro současné umění Luxfer Open Space (LOS) sídlící v bývalé Steidlerově kovárně v České Skalici, který žil letos bohatým uměleckým životem zahrnujícím mnoho výstav a rezidencí českých i zahraničních umělců, má smělé plány i v příštím roce. Už v roce 2018 totiž ve Vile Čerych zahájil Akademii, jejíž součástí jsou kurzy akreditované ministerstvem školství v rámci dalšího vzdělávání pedagogů, v nichž chce po covidové pauze pokračovat i v roce 2023.

Společně proniknout do hlubin, zákoutí, za rohy i pod pokličky současného umění. Zjistit, o čem v současné době přemýšlejí umělci a umělkyně, v čem se shodují, případně rozcházejí a co hýbe uměleckým světem v širším měřítku. To je smyslem Luxfer Open Space Akademie (LOSA), která se od ledna do června uskuteční právě v Luxfer Open Space, a organizátoři mají v plánu kurzy, které se v předešlých dvou bězích konaly v náchodském regionu, rozšířit do celého Královéhradeckého kraje. Program akademie, při níž účastníci společně s hlavní lektorkou Kateřinou Štroblovou a lektorem Filipem Jakšem v pěti lekcích projdou nejzapeklitějšími uměleckými tématy a přístupy, je určen zejména pro pedagogy základních uměleckých a středních škol se zaměřením na výtvarnou
výchovu i kulturní dějiny a každého, kdo se chce zorientovat ve světě současného umění.

Součástí LOSA budou prezentace aktuálních souvislostí současného umění napříč všemi kategoriemi, jako jsou videoart, fotografie či malba. První a druhá lekce se zaměří na Akci jako platformu uměleckého vyjádření a také na umění akce v Čechách. Třetí a čtvrtá lekce je na téma Vidění světa prizmatem nových médií zahrnující rovněž české umění a nová média. Pátá lekce se soustředí na Ideu jako determinant. „Kurzy budou obsahovat celodenní aktivity a absolvent získá osvědčení v rámci dalšího vzdělávání. V programu usilujeme mimo jiné o to, aby se v oddělených kurzech v návaznostech porovnávalo současné zahraniční umění s tím českým,“ řekl Roman Rejhold, ředitel LOSA.

Tematicky zaměřené kurzy kladou důraz především na pochopení idejí a souvislosti vývoje umění. „Jsme přesvědčeni, že hlubší znalost současné kultury je klíčem k uchopení dnešního světa a nezbytná pro jeho interpretaci žákům a studentům nejen uměleckých oborů,“ vysvětlil ředitel Rejhold. Zároveň poznamenal, že snahou organizátorů je šířit povědomí o aktuálních fenoménech vizuální kultury formou odborných přednášek, diskuzí a komentovaných prohlídek. Pro rok 2023 jsou připraveny tři termínové možnosti kurzů, na které je možné se přihlásit již nyní. Informace o termínech a přihlášky jsou na: www.galerieluxfer.cz.

Edukační program pořádaný Luxfer Open Space, z. s., společně pod záštitou Fakulty výtvarných umění VUT v Brně míří na aktuální tendence v umění a jejich historický kontext. Instituce i program kurzů jsou akreditovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v programu pro další vzdělávání pedagogů. Po absolvování kompletního kurzu, který je zdarma, účastníci, jak už bylo zmíněno, obdrží oficiální osvědčení.