Pátek

19. dubna 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Kraj připravuje studii na sdílení elektřiny v regionu

9. 2. 2023

page.Name
Královéhradecký kraj zvažuje možnost vytvoření krajské komunity měst, obcí, podniků, bytových družstev i jednotlivých obyvatel, kteří by mezi sebou sdíleli elektřinu, a zvýšili tím svou energetickou nezávislost. Nechá proto připravit studii, která bude podkladem pro další kroky. Na vypracování studie, získání právních analýz, pokročilé vzdělávání a další související aktivity kraj vyčlenil milion korun.

„Rada kraje schválila jako odrazový můstek zpracování studie pod patronací krajského Centra investic, rozvoje a inovací. Nejpozději do konce letošního roku získáme podklad pro rozhodnutí, zda a v jakém rozsahu vytvořit krajské energetické společenství i to, jak by mělo vypadat a fungovat,“ uvedl náměstek hejtmana pro inovace, investice a IT Pavel Bulíček.

Studie bude podle zástupců kraje zároveň sloužit jako podklad pro žádosti o dotace. „Takže budeme s předstihem připraveni na očekávané dotační výzvy,“ dodal Bulíček.

Poskytnutí příspěvku ve výši jednoho milionu korun v souvislosti se zvažovaným založením krajského energetického společenství schválili krajští zastupitelé, rada projednala podrobnější vymezení včetně termínu.

Vytvoření takzvaného energetického společenství by podle vedení kraje umožnilo jednotlivým členům sdílet v regionu elektřinu, kterou si zejména díky střešní fotovoltaice tato komunita sama vyrobí, a neposílat tak přebytky do elektrické sítě. V úvahu přichází také například kombinace s dobíjením elektromobilů a bateriovou akumulací, a to především pro vyrovnávání spotřebních a výrobních špiček, uvedlo hejtmanství.

Bulíček upozornil na to, že kraj již systematicky spoří energie, a to nejen prostřednictvím energeticky úsporných investic, jako jsou instalace systémů na předehřívání vpouštěného venkovního vzduchu při větrání, ale i díky snižování každodenních provozních nákladů včetně využívání informací z dálkových odečtů.

Předběžné úvahy o vytvoření krajského energetického společenství podle Bulíčka umožnila novela energetického zákona, která se stala účinnou začátkem letošního roku. Novela mimo jiné usnadňuje výstavbu obnovitelných zdrojů energie.

„V první polovině letošního roku odborníci připomínkují další připravenou novelizaci tohoto zákona, která by právně zakotvila energetická společenství. Jejich vytváření by zvýšilo zdravou a pro zákazníky přínosnou soutěživost v tomto nepříliš konkurenčním odvětví,“ dodal mluvčí hejtmanství Dan Lechmann.

ČTK
Foto: Miloš Šálek