Čtvrtek

18. července 2024

Nyní

18°

Zítra

20°

Svátek má

Pokuta 120 tisíc korun za zasněžování platí

12. 3. 2020

page.Name
Odběr vody pro technické zasněžování nebyl v pořádku, pokuta vyřčená inspektory platí. I tak se dá stručně shrnout reakce Ministerstva životního prostředí na odvolání firmy Mega Plus, která je provozovatelem největšího krkonošského Ski-Resortu Černá hora-Pec.

Inspektoři z České inspekce životního prostředí v Hradci Králové firmě udělili pokutu 120 tisíc korun, protože podle nich nedodržela vodoprávní povolení. Dostala pokutu 120 tisíc korun. "Firma nakládala s povrchovými vodami v rozporu s vydaným povolením. Pro zasněžování svých lyžařských areálů nedodržela při odběru vody z potoků stanovené podmínky," tvrdili inspektoři.

Při kontrolní měření průtoku v listopadu 2018 zjistili Správa Krkonošského národního parku, že ve Vlčím a Zeleném potoce není při odběru vody dodržen minimální zůstatkový průtok. "V takovém případě je provozovatel lyžařského areálu povinen zastavit odběr pro svá zasněžovací zařízení, což se ale nestalo," sdělili inspektoři.

V Janském potoce podle nich nedosahoval průtok vody v toku hodnoty stanoveného minimálního průtoku, takže odběr pro zasněžování neměl být vůbec zahájen.

Minimální průtok je hodnota, při které nejsou ohrožené ekologické funkce vodního toku. „Obviněný svým jednáním ohrozil životaschopnost živočichů a vodních organismů vyskytujících se v daném území. Navíc vodní toky Vlčí, Zelený a Janský potok náleží do chráněné oblasti přirozené akumulace vod Krkonoše,“ řekl Lukáš Trávníček, ředitel Oblastního inspektorátu České inspekce životního prostředí v Hradci Králové.

Firma se proti pokutě odvolala, ministerstvo ale odvolání zamítlo a sankci potvrdilo.

(pac, tz-rna)
pavel@trutnovinky.cz