Neděle

10. prosince 2023

Nyní

-1°

Zítra

Svátek má

ZŠ a MŠ Černý Důl, moderní škola v srdci Krkonoš

4. 4. 2020 Komerční sdělení

ZŠ a MŠ Černý Důl, moderní škola v srdci Krkonoš 0 snímků
Jsme vesnická malotřídní škola a školka. Dnes se často říká rodinného typu. Ano, taková větší rodina. To nám umožňuje využívat moderní přístupy k výuce a vzdělávání.

Mateřská škola i základní škola využívají prvky vzdělávacího programu „Začít spolu“ založeného na vnitřní motivaci dětí, aktivitě při práci, přiměřené samostatnosti, spolupráci a odpovědnosti. Poloha naší školy umožňuje častý pobyt a učení v přírodě, předurčuje školu k ekologickým aktivitám. Důležitá je pro nás rovněž spolupráce s rodiči našich dětí. Rodiče jsou u nás vítáni při dnech otevřených dveří, při konzultačních hodinách i při mnoha dalších příležitostech. Školka, škola i družina velmi úzce spolupracují, děti tak při přechodu ze školky do školy vstupují do známého prostředí.

V mateřské škole

Využíváme všech výhod nízkého počtu dětí ve třídě např. při adaptaci nových dětí, při řízených činnostech. Paní učitelka má přehled o každém dítěti a může ihned reagovat na jeho potřeby.

V našem kolektivu se děti nemusí překřikovat, nemusí čekat, až na ně přijde řada. Organizace dne nám dovoluje prolínání práce dětí v obou třídách, společné činnosti jsou přínosem pro všechny věkové skupiny. Metody aktivního učení jsou založeny na praktických činnostech, které připraví děti do opravdového života. Předškolní děti pracují v programu „Maxík“ vedeném paní učitelkou ze školy.

V základní škole

Využíváme všechny výhody, které přináší věkově smíšené učení dětí: kooperativní učení, projektové vyučování, rozvoj samostatnosti apod. Naším hlavním cílem je vytvořit dětem bezpečné, příjemné a podnětné prostředí. Velký důraz klademe na mezilidské vztahy. Pro učení je důležité, aby se dětem ve škole líbilo. Každoročně vyjíždíme na adaptační pobyt, kde tvoříme třídní kolektivy.

Do výuky jsme zařadili předmět etická výchova, kde řešíme nejrůznější situace lidského chování. Snažíme se posilovat v dětech jejich vnitřní motivaci, se kterou přichází do první třídy. Omezujeme známkování a upřednostňujeme slovní formativní hodnocení a sebehodnocení žáků. Respektujeme, že každý je jiný, každý má jiné pracovní tempo a osobní nadání, každý potřebuje zažívat úspěch. V málopočetných třídách můžeme individualizovat učení pro každého. Za přínosné považujeme i zavedení výuky anglického jazyka hravou a zábavnou formou již od 1. ročníku.

Školní družina nabízí dětem pestrý odpolední program tak, abychom respektovali jejich potřeby, zájmy a možnost odpočívat. Děti jsou často na školní zahradě, nebo v zájmových kroužcích (keramika, sebeobrana, deskové hry, pěvecký kroužek).

Navštivte naše webové stránky nebo facebookový profil ZŠ a MŠ Černý Důl a přečtěte si o naší práci více, nebo se k nám přijďte rovnou podívat.

Za celý kolektiv Naďa Bachtíková, ředitelka školy

Mgr. Naděžda Bachtíková - ředitelka školy
Základní škola a Mateřská škola, Černý Důl, okres Trutnov
Čistá v Krkonoších 140, 543 44 Černý Důl
IČO: 75016079 | Tel.: 739 094 353
E-mail: zs.cernydul@centrum.cz
www.zscernydul.webnode.cz