Neděle

14. července 2024

Nyní

16°

Zítra

16°

Svátek má

Krkonošský národní park zve na naučnou stezku „Svobodský kras“

7. 5. 2020

page.Name
Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) představila novou naučnou stezku „Svobodský kras“, která se nachází u Svobody nad Úpou. Stezka přiblíží geologický vývoj v oblasti a nálezy zkamenělin v oblasti. Jejím cílem je též přilákat pozornost návštěvníků k méně známým a turismem méně ohroženým místům v Krkonoších.

„Chceme návštěvníkům ukázat málo známé, ale pěkné místo s krásným příběhem. Vápenec byl důležitý pro lidi v okolních vesnicích, protože se z něj pálilo vápno potřebné na stavbách. Dnes se jedná o lokality s výskytem vzácných – na vápenec vázaných – druhů rostlin a živočichů,“ uvedl ředitel Správy KRNAP Robin Böhnisch. „Krkonošský národní park není pouze o ochraně přírody, ale i historii Krkonoš. Proto v interpretaci místa nemůžeme pominout i lidský faktor,“ doplnil Böhnisch.

„Svobodský kras“ je jedním z málo známých fenoménů Krkonoš. Jehož součástí je Medvědí jeskyně s jedinečnými nálezy zkamenělin. U Medvědí jeskyně byly nalezeny kosti medvěda hnědého a mnoho kostiček netopýrů.„Informační cedule vznikaly ve spolupráci s Českou speleologickou společností Albeřice. Texty jsme připravili tak jednoduché, aby bylo srozumitelné i pro laiky. Pro toho, kdo se chce dozvědět víc, jsou doplněny QR kódy, které skrývají další informace,“ doplňuje vedoucí pracoviště ekologické výchovy Správy KRNAP Michal Skalka. „Dlouhé a složité texty návštěvníky spíše odrazují a čte je málokdo. Nechtěli jsme ale ochudit více zvídavé o další zajímavosti,“ dodal Skalka.

Naučná stezka má dvě části, jedna je u Medvědí jeskyně a je vybavená i turistickým přístřeškem. Druhá část je na opačné straně pahorku a od Medvědí jeskyně k ní vede pěšina s orientačními značkami. Výchozím bodem může být vlakové nádraží ve Svobodě nad Úpou, kde je také možné zdarma parkovat.

Jiří Štefek
jiri@vrchlabinky.cz
Foto: Správa Krkonošského národního parku