Pátek

1. března 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Janskolázeňské symposium nahlíží na problematiku z různých oborů

20. 1. 2020

page.Name
Bezmála 180 rehabilitačních lékařů, fyzioterapeutů, ortopedů, ale také neurochirurgů, neurologů či praktických lékařů se sešlo ve dnech 9. až 11. ledna v Janských Lázních, aby se tu odborně vzdělávalo a vyměňovalo si své znalosti a zkušenosti z praxe. Bylo to již po čtrnácté, kdy v Dětské léčebně Vesna přivítali účastníky Janskolázeňského symposia.

„Tohle je pro mě na celé akci nejvíc cenné, že je tady podán komplexní pohled na problematiku a my díky tomu můžeme nahlédnout do práce jiných odborníků s tím, že pak lépe pochopíme danou problematiku a můžeme si vyměnit vzájemně své zkušenosti,“ nechala se slyšet primářka léčebny dospělých Státních léčebných lázní Janské Lázně Ivana Uiberlayová. To je lékařka, která má symposium v posledních třech letech na starost a je jeho odborným garantem.

Na Vesně před deseti lety probíhala setkání zaměřená na léčbu dětí, ovšem v poslední době na symposiu věnují pozornost, první den ve čtvrtek, i dospělým. „Téma se snažíme zaměřit na to, co je pro nás typické. Na onemocnění, která u nás léčíme, jako třeba myopatie nebo jiná vzácná neurologická onemocnění,“ poukázala primářka a doplnila, že loni se třeba v Krkonoších hovořilo o sportovních úrazech. Na podzim se tady pořádá ještě konference Cerebrocon, která byla naposledy věnována roztroušené skleróze. Takže se témata volí tak, aby se nekryla.


Primářka léčebny dospělých Státních léčebných lázní Janské Lázně Ivana Uiberlayová.

Jaké téma se vybralo pro letošní symposium? Bolesti zad. „Trpí jimi téměř každý. Je to nejčastější důvod, proč je poskytovaná rehabilitační péče,“ upozornila Ivana Uiberlayová. Na její slova navázala paní docentka a garantka celoživotního vzdělání lékařů Vlasta Tošnerová, že bolesti zad jsou také druhou nejčastější příčinou pracovní neschopnosti. „Ale dnes se to týká i seniorů a dětí. Je to problém napříč věkovým spektrem,“ poukázala a hlavně apelovala na obezřetnost při vyšetřeních.

„My nejčastěji pracujeme s takovou tou bolestí zad, kde si něco zablokujeme, kdy cítíme svalové napětí. Musíme ovšem dávat pozor, aby bolest nesignalizovala něco jiného, například onemocnění ledvin,“ vyprávěla žena, která byla nejvýznamnější osobností letošního symposia a dvacet let působila jako přednostka Rehabilitační kliniky Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty v Hradci Králové.


Doc. MUDr. Vlasta Tošnerová, CSc. - ČLK - Odborný garant a vedoucí sekce celoživotního vzdělávání lékařů pro obor Rehabilitace a Fyzikální medicína.

Na přednáškách v Janských Lázních se docentka Tošnerová představila asi už pětkrát. „Ve všech medicinských oborech jde věda dopředu a je potřeba si takto vyměňovat poznatky a dívat se na problematiku z různých oborů. To se ukazuje jako velice užitečné,“ uvedla lékařka, která získávala znalosti od takových odborných kapacit a nestorů naší rehabilitace, jako byli profesor Lewit, profesor Janda či pan docent Véle.

Když se rozhovořila o místních lázních, ocenila jejich široký dosah a především úžasný rehabilitační program pro lidi všeho věku. „Už několik let tady funguje odborný rehabilitační ústav s lůžkovým oddělením, které se řeší i ty akutnější stavy,“ poukázala. Lázeňskou léčbu sama považuje všeobecně za skvělou volbu. „Dává se ale málo a bývá i málo hrazena. Nicméně já svým klientům doporučuji, ať si ten balíček na prodloužený víkend nebo na celý týden koupí, opravdu to nesmírně pomáhá,“ sdělila a usmála se, že to má prozkoušeno na vlastní osobě.


Prof. MUDr. Pavel Kršek, M.D., Ph.D. z Kliniky dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol.

Součástí symposia byly také praktické ukázky pro fyzioterapeuty. Workshopy k dospělé i dětské tématice se odehrávaly na Redcordu, což je závěsný systém, který umožňuje cvičit s pacientem v odlehčení a slouží také k diagnostice. Hlavními tématy přednášek na pediatrických dnech byla traumata v oblasti femuru a demyelinizační onemocnění u dětí. Jeden z workshopů byl věnován robotické rehabilitaci chůze u dětí. „Zakoupili jsme na dětskou léčebnu nový robotický přístroj, který toto umožňuje,“ prozradila primářka Uiberlayová.

Jak vidí budoucnost Janskolázeňského symposia? „Určitě chceme pokračovat. Myslím, že má význam pro všechny zúčastněné. Jen nevíme, jestli bude jako dosud třídenní od čtvrtka do soboty nebo pozměníme jeho strukturu,“ naznačila primářka Státních léčebných lázní Janské Lázně, podle níž se symposium řadí mezi oblíbené.  „Protože je při těchto sympoziích důležitá nejen odborná část, ale i získávání nových kontaktů, můžeme slíbit, že budou zachovány oba večírky,“ zasmála se.

Michal Bogáň
michal@trutnovinky.cz
foto: www.janskelazne.com