Neděle

10. prosince 2023

Nyní

Zítra

Svátek má

Snažíme se, aby každý klient měl pocit, že je tu doma

4. 2. 2020

page.Name
V Žacléři začne na jaře z krajských peněz výstavba nového domova důchodců za 97 milionů korun. Přeměna bývalého hornického učiliště na zázemí pro seniory s kapacitou asi padesáti míst se dotkne i klientů sousedního Domova důchodců Lampertice. Právě ti by totiž měli v novém prostředí najít dočasný azyl, aby mohlo dojít k rekonstrukci jejich objektu. Nejen k tomu se pro Trutnovinky vyjádřil ředitel DD Lampertice Viktor Selinger.

Jak ze své pozice vnímáte vybudování Domova v Žacléři?
Objekt Domova v Žacléři je významným přínosem pro klienty domova i pro město Žacléř a širší okolí. Budova DD Lampertice, která je současně využívána pro potřeby organizace je již v nevyhovujícím technickém stavu. Slouží více jak sto let a vždy byla určena k plnění sociální funkce ve společnosti. Momentálně je Domov důchodců v Lamperticích určen pro padesát dva klientů, po renovaci objektu v Žacléři bude kapacita v Lamperticích snížena, čímž se zajistí zasloužený komfort všem seniorům.

Podílel jste se nějakým způsobem na přípravách žacléřského projektu?
Na přípravách projektu jsem se podílel zejména konzultační činností. Bylo zapotřebí vědět, kde, co a jak bude umístěno nebo jaké jsou potřeby klientů a personálu. To vše jsem mohl ze své pozice říci nebo poradit. Samotnou stavbu domova si řídí zřizovatel, kterým je Královéhradecký kraj a který ji plánuje od projektu až po výstavbu. Kraj určil i zaměstnance, který na vše dohlíží a moje pozice byla účastnit se všech projekčních prací, vznášet náměty, připomínky nebo návrhy, které jsem viděl ze svého pohledu jako opodstatněné a najít společné řešení ve spolupráci s krajem a projektantem.

Co všechno nové zázemí v Žacléři seniorům nabídne? Bude něčím výjimečné?
Nový objekt bude moderním zařízením, které bude vycházet vstříc klientům i personálu. Jestli bude výjimečné to nevím, a to ani není účel tohoto domova. Spíše jsme se zaměřili na to, aby klientům dokázalo poskytnout maximum individuální péče a soukromí. Domov bude mít maximálně dvoulůžkové pokoje, které budou vybaveny moderními obslužnými prvky, přitom se bude snažit rozšířit individuální péči u každého klienta.

Co kdyby nedošlo k realizaci výstavby, znamenalo by to nějaké problémy?
Problémy by zřejmě nastaly, zvláště ty technického rázu. Současná budova v Lamperticích je 110 let stará a již mnohokrát v ní byly dělány stavební úpravy. Zároveň Královéhradecký kraj plánuje s rozšířením kapacit v oblasti Žacléřska a zřízení odlehčovacích lůžek, které momentálně v oblasti chybí. Nový objekt tak doplní kapacity a rozšíří služby, které poskytujeme, což by jinak nebylo v současné době možné.

Populace stárne. Jaká je v současnosti v okolí poptávka po ubytování v domovech důchodců?
Poptávka po umístění v domovech je vysoká již v současné době. Demografický vývoj společnosti naznačuje stárnutí celé společnosti a tím pádem i zvyšující se poptávku po lůžkách. Dnes, kdy se odchází do důchodu stále ve vyšším věku, dochází k tomu, že o současné seniory se nemá kdo z rodiny postarat, protože většina lidí ještě dochází do zaměstnání.

Kapacita domova v Lamperticích je momentálně naplněna?
Kapacita byla v roce 2019 naplněná na 99,3 % a zájemců přibývá. Volné lůžko máme maximálně 14 dní, a to z důvodu piety. V Domově je 52 klientů, kteří tvoří spíše větší rodinu. Všichni se dobře znají, mluví spolu a pomáhají si v každodenním životě. Domov nikdy nenahradí skutečný domov, odkud klient pochází, ale snažíme se, aby každý klient měl pocit, že je tu doma, a proto máme i tak vysokou poptávku po umístění v Domově.

Jak se mohou noví klienti přihlásit? Je nějaká čekací doba? Případně, jak dlouhá?
Noví zájemci o službu mají několik možností, jak podat žádost. Jsou tři základní cesty: elektronicky, písemně a osobně. Elektronicky pomocí formuláře na webu nebo e-mailem, na toto podání reagujeme většinou ještě telefonicky, kdy si ověřujeme různé skutečnosti. Písemně doručenou žádostí, a to jak poštou, tak i přes příbuzné, kteří nám ji doručí. Osobní návštěva u nás v domově, kdy potencionální klient přijde a podá žádost. Ve všech případech pomáhají se žádostí klientů sociální pracovnice, které vycházejí vstříc potřebám žadatelů. Čekací doba samozřejmě je, ale pro každého různá, záleží hlavně na sociálním šetření a jeho výsledcích, dle něho jsou zájemci přijímáni. Obecně lze říci, že čím horší sociální situace žadatele, tím dřívější naděje na přijetí. Přesnější dobu ale nedokážeme říci, vždy záleží na uvolnění lůžka.

Jsou u vás lidé spokojení? A co když někdo není?
Lidé u nás spokojení jsou, ale samozřejmě to nikdy nebude úplně jako doma v rodinném kruhu. Snažíme se klienty aktivizovat a tvořit jim náplně dnů u nás strávených. Nejhorší bývají začátky a první dny - nové prostředí, noví lidé, nový způsob života, na který si klienti zvykají, a v tom jim pomáhá jak personál, tak i psycholog, kterého domov má a pravidelně ho navštěvuje. Pomáháme s adaptací, která je u každého různě dlouhá, ale pokud ovšem klient nechce přijmout pobyt u nás a je nespokojený, řešíme to s rodinou klienta. Samotný klient u nás není držen násilím a může kdykoli odejít, ne vždy je to ovšem možné. V nejkrizovějších případech (u nás ještě nenastal) rozhoduje soud.

Máte dostatek zaměstnanců? Ti se pro tuto práci asi nehledají úplně jednoduše, že?
Personál je v sociálních službách vždy to hlavní a v podstatě tu službu dělá právě on. Požadavky na personál jsou vysoké hlavně po morální, psychické i emotivní stránce a ne každý tuto zátěž zvládne. Moje požadavky, jako ředitele, se zaměřují na profesionalitu a lidskost každého zaměstnance. Zaměstnanců bylo poslední roky málo také proto, že soukromý sektor více lákal zaměstnance, ale v současné době se situace stabilizuje a zaměstnanců začíná být dostatek. To ale neplatí o profesi zdravotních sester, kterých je nedostatek na celém pracovním trhu. S plánovaným rozšířením domova bude potřeba stále více dobrého personálu a už v současné době se pomalu připravujeme a vyhlížíme nové zaměstnance. Předpokládám, že o práci v novém objektu bude velký zájem a ten i potvrzuje mnoho zájemců o práci v něm.

Jak vypadá takový pravidelný normální chod domova?
Pravidelný chod domova je velmi pestrý. V podstatě pravidelné je pouze podávání stravy, vše ostatní závisí na přáních klientů a možností domova. Pravidelnější jsou jen provozní práce jako úklid, praní oděvů, administrativa. Klient si může naplánovat den dle sebe, a pokud mu to již fyzické nebo psychické schopnosti neumožnují, tak ho plánuje společně s pečujícím personálem. Zdravotní péče je také plánována společně s personálem.

Výhledově je v plánu rekonstrukce objektu v Lamperticích. Co je potřeba udělat?
Objekt v Lamperticích má v současné době připravenou studii, která je na vysoké úrovni. Nyní je potřeba udělat druhý krok, kterým je projektová příprava. To ovšem závisí na zřizovateli organizace. Takovéto akce nejsou levnou záležitostí a většinou závisí na financích, kterých je vždy málo.  Věřím, že na Domov důchodců v Lamperticích se prostředky také najdou a projde celkovou rekonstrukcí, ale nedokážu odhadnout kdy.

Jaké jsou vaše další plány v oblasti sociálních služeb?
Rekonstrukce objektu v Žacléři zabere dva roky. Do té doby chceme připravit plynulý přechod z jednoho objektu na dva včetně zajištění personálu a jeho proškolení. Dále chci pak domov, který bude poskytovat profesionální služby s vysokou mírou individualizace potřeb každého klienta. Vytvořit prostředí, které bude pro každého klienta příjemné a umožní mu i ve vysokém věku život, který si přeje. U rodin klientů chceme získat důvěru, že o jejich blízké je dobře postaráno a nic jim neschází. A na konec, ale ne v poslední řadě, spokojený personál, který nebude do práce chodit jen kvůli výplatě, ale i kvůli lidem, se kterými budou domov sdílet. Jeden příklad, který snad mluví za vše. Někteří zaměstnanci přijedou popřát ve svém osobním volnu klientům i na Vánoce, jen aby jim udělali radost a toho si cením.

Michal Bogáň
michal@trutnovinky.cz
foto: vizualizace Královéhradecký kraj, archiv Viktora Selingera