Sobota

2. března 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Richtrovy boudy v Krkonoších zřejmě získá Policejní prezidium ČR

23. 9. 2020

page.Name
Novým správcem Richtrových bud nad Pecí pod Sněžkou se s největší pravděpodobností stane Policejní prezidium ČR. Převod majetku z ministerstva školství (MŠMT) na ministerstvo vnitra už začal a má být hotov do konce tohoto roku, vyplynulo z vyjádření MŠMT. Do definitivního dokončení převodu Richtrovy boudy formálně spravuje Národní pedagogický institut České republiky (NPI).

"Policejní prezidium ČR projednalo s MŠMT záměr budoucího využití objektu včetně nastínění možností spolupráce mezi oběma subjekty. Policejní prezidium vyjádřilo Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, který má realizovat změnu příslušnosti hospodaření, zájem o získání objektu do své správy," sdělil ČTK Ondřej Moravčík z tiskového oddělení policejního prezidia.

Pokud Richtrovy boudy budou na policii převedeny, naváže v souvislosti s budoucím využití areálu pro Horskou službu jednání s příslušnými úřady, sdělilo prezidium. Horská služba ČR (HS ČR), kterou zřizuje ministerstvo pro místní rozvoj, v minulosti vyjádřilo zájem o využívání bud, například jako školicí středisko.

Tzv. Richtrovky leží u frekventované turistické trasy z Pece pod Sněžkou na Výrovku, Luční boudu a další horské boudy na hřebenech Krkonoš. Richtrovy boudy ukončily provoz koncem roku 2018, před zavřením fungovala v hlavní budově také oblíbená restaurace.

"MŠMT doporučuje objekt převést Ministerstvu vnitra, respektive Policejnímu prezidiu ČR, které je připraveno s MŠMT jednat o uzavření memoranda o spolupráci," sdělila ČTK mluvčí MŠMT Aneta Lednová.

Richtrovy boudy jsou ve stavu, který dovoluje další provoz, řekla ČTK Lednová na dotaz, jestli veřejnost může počítat v nadcházející zimní sezoně s otevřením. "K zodpovězení otázky, kdy bude objekt opětovně otevřen, není MŠMT již kompetentní, neboť převodem na ÚZSVM pozbývá MŠMT, respektive NPI právo hospodaření s tímto majetkem," uvedla mluvčí. Převod by měl být podle ní hotov do konce letošního roku.

Richtrovy boudy sloužily před uzavřením hlavně jako školicí a rekreační středisko pro pedagogické pracovníky, pro školy v přírodě, lyžařské kurzy a výjezdní zasedání. Objekt je nyní uzavřen, správce v něm zajišťuje běžnou údržbu.

První zmínka o Richtrových boudách je z 80. let 18. století. Zpočátku šlo o letní boudy, kam horalé vyháněli stáda. Před první světovou válkou nahradila původní chalupu bouda s 50 lůžky v 18 pokojích. V roce 1938 objekt vyhořel, ale za války byl obnoven. V roce 1946 získala boudu Obchodní akademie Dr. Beneše z Prahy a v roce 1950 se stala majetkem tehdejšího Ministerstva školství, věd a umění.

ČTK
Foto: Miloš Šálek