Čtvrtek

30. května 2024

Nyní

16°

Zítra

17°

Svátek má

Začala veřejná sbírka na opravu sochy sv. Jana Nepomuckého

4. 4. 2021

page.Name
Téměř zapomenutá socha sv. Jana Nepomuckého se má ještě letos vrátit do veřejného prostoru. Před sto lety ji v nedalekém Libňatově nevratně poškodil neznámý vandal. Obec s necelými čtyřmi stovkami obyvatel před pár dny zahájila veřejnou sbírku na opravu historické sochy.

Socha původně stála v blízkosti dnešního obecního úřadu, někdejší školy. Nejprve (od roku 1869) byla umístěná na mostě u kovárny, později ve školní zahradě. „Na její zhotovení přispěli před více než 150 lety samotní občané Libňatova. Vybrali mezi sebou 52 zlatých a 97 krejcarů, což tvořilo téměř polovinu pořizovací ceny,“ uvedl starosta obce Jaroslav Pich.

V roce 1921 sochu poškodil neznámý vandal. Připravil ji o hlavu a část kříže. „Socha byla poté uložena do země, protože nepůsobila mravně na tehdejší školní děti. Během let postupně upadla v zapomnění,“ potvrdil starosta.

Objevili ji až okolo roku 2000 dělníci při opravě čistírny odpadních vod. Od té doby bylo torzo sochy uloženo za budovou obecního úřadu. Zastupitelé obce se ale letos usnesli, že nechají památku opravit. „Do vesnice se má socha sv. Jana Nepomuckého vrátit u příležitosti 100. výročí od poškození a zejména ke cti a na počest záměru a nákladů libňatovských předků,“ řekl Pich.

Sochu v polovině března odvezli do kamenosochařské dílny Otomara Malého k celkovému restaurování a k doplnění chybějících částí. Dostane i nový sokl. „Po návratu zpět do vesnice bude nově umístěná u vodního zdroje Tomkova studna a v blízkosti Lípy svobody, která sem byla vysazena v roce 2018 u příležitosti 100. výročí založení československého státu,“ upřesnil starosta.

Libňatov počítá se slavnostním odhalením zrestaurované sochy. Termín upřesní až bude jisté, kdy bude socha opravená. A také podle aktuální epidemiologické situace.

Pro veřejnou sbírku založila obec transparentní účet (123-3582890237/0100). „Prostředky budou využity na opravu sochy, v závislosti na vybrané sumě bude případně náležitě upraveno i veřejné prostranství v bezprostřední blízkosti budoucího umístění sochy,“ dodal libňatovský starosta Jaroslav Pich.

(pac, tz-jp)
pavel@trutnovinky.cz
Foto: Obec Libňatov