Úterý

25. června 2024

Nyní

22°

Zítra

26°

Svátek má

V Krkonoších letos plánují pečovat o zhruba 750 hektarů horských luk

10. 5. 2022

page.Name
Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) má letos v plánu pečovat přibližně o 750 hektarů horských luk rozložených do desítek lučních enkláv, podobně jako v předchozích letech. Pro letošek na to chce využít dotace ve výši zhruba 16 milionů korun. Krkonošské louky patří společně s arkto-alpínskou tundrou a krkonošskými lesy k tomu nejcennějšímu, kvůli čemuž byl vyhlášen KRNAP a později Evropsky významná lokalita Krkonoše. Bez péče by louky zarostly a Krkonoše by o ně přišly.

„Na krkonošských loukách začíná další sezona. Správná péče o louky není jen o zachování našeho přírodního bohatství v podobě stovek druhů rostlin, živočichů a prostředí, kde mohou žít. Jde o koloběh života, který je potřeba zachovat a chránit,“ mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.

Správa KRNAP při péči o horské louky spolupracuje také s desítkami místních hospodářů.

„Ne všechny prostředky z plánovaných zhruba 16 milionů korun na letošní rok budou využity. Bude záležet, jaká bude sezona. Reálně je také obhospodařeno o něco méně, než je v plánu, tedy zmíněných 750 hektarů,“ doplnil Drahný. Například v loňském roce šlo na péči o krkonošské louky nakonec 12,5 milionu korun.

Správa KRNAP prostředky na péči o louky získává ze tří zdrojů. Prvním z nich je Operační program Životní prostředí, ze kterého čerpá v projektu Obnovný management krkonošských luk od roku 2018. Druhým zdrojem je ministerstvo životního prostředí, z něhož jde o Program péče o krajinu (PPK) a Podporu přirozených funkcí krajiny (POPFK). „Zdrojem financovaní péče o louky je také Program rozvoje venkova ministerstva zemědělství, kde ale nerozděluje dotace Správa KRNAP,“ poznamenal Drahný.

S příchodem jara také začíná fungovat terénní pracovní skupina, která bude do konce listopadu na loukách pomáhat s výřezy náletových dřevin, úpravou stružek, sběrem kamenů i v boji s invazivními druhy rostlin. Na péči o louky z tohoto projektu je podle Drahného každoročně plánováno přibližně sedm až osm milionů korun. Jde o součást projektu Obnovný management krkonošských luk.

„V roce 2021 se uskutečnila v rámci projektu Obnovný management krkonošských luk péče na 350 hektarech, pro rok 2022 bude rozloha obdobná. Projekt je víceletý,“ sdělil Radek Drahný. Projekt Obnovný management krkonošských luk trvá od roku 2018 a má před sebou poslední dvě sezony. „Doposud bylo do péče o louky zapojeno 54 hospodářů. Zejména díky nim se projektu každoročně daří zajistit péči na 50 lokalitách po celém území národního parku,“ dodal mluvčí.

Správa KRNAP podporuje návrat pravidelného hospodaření na loukách více než 20 let. Mezi nejvýznamnější luční krkonošské enklávy patří Zadní Rennerovky, Friesovy Boudy, Dvoračky, Braunovy louky nebo Sklenářovice.

Krkonošský národní park byl založen v roce 1963 a je nejstarším národním parkem v ČR. Spolu s polským parkem tvoří KRNAP největší chráněnou přírodní oblast ve střední Evropě.

ČTK
Ilustrační foto: Krkonošský národní park