Úterý

21. května 2024

Nyní

19°

Zítra

16°

Svátek má

Konferenci ke vzdělávání na Trutnovsku zakončil ohňostroj

9. 11. 2022

page.Name
Ve velkém sále Pensionu v Radvanicích proběhla konference „Vzdělávání na Trutnovsku“. Bilancoval se tu končící projekt Místní akční plán (MAP) Trutnovsko II. Do Jestřebích hor kvůli tomu dorazili ředitelé škol, učitelé i řada hostů.

Přítomné přivítal Jan Balcar, ředitel Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, která je nositelem projektu MAP. Následovala prezentace činnosti jednotlivých pracovních skupin, které se zaměřují na rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti dětí, novou informatiku nebo na snižování nerovností ve vzdělávání. V rámci hodnocení finišujícího projektu došlo na přiblížení aktivit na podporu finanční gramotnosti nebo podnikavosti žáků.

V Radvanicích se rovněž vzpomínalo na období covidu a distanční výuky, kdy realizační tým projektu zajistil v krátké době nezbytné proškolení stovek pedagogů. „V době plné nařízení a různých omezení jsme uspořádali online cyklus Učitelé sobě, kdy si učitelé jednotlivých předmětů navzájem ukázali své vyučovací metody a pomůcky,“ přiblížil Jan Balcar realizaci projektu v nelehké době.

Během konference byl také vyzdvižen aktivní přístup předškoláků, mateřské školy se ve velkém zapojily do aktivit na podporu zdravotníků nebo starších spoluobčanů. Vyvrcholením konference byla návštěva Základní školy Radvanice, kde byl připraven pestrý kulturní program zahrnující například nevšední zpracování pohádky Tři oříšky pro Popelku, programování malých robotů nebo dechberoucí ohňostroj.

Na radvanické setkání dorazila řada hostů, byli mezi nimi představitelé Královéhradeckého kraje, realizátoři Krajského akčního plánu, členové realizačního týmu MAP z Královédvorska nebo zástupci zřizovatelů. „Pozvání na bilanční setkání MAP nás velmi potěšilo. Velmi intenzivně spolupracujeme a jsme vděčni za to, že jsme součástí projektu. Realizační tým nám pomáhal při řešení různých obtížných situací, například v době covidu. Zúčastnili jsme se úžasných projektů, mnoha webinářů, ale i osobních setkání. Jsme rádi, že jsme mohli v Radvanicích za tuto skvělou spolupráci osobně celému týmu MAP poděkovat," prozradila ředitelka Mateřské školy Trutnov Vladimíra Priputenová.

Místní akční plán Trutnovsko II je realizován v letech 2019 až 2022. Zapojilo se do něj 46 mateřských, základních, základních uměleckých a speciálních škol nebo instituce neformálního a zájmového vzdělávání. V rámci projektu se již uskutečnilo 82 akcí. Během realizace MAP byly zjištěny aktuální potřeby regionu, školy byly také podpořeny v plánování. Navazující projekt Místní akční plán Trutnovsko III bude probíhat od ledna do konce listopadu příštího roku.

(bog, tz-pzá)
redakce@trutnovinky.cz
Foto: Petr Záliš