Úterý

25. června 2024

Nyní

22°

Zítra

27°

Svátek má

Krkonoše čelí změně klimatu a návštěvnosti, vybírat vstupné není možné

20. 5. 2023

page.Name
Důsledky změny klimatu a enormní návštěvnost Krkonošského národního parku (KRNAP) jsou největšími výzvami Správy KRNAP. „O zavedení vstupného do národního parku se v současnosti neuvažuje,“ řekl mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný. Krkonošský národní park na české straně hor byl vyhlášen před 60 lety, 17. května 1963. Na polské straně hor vznikl Karkonoski Park Narodowy (KPN) v roce 1959.

Krkonošský národní park je nyní podle svého vedení v dobré kondici. „Za dobu své existence KRNAP překonal řadu milníků, od výstavby velkokapacitních rekreačních objektů, odborovou rekreaci přes imisní kalamitu, rozvoj sjezdového lyžování až po boom apartmánového bydlení. Přes všechny tyto negativní vlivy se daří udržovat vzácnou krkonošskou přírodu v dobrém stavu,“ řekl Radek Drahný.

Směřování národního parku je vepsáno do Zásad péče o KRNAP a jeho ochranné pásmo i do společné česko-polské Strategie péče o KRNAP a KPN. „Jde o to, aby se krkonošská příroda dokázala nejen ubránit pokračujícím tlakům souvisejícím s velmi vysokým tlakem návštěvnosti nebo ještě lépe najít cesty, jak tyto tlaky mírnit. A také hledat cesty, jak se vypořádat, adaptovat, na pokračující změnu klimatu při zachování zásadních přírodních hodnot Krkonoš. To jsou největší výzvy do budoucna,“ uvedl Drahný.

Park patří se 13 miliony návštěv ročně mezi nejnavštěvovanější národní parky na světě. Obrana veřejného zájmu ochrany přírody a krajiny proto představuje pro Správu KRNAP denně ohromnou výzvu, uvedli jeho zástupci.

V české části národního parku se na rozdíl od části polské za vstup neplatí. Z průzkumu veřejného mínění, které si nechala na toto téma nedávno zpracovat Správa KRNAP, přitom vyplynulo, že dvě třetiny dotázaných by zpoplatnění vstupu ve výši 30 korun na osobu a den na území národního parku podpořily. „Na území českých národních parků vstupné vybírat možné není, neumožňuje to platná legislativa," uvedl Drahný.

KRNAP byl vyhlášen především k ochraně arkto-alpinské tundry na hřebenech, výrazné stopy zalednění a drsného klimatu, subarktických rašelinišť, rozsáhlých lesních porostů a horských květnatých luk.

Správa KRNAP si letos výročí založení připomíná řadou akcí. Jednou z hlavních událostí bude na podzim otevření nového návštěvnického centra KRNAP v areálu bývalého kláštera ve Vrchlabí. Náklady včetně vybudování expozice přesáhnou 285 milionů korun. Evropské a další dotace mají činit přes 80 procent uznatelných nákladů. Za posledních 30 let jde o největší jednorázovou investici do jednotlivého objektu Správy KRNAP. Nová interaktivní expozice, která bude součástí centra, nahradí původní, otevřenou na jaře 1984.

Krkonoše jsou unikátní mozaikou horských ekosystémů a pro svou podobu se Skandinávií jsou někdy označované jako ostrov tundry uprostřed Evropy. KRNAP se i s ochranným pásmem rozkládá na 55 000 hektarech na území okresů Trutnov, Semily a Jablonec nad Nisou.

ČTK
Foto: Michal Bogáň