Čtvrtek

30. května 2024

Nyní

16°

Zítra

17°

Svátek má

Správa KRNAP se deset let podílí na podpoře odlehlých oblastí Gruzie

10. 11. 2023

page.Name
Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) se více než deset let podílí na podpoře odlehlých horských oblastí a místních komunit severovýchodní Gruzie. Letos končí projekt na ochranu přírody v horské oblasti Aragvi. Správa KRNAP na něm spolupracuje s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) a Správou NP Šumava. Iniciativa za téměř šest milionů korun, kterou financuje Česká rozvojová agentura (ČRA), trvá od roku 2018.

Za posledních deset let jde o třetí český rozvojový projekt v Gruzii, do kterého je Správa KRNAP zapojena. „Naše projektové aktivity končí na konci listopadu,“ řekl náměstek ředitele Správy KRNAP Jakub Kašpar. Zhruba do konce prvního čtvrtletí roku 2024 potrvá vyhodnocování. „Chuť a zájem přírodu chránit jsou v Gruzii značné, potíž je s kapacitami - odbornými, personálními, materiálními i finančními a v tomto směru se snažíme pomáhat,“ uvedl náměstek ředitele Správy KRNAP.

Končící projekt spadá do programu udržitelného rozvoje chráněné krajinné oblasti Aragvi, kterou tvoří regiony Pšavi, Pirakhetha Čevsurethi a Gudamakari a jejích komunity. Program s celkovým rozpočtem 2,3 milionu eur (více než 57 milionů korun) začal 2018 a končí letos. Od července 2021 ho spolufinancovají prostředky rakouské rozvojové spolupráce a doplňuje ho projekt Slovak Aid v oblasti odpadového hospodářství, uvedlo na webu ministerstvo zahraničí.

„Na jižním Kavkaze působíme od roku 2012 a letos končící projekt byl třetí. První dva se týkaly CHKO Tušeti. První byl zaměřený na plán péče o tuto CHKO a šlo o historicky první plán péče o chráněnou krajinnou oblast (CHKO) v Gruzii. Druhý se týkal pomoci s praktickým zavedením plánu péče do činnosti Správy CHKO Tušeti,“ sdělil Kašpar.

Končící projekt se týká horské oblasti gruzínského Kavkazu - Aragvi. Obě oblasti, jak Tušeti, tak i sousední oblast Aragvi, mají podle České rozvojové agentury velký potenciál. Podobně jako v dalších horských oblastech Gruzie je navíc ohrožena unikátní místní ekosystém a biotop, uvedla na webu agentura.

Úkolem Správy KRNAP v programu zaměřeném na oblast Aragvi bylo pomoci zřídit administrativní správu CHKO Aragvi a navrhnout Plán řízení CHKO. „Cílem bylo také otevřít možnosti pro cestovní ruch a tradiční způsoby hospodaření a obživy místních komunit. Projekt přispěl i ke zlepšení porozumění péči o chráněná území u místních obyvatel, zájmových skupin a samosprávy,“ poukázal Jakub Kašpar.

CHKO Aragvi byla vyhlášena v roce 2020 s cílem zajistit ochranu přírodního a kulturního dědictví regionu, zlepšit sociálně-ekonomické podmínky místních obyvatel a pomoci přilákat více turistů. „Místní obyvatelé zřízení CHKO v naprosté většině vítají. Bojí se, že ekonomický rozvoj, nebude-li dobře regulovaný, jejich domovskou přírodu ohrozí. Proto se chtějí podílet na její ochraně, což se opravdu děje,“ dodal náměstek ředitele Správy KRNAP.

Zapojení do projektu je podle něj pro Správu KRNAP přínosem v několika směrech. „Správu KRNAP tyto aktivity nestojí žádné finanční prostředky, pouze čas našich odborníků. Zároveň naše aktivity ve spolupráci se zahraničními kolegy, včetně rozvojové spolupráce, významně posilují naše vlastní odborné kapacity. To vše lze využít i při ochraně přírody KRNAP,“ uvedl Kašpar.

ČTK