Čtvrtek

13. června 2024

Nyní

11°

Zítra

Svátek má

Přemnožení kůrovce se projevil na celém území národního parku

18. 12. 2023

page.Name
Přemnožení kůrovce je v Krkonošském národním parku (KRNAP) na vrcholu, projevilo se na celém území národního parku. Kůrovec v současnosti nepředstavuje bezprostřední ohrožení lesních ekosystémů, řekl dnes ČTK vedoucí odboru péče o národní park ze Správy KRNAP Václav Jansa.

V letošním roce byla nejvyšší těžba kůrovcového dřeva na územních pracovištích v Peci pod Sněžkou, Černém Dole a na Rezku. V Horním Maršově se zmenšila, stejně jako v Černém Dole.

"Nacházíme se v období vrcholu gradace, který může trvat několik let. Předpokládali jsme obdobný vývoj jako v předchozím roce, což se nakonec potvrdilo. Je ale předčasné dělat závěry, zda již gradace vrcholí, či končí. Věříme ale, že se postupně kůrovcová aktivita bude snižovat," řekl ČTK Jansa.

Zdůraznil, že používání termínu kůrovcová kalamita pro současnou situaci v lesích na území KRNAP je nepřesné. "Nerad používám slovo kalamita, protože nejsme v situaci, kdy bychom nebyli schopni situaci zvládnout. Gradace kůrovce v KRNAP nepředstavuje fatální ohrožení lesních ekosystémů," řekl ČTK Jansa.

Situaci se podle něj daří držet pod kontrolou hlavně díky managementu péče o lesní porosty, kdy správci KRNAP zvyšováním druhové rozmanitosti a rozvolněním struktury dlouhodobě připravují lesy pro jejich přirozenou obnovu. "V průběhu několika let jsou vytěžené plochy obsazovány plošně přirozeně vzniklým porostem, ve kterém doplňujeme chybějící dřeviny uměle," řekl ČTK Jansa.

Kůrovcové dřevo se těží na většině území KRNAP kromě nejpřísněji střežené bezzásahové zóny přírodní, kde lesníci odstraňují jen nebezpečné stromy v okolí turistických stezek.

"Aktivní zásahy jsou hlavně v zóně soustředěné péče a ochranném pásmu, kde je také největší podíl uměle zakládaných monokultur z minulosti. Ty jsou také oblastmi s nejčastějším výskytem kůrovce. Zóna přírodní je zcela bez zásahu proti kůrovcům a v zóně přírodě blízké máme možnost zasahovat, ne povinnost. Vyhodnocujeme tedy, jaký konkrétní dopad na danou lokalitu bude případný zásah mít," řekl ČTK Jansa.

Těžba kůrovcového dřeva v lesích KRNAP v roce 2022 meziročně vzrostla o 41 procent na 75.610 metrů krychlových dřeva a letos k 30. listopadu o 3,5 procenta na 78.221 m3. "Kůrovcová těžba letos tvořila 54 procent celkové těžby, což představuje pokles zhruba o pět procent oproti roku 2022 a procentní pokles o 16 procent oproti roku 2020," uvedl Jansa.

Těžba kůrovcového dřeva rapidně rostla od začátku kůrovcové kalamity v roce 2018. Ještě v roce 2017 se v KRNAP vytěžilo pouhých 5275 metrů krychlových dřeva napadeného hmyzími škůdci. Kůrovcové těžby tvoří zásadní část celkových těžeb v KRNAP.

Rozloha dnešních lesních porostů na české straně Krkonoš je zhruba 37.000 hektarů.

ČTK
Ilustrační foto: archiv Marka Turčániho