Čtvrtek

18. července 2024

Nyní

20°

Zítra

21°

Svátek má

Před 60 lety založil Krkonošský národní park. Nyní ho ocenil prezident republiky

30. 10. 2023

page.Name
Vědec, lesník a ekolog Josef Fanta obdržel v sobotu z rukou českého prezidenta Petra Pavla mimořádné vyznamenání - medaili Za zásluhy. Právě Fanta zásadně ovlivnil ochranu krkonošské přírody. Stál u zrodu národního parku, po revoluci se zasloužil o obnovu lesů zničených kyselými dešti. I dnes, v 92 letech je stále aktivním členem rady Krkonošského národního parku.

Medaili dostal 28. října 2023 (v den výročí založení republiky) ve Vladislavském sále Pražského hradu. „Samozřejmě si toho velice cením. Celková situace v oblasti enviromentálního uvědomění v této zemi není příliš valná. Sice se to zlepší, ale má to ještě daleko do situace, jak by měla být,“ uvedl vyznamenaný Fanta.

S Petrem Pavlem si stihl nejen potřást pravicí, ale po oficiální části měl možnost si s ním také krátce pohovořit. „Cením si toho, že jsem měl možnost s panem prezidentem asi deset minut mluvit právě o těchto záležitostech, co se děje v české krajině, v našich lesích a jak by bylo potřeba tyto záležitosti řešit. Byl jsem rád, že mi na to odpověděl, že oni pokoušejí něco takového uspořádat iv lánské oboře,“ zdůraznil Josef Fanta.

Připustil rovněž, že důležitou roli pro jeho vyznamenání sehrálo letošní výročí 60 let Krkonošského národního parku. "Myslím, že právě to byl jiný impuls," prohlásil.

Podle současného ředitele národního parku Robina Böhnische je ocenění Josefa Fantyho za zásluhy velkou událostí, v jubilejním roce přímo symbolickou. „Přestože již za svou práci řadu ocenění dostal, mimo jiné byl nizozemskou královnou jmenování Důstojníkem Oranžského řádu, tak prezidentem Pavlem udělenou medaili Za zásluhy odpovídaly tomu, že bez působení Josefa Fanty by Krkonoše nebyly takové, jaké jsou,“ řekl.

Josef Fanta absolvoval Lesnickou fakultu ČVUT v Praze. Nejprve pracoval ve Výzkumném ústavu lesního hospodářství a myslivosti. V roce 1963 byl u počátků Krkonošského národního parku. Stal se náměstkem jeho prvního ředitele pro ochranu přírody a výzkum. Po srpnu 1968 byl z politických důvodů odvolán. Po emigra působili na univerzitách v Amsterodamu a ve Wageningenu. Po roce 1989 se vrátil do Čech.

Medaile Za zásluhy není jediným oceněním, které obdržel. Dostal například Cenu ministra životního prostředí za rok 2006 av roce 2015 obdržel Cenu Josefa Vavrouška.

Pavel Cajthaml, Jiří Štefek, ČTK
pavel@trutnovinky.cz
Foto: Obrazovka ČT1, Kamila Antošová