Úterý

21. května 2024

Nyní

19°

Zítra

16°

Svátek má

Kraj vydal výjimku na lov problémových vlků na Trutnovsku

3. 8. 2023

page.Name
Královéhradecký krajský úřad vydal výjimku na lov problémových jedinců vlka obecného. Nejde o bezprostřední povolení k odstřelu, ale o administrativní rámec, který po vyčerpání všech možností na zapuzení vlka, lov umožní. Případný odstřel je až poslední možností a bude mu předcházet posouzení v tzv. pohotovostním štábu. Opatření se týká 17 honiteb na Trutnovsku. Důvodem rozhodnutí úřadu je ztráta plachosti několika jedinců v Podkrkonoší letos na jaře. Trvalý výskyt vlků byl v minulosti potvrzen v česko-polském pohraničí na severu kraje.

Krajský úřad v Hradci Králové vydal rozhodnutí 20. července z podnětu Výzkumného institutu ochrany genofondů a Mendelovy univerzity v Brně a vychází z dlouhodobého plánu péče o vlka a z ministerského Pohotovostního plánu pro řešení situací při výskytu jedinců vlka s problémovým chováním. Podle hradeckého hejtmanství jde o první takové rozhodnutí v ČR.

„Rozhodnutí dosud nenabylo právní moci, mělo by k tomu dojít v polovině srpna. Není to o redukci stavů, není to o okamžitém odstřelu. Jde o prostředek k eliminaci problematických jedinců, který proběhne na základě vyhodnocení pohotovostního štábu. Odstřel je až poslední možnost. Předcházet bude plašení gumovými projektily, nasazení telemetrických obojků a podobně,“ řekl mluvčí hejtmanství Dan Lechmann.

Odstřel vlka v Královéhradeckém kraji mimo území Krkonošského národního parku (KRNAP) podle rozhodnutí kraje budou zajišťovat dvě vybrané instituce, a to Výzkumný institut ochrany genofondů a Mendelova univerzita v Brně ve spolupráci s uživateli honiteb. „Odstřel proběhne na základě rozhodnutí pohotovostního štábu, tedy krajského úřadu, Policie ČR, veterinární správy, Českomoravské myslivecké jednoty a Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK) ČR,“ uvedl Lechmann.

Kraj na jaře na základě informací AOPK upozornil v Podkrkonoší na výskyt vlků s menší mírou plachosti. Podle úřadu byli v regionu pozorováni jedinci, kteří se přiblížili do vzdálenosti 30 až 40 metrů od člověka. Ochranáři takové chování přisuzují hlavně mladým vlkům, kteří jsou zvídaví a méně ostražití.

Stabilní populace vlků na Broumovsku a v přilehlých oblastech Trutnovska doprovázejí občasné útoky na hospodářská zvířata, zejména ovce. Někteří místní farmáři dlouhodobě požadují odstřel vlků, který je ale vzhledem k ochraně těchto šelem nelegální. Ochranáři opakovaně uvádějí, že v zabezpečení stád mají někteří chovatelé rezervy.

Na Broumovsku jsou zdokumentovány dva případy s podezřením na nelegální usmrcení vlka obecného. V březnu roku 2022 se u Heřmánkovic našly ostatky vlka se zbytky kovových částic, které ukazovaly na nelegální zástřel. Policie tento případ odložila, protože se nezjistilo, že skutek spáchal konkrétní člověk. Další případ je z letoška. AOPK podala v červnu trestní oznámení na neznámého pachatele kvůli uhynutí březí vlčice u obce Šonov, nedaleko Heřmánkovic. Případem se policie stále zabývá.

Trvalý výskyt vlků byl v Královéhradeckém kraji potvrzen v pohraničních horách na severu kraje, a to v Krkonoších, na Broumovsku a v Orlických horách. Jde většinou o takzvané přeshraniční vlčí smečky. Nejvíce vlků v kraji je na Broumovsku. V tomto regionu se v únoru potvrdil výskyt minimálně 18 vlků. Vlci tam žijí ve třech teritoriích, a to ve Vraních horách, v Javořích horách a v polském Národním parku Góry Stolowe. Trvalý výskyt vlka byl na Broumovsku zaznamenám po 250 letech v roce 2015 u Adršpachu v západní části Broumovska, o rok později bylo potvrzeno rozmnožování.

Vědci odhadují, že v Krkonoších mohou být jedna až dvě smečky. Předpokládají, že vlk obecný se v Krkonoších usadil loni. Vědecké zkoumání krkonošské populace vlků je na začátku.

ČTK
Ilustrační foto: Christel Sagniez/Pixabay