Středa

22. května 2024

Nyní

15°

Zítra

12°

Svátek má

Z Rudníku do celého světa

17. 4. 2024 Komerční sdělení

Z Rudníku do celého světa 10 snímků
Společnost MZ Liberec je největším tuzemským výrobcem technologií rozvodů medicinálních a technických plynů pro zdravotnická zařízení. V Rudníku zaměstnává více než 200 lidí, kteří mimo dodávek a montáží v České republice realizují projekty ve více než 80 zemích světa.

„Jako naši velkou výhodu beru, že sami pokrýváme celý proces od návrhů našich produktů přes jejich výrobu až po instalaci a že vše řešíme komplexně. Například od generátorů kyslíku, které jsou v nemocničním sklepení, natáhneme a propojíme rozvody až ke koncovým prvkům na lůžkových odděleních nebo operačních sálech. Děláme tedy celé projekty v podstatě na klíč,“ popisuje výkonný ředitel firmy Marek Matěják.

Společnost má velmi dlouhou tradici, která sahá až do roku 1957. „I když neustále pracujeme na inovacích a zlepšeních, snažíme se na naše počátky nezapomínat a odvádět poctivou strojírenskou výrobu tak, jako tomu bylo v MZ vždy,“ zdůrazňuje Marek Matěják. I přestože má firma stále ve svém názvu Liberec, přesun z města pod Ještědem pod Krkonoše se udál již před dvanácti lety. „Sídlili jsme totiž v centru a prostory nám už nestačily, protože naše výroba stále meziročně rostla o desítky procent,“ vysvětluje ředitel společnosti, proč se rozhodli v roce 2010 koupit areál bývalého Texlenu v Rudníku, tehdy ve stavu brownfieldu, a investovat rozsáhlé finanční prostředky do rekonstrukce. „Z větší části jsme původní budovy zbourali a postavili novou halu, ale některé budovy jsme naopak zachovali,“ doplňuje.

To vše se dělo se záměrem zvýšit kapacitu výroby a zajistit rychlé kvalitní dodávky zákazníků. Vlastní špičkově vybavená výroba je totiž skutečnost, která firmě v rámci budování pozice jedničky na českém trhu bezpochyby pomáhá.

„Nejsme žádní překupníci a vše si ze surového materiálu dokážeme vyrobit u nás v Rudníku. Jsme na Rudník hrdí, zároveň snad i obec na nás. Děláme tady pěkné věci, jsme ryze český podnik, velké úspěchy máme taktéž v zahraničí,“ hlásí pyšně Marek Matěják.

Mezi stěžejní produkty společnosti patří stropní stativy používané na operačních sálech, na které si lékaři připojují veškeré přístroje, mají na nich policie s vybavením a pacient je přes ně napojený na kyslík. Dále jsou to nástěnné rampy na lůžkové pokoje, hliníkové panely s elektrickými zásuvkami, osvětlením a plynovými rychlospojkami. MZ Liberec vyrábí rovněž zdrojové mosty, které jsou instalovány na jednotky ARO a JIP, ty jsou však pro změnu zavěšené ze stropu a většinou mnohem více osazené. Podpůrným segmentem jsou pak pasivní ramena jakožto držáky operačních světel, kamer nebo monitorů. Ty v sobě přitom jako jediné neobsahují plyny.

„Nyní máme již čtvrtou generaci našich výrobků a jdeme stále kupředu – od použitých materiálů až po otázky bezpečnosti. Tady nás k některým inovacím přiměla i pandemie koronaviru, například jsme kompletně zavedli antibakteriální povrchovou úpravu,“ poukazuje Marek Matěják. Další novinkou z poslední doby je například biodynamické osvětlení, které je instalováno do výrobků a jehož svit se podobá reálnému slunečnímu světlu, což výrazně zvyšuje komfort pacienta.

To je také jeden z hlavních směrů společnosti – vytvořit klientům zdravotnických zařízení co nejpřívětivější prostředí. „Na pacienta a jeho komfort se opravdu dává čím dál větší důraz a stejně tak na něj stále intenzivněji myslíme i my. Produkty, které navrhujeme a vyrábíme, by neměly být jen kusem železa. Naopak mají spoluvytvářet takové prostředí, aby z něj pacient neměl strach a obavy, ale aby se cítil alespoň maličko jako doma a mohl se co nejrychleji uzdravit,“ míní Marek Matěják. V tomto ohledu je pro firmu důležitá i zpětná vazba od lékařů, sester, nemocničních techniků a jednoduše všech těch, kteří s nimi přicházejí nejvíce do styku. „Snažíme se vyslyšet jejich požadavky, aby nezůstávalo jen u naší vývojové ideje, ale aby naše výrobky byly co nejefektivněji využitelné v praxi,“ říká výkonný ředitel firmy.

Jaké plány a vize má MZ Liberec do budoucna? Velké! Na přelomu roku na veletrzích Medica 2023 v Německu a Arab Health 2024 ve Spojených Arabských Emirátech firma představila novou řadu svého portfolia, přičemž nadále chce věnovat velkou pozornost vývojovým a technologickým aktivitám. „Chceme si udržet stabilní dvouciferný růst naší firmy a v rámci obchodních aktivit pak přinejmenším držet pozice na našich aktuálních trzích a snažit se o akviziční činnost trhů nových,“ prozrazuje Marek Matěják. Společnost aktuálně vyvíjí velké úsilí v celém balkánském regionu a do budoucna by chtěla být součástí obnovy Ukrajiny, na které se již s českým Ministerstvem zahraničních věcí a Asociací výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků participuje.

www.mzliberec.cz