Středa

22. května 2024

Nyní

15°

Zítra

11°

Svátek má

V Hostinném vznikne domov pro seniory za 100 milionů korun

11. 5. 2024

page.Name
Nový domov pro seniory, který bude mít kapacitu 56 lůžek, vznikne v Hostinném. Investorem stavby za 100 milionů korun je město Hostinné, kterému finančně pomůže kraj. Senioři by se do nového domova měli nastěhovat ve druhé polovině roku 2026. Zařízení bude sloužit pro obyvatele Hostinného a okolních obcí.

„Město vynaloží ze svého rozpočtu 20 milionů korun. Výdaje ve výši 80 milionů korun pokryjí dotační prostředky kraje, případně i státu,“ uvedl mluvčí kraje Dan Lechmann. Poskytnutí krajské dotace do maximální výše 80 milionů korun projednají krajští zastupitelé na svém červnovém zasedání.

Prostory domova pro seniory vzniknou přestavbou školní budovy a přístavbou k ní ve Sluneční ulici. Projekt je připravený pro veřejnou soutěž na stavební práce. „Potřebné bourací práce jsou už hotové a na přelomu letošního a příštího roku bude možné investici zahájit,“ přiblížil Lechmann. Stavební práce by měly skončit na jaře 2026, poté přijde na řadu vybavování nábytkem a dalším zařízením.

„V roce 2016 jsme řešili otázku, co se školní budovou ve Sluneční ulici, když ji po sloučení škol opustili žáci. Vzhledem k nedostatku pobytových lůžek pro seniory v regionu padlo rozhodnutí přestavět budovu na domov pro seniory. Pro tak investičně velký záměr jsme hledali partnera a nalezli jsme jej v Královéhradeckém kraji, který výstavbu domova finančně podpoří a formou vyrovnávací platby se bude podílet i na spolufinancování jeho provozu," sdělila starostka Dagmar Sahánková.

Domov pro seniory bude provozovat městská příspěvková organizace, kterou radnice založí. Domov bude sloužit primárně jako pobytová sociální služba pro seniory. Pokud to bude situace vyžadovat, může část kapacity sloužit i jako domov se zvláštním režimem poskytující služby seniorům s demencemi nebo jako odlehčovací služba, tedy dočasná pobytová sociální, která pomáhá rodinám pečujícím o blízké.

Na území obce s rozšířenou působností Vrchlabí, kam Hostinné spadá, je podle odborníků potřeba v nejbližších letech posílit kapacity pobytových služeb pro seniory nejméně o 77 lůžek, uvedlo hejtmanství. Proto se i ve Vrchlabí chystá nový domov pro seniory s 30 lůžky. „Do spádové oblasti Hostinného můžeme navíc počítat i část Královédvorska, které si podle propočtů vyžádá navýšení o 51 lůžek,“ uvedla náměstkyně pro sociální věci Martina Berdychová.

Zvyšování kapacit a výstavba nových domovů pro seniory je jednou z priorit vedení kraje. „Usilujeme o to ve spolupráci s městy a obcemi. Úspěšným příkladem takové spolupráce je nedávné zahájení výstavby nového domova pro seniory v Novém Bydžově,“ pravil hejtman Martin Červíček.

Stavba bydžovského domova pro seniory s kapacitou 51 lůžek zhruba za 234 milionů korun včetně vybavení začala letos na jaře a hotovo má být do konce roku 2025, provozovatelem bude město, které je investorem. Také na tomto projektu se podílejí kraj a stát.

Ve Vrchlabí rozšíří domov pro seniory za 233 milionů korun

Nový pavilon v areálu Domova pro seniory ve Vrchlabí vybuduje za 232,7 milionu korun včetně DPH společnost KAMI PROFIT. Cena je včetně demolice současných objektů či základního vybavení novostavby. Vyplývá to z databáze zakázek Královéhradeckého kraje.

Podle mluvčího hejtmanství Dana Lechmanna by práce měly začít v květnu a hotovo by mělo být nejpozději do konce roku 2025. Investorem je kraj, do financování chce zapojit státní dotace. Dodavatel stavebních prací vzešel z výběrového řízení.

Nový bezbariérový objekt vznikne vedle domova pro seniory, půjde o zařízení se zvláštním režimem s kapacitou 34 lůžek zajišťující péči 24 hodin denně. Projekt počítá také s úpravami vnitrobloku a připojením nových inženýrských sítí.

„Vznikne specializované zařízení pro klienty zejména s psychiatrickým onemocněním od věkové kategorie 55+. Takové zařízení v kraji nemáme a poptávka po lůžkách tohoto charakteru je velká,“ řekl Lechmann.

Krajská příspěvková organizace Domov pro seniory Vrchlabí provozuje ve Vrchlabí domov pro seniory a domov se zvláštním režimem pro seniory s demencí. Projektem chce zvýšit standard poskytované péče.

Psychiatrické oddělení v prvním a druhém nadzemním podlaží bude rozděleno na tři části s celkovou kapacitou 20 lůžek. Oddělení určené pro klienty s demencí bude mít dvě části a bude ve třetím nadzemním podlaží, kapacita tohoto oddělení bude 14 lůžek. „Předpokládaná výše státního příspěvku je 80 milionů korun,“ pravil Lechmann.

Projekt nového domova pro seniory ve Vrchlabí zapadá do dlouhodobé koncepce kraje na zvýšení kapacity těchto sociálních služeb. Například na území obce s rozšířenou působností Vrchlabí je podle odborníků potřeba v nejbližších letech posílit kapacity pobytových služeb pro seniory nejméně o 77 lůžek, uvedlo hejtmanství. Zařízení bude sloužit pro obyvatele Hostinného a okolních obcí.


ČTK

Foto: Facebook Město Hostinné