Pondělí

27. května 2024

Nyní

17°

Zítra

16°

Svátek má

Víc místa pro auta na Kryblici? Jediným řešením jsou parkovací domy

15. 4. 2015

page.Name
Zlepšit dopravu půjde brzy, ale vytvořit nová místa pro parkování už tak snadné nebude. Možnosti jsou omezené a nákladné. Tak se může stručně shrnout pondělní veřejné jednání o dopravě na Kryblici.

Radnice ho pořádala, aby vysvětlila chystané změny, které mají situaci zlepšit. V současnosti totiž dochází ve špičce ke zhuštění dopravy a ucpávání křižovatek v obousměrné Kryblické ulici, která je navíc zúžená stojícími vozy (více čtěte zde).

Jako řešení se nabízí změnit výjezd z parkoviště u nemocnice - nepouštět z něj auta do Kryblické (jako dnes), ale mít vjezd i výjezd z Gorkého ulice, s možností obousměrného provozu mezi parkovištěm a dětským střediskem. „Pokud se umožní odjezd do Gorkého, tak se ulicím Kryblická a Marie Majerová výrazně odlehčí,“ připustila trutnovská místostarostka Hana Horynová.

Takový krok zřejmě nebude složitý, podobně jako otočení dopravy v některých jednosměrných ulicích. „U nemocnice bychom změny mohli realizovat snad ještě letos, to je prvořadé,“ naznačila Horynová.

Složitější je to s parkováním. Zjednosměrnění ulic nová místa nevytvoří. Dojde jen k legalizaci v místech, kde by dosud vozidla stát neměla, ale policie tam jejich parkování toleruje. Podle Františka Haburaje z Katedry dopravního stavitelství na pardubické univerzitě není pro auta dost místa. Kryblice se 3100 obyvateli by měla mít téměř 2500 míst pro auta, má jich ale sotva 600. Situaci navíc ztěžují zaměstnanci nemocnice, kteří v sídlišti rovněž parkují.

Někteří občané navrhli ve prospěch parkování například zúžení chodníků nebo zrušení zeleně podél silnic, ale takové „menší“ návrhy podle odborníků nemohou situaci zlepšit. „Čísla jsou neúprosná, aut bude přibývat. Jediným řešením, které teď připadá v úvahu, ať chceme nebo ne, je zřízení větších parkovacích domů, kam se auta budou odstavovat. Stavba klasických parkovišť problém nevyřeší,“ upozornil.

K tomu se v diskusi při veřejném jednání přiklonilo i několik obyvatel Kryblice. “Parkovací dům jako možnost by se měla znovu nabídnout lidem. Kdo si v dnešní době může dovolit dvě auta, tak si může dovolit platit za parkování v parkovacím domě, tím se část problému vyřeší,“ navrhla Helena Hardikerová.

Vyrůst by takový dům mohl například v místě parkoviště u nemocnice. „Hned vedle je nevyužívaná louka u školy. Tam by parkovací dům nebo víceúrovňové stání pro auta mohlo být. I když to bude něco stát,“ řekl Robert Fajfr.

Co s Kryblicí

Ve studii Katedry dopravního stavitelství na pardubické univerzitě, je jako výhodnější pro zlepšení označena varianta A. Na parkovišti u špitálu počítá s vjezdem i výjezdem z Gorkého ulice, a také s obousměrným provozem z parkoviště směrem k dětskému středisku. Dále s jednosměrnou v Kryblické směrem ke škole. Kruhový objezd u Svažité je nejistý kvůli majetko-právním vztahům.

Jenže stavba parkovacího domu je finančně náročná a ani motoristé nejsou moc ochotni platit za taková místa. „Kdysi byl pokus zřídit parkovací dům na Zelené louce. Nakonec tam stálo jen devět aut, nebyl zájem. A to je podstatně větší lokalita, než Kryblice,“ uvedl Miroslav Franc z odboru rozvoje města.

Rovněž místostarostka Horynová se obává, že o placené stání pod střechou nebude zájem. „Jsem skeptická,“ přiznala. Přesto se město podobným nápadem začne zabývat. „Chceme hledat řešení a tohle se zatím jeví jako nejlepší. Představujete to ale náklady několika desítek milionů korun, o tom bude muset rozhodnout zastupitelstvo,“ upozornila.

Radnice chce dát prostor pro názory občanů, proto až do půlky května přijímá na odboru rozvoje města písemné náměty a připomínky ke změnám dopravy na Kryblici. Pak se je pokusí společně s fakultou zapracovat do úprav.

Pavel Cajthaml
pavel@trutnovinky.cz