Úterý

21. května 2024

Nyní

18°

Zítra

14°

Svátek má

Trutnov se připojil k paktu na podporu ekologie a zdravého životního prostředí

21. 12. 2019

page.Name
Zdánlivě nenápadné rozhodnutí učinili trutnovští zastupitelé. Rozhodli, že se město přidá k celoevropské iniciativě měst a obcí, která vnímají stav životního prostředí a chtějí ho vylepšit. Trutnov už několik takových kroků učinil, podpisem smlouvy si ale může zajistit přísun evropských peněz na důležitou analýzu. Ta má odhalit slabiny města ve vztahu k negativním klimatickým změnám a navrhnout případná řešení.

Trutnovská MHD je od února plně ekologická.

Pakt starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima, jak se iniciativa oficiálně nazývá, má za cíl, aby svým příkladem a spoluprací s veřejností navedl i ostatní instituce, firmy a partnery ve městě a okolí k zodpovědnému chování. Kdo se přidá, zavazuje se k zavádění opatření na úsporu energie, ke zvyšování energetické účinnosti a využívání energie z obnovitelných zdrojů, zejména v oblasti budov, dopravy a veřejného osvětlení.

„K paktu jsme se sice připojili až letos v září po schválení městským zastupitelstvem, nicméně opatření, která reagují na klimatické změny a která jsou šetrná k životnímu prostředí, zavádíme dlouhodobě již několik let,“ říká trutnovský starosta Ivan Adamec.

Známým ekologickým projektem je například přeměna vozového parku městské hromadné dopravy na bezemisní. Od letošního února jezdí trutnovskými ulicemi celkem sedm nových vozů, tři kloubové autobusy s pohonem na CNG a čtyři krátké elektrobusy. „Jde o naprostý unikát v rámci celé České republiky, co se ekologizace MHD týče“, upřesňuje Adamec.

Za posledních pět let město také vyměnilo okna v trutnovských základních školách a školkách, některé budovy také zateplilo. Na vybraných objektech umístilo úsporné osvětlení anebo vyměnilo hlavice topení. Vybudovalo kanalizaci ve Volanově, odkanalizovalo Bojiště a zregenerovalo plochy jako např. Jiráskovo náměstí.

„Značnou úsporu na energiích znamenala také rekonstrukce Stacionáře mezi mosty nebo vybudování tepelného čerpadla v nové hasičské zbrojnici dobrovolných hasičů. Celkově město vynaložilo desítky milionů na úpravy, které zapadají mezi aktivity obcí, jež jsou členy klimatického paktu,“ zdůrazňuje starosta.

Za proekologické aktivity město označuje i podporu třídění odpadů. „Rozšířili jsme systém nakládání s odpady o sběr použitého ošacení, instalovali jsme kontejnery na kovy a drobný elektroodpad a letos k nim přibyly také kontejnery na bioodpad,“ tvrdí Adamec. Město rozšířilo sběrný dvůra i jeho provozní dobu.

Nenápadné, ale prospěšné je i pěstování vánočních stromků městskou společností Lesy a parky Trutnov na pozemcích pod elektrickým vedením, které by jinak zůstaly ladem, nebo by musely být pravidelně sekány a prořezávány od náletů.

„Díky tomu šetříme energii a přispíváme ke snižování produkce skleníkových plynů, jelikož stromky nepřevážejí kamiony stovky kilometrů z monokulturních plantáží v zahraničí. O lesy je pečováno podle zásad dlouhodobě udržitelného hospodaření ohleduplného k přírodě,“ vysvětluje místostarosta Tomáš Eichler.

Město má v rozpočtu vyčleněné zvláštní peníze na energetická úsporná opatření. Příští rok plánuje například obměnu osvětlení v městských budovách města, výměny oken, zateplování, rozdělování topných okruhů a aktivní energetický management. „Jde především o systematický a dlouhodobý přístup. Pakt hovoří také o spolupráci s dalšími partnery v území včetně soukromých investorů. I proto Trutnov aktivně podporuje vznik vodíkového energetického centra na popílkovém jezeře. Tato aktivita může přinést významné ´vyčištění´ dopravy v celém regionu Krkonoš a Podkrkonoší,“ zdůrazňuje Tomáš Eichler.

V rámci paktu může město získat peníze na tvorbu analýzy zranitelnosti obce vůči negativním dopadům změny klimatu a návrh konkrétních činností a opatření na zvýšení její odolnosti. Tato analýza včetně návrhu konkrétních opatření by měla být hotová v roce 2021.

(pac, tz-mde)
pavel@trutnovinky.cz
Foto: Miloš Šálek