Středa

24. července 2024

Nyní

16°

Zítra

13°

Svátek má

Zemřel Vladimír Wolf, historik, vysokoškolský profesor a trutnovský patriot

23. 12. 2019

page.Name
Den před Vánoci Trutnov přišel o jednu z nejvýznamnějších osobností novodobé historie. V hradecké nemocnici zemřel profesor Vladimír Wolf, historik, vysokoškolský pedagog a držitel Kulturní ceny z roku 2011. Bylo mu 77 let.

Za života spolupracoval téměř se všemi významnými institucemi. Například v letech 1965 až 1970 působil v trutnovském muzeu. Za své politické názory byl ale komunisty v době tzv. normalizace vyhozen. Pak pracoval jako dělník pro archeologický ústav a následně jako archivář v Texlenu.

Během sametové revoluce v roce 1989 se aktivně zapojil do politiky, patřil k významným členům místního Občanského fóra. Čtyřikrát ho lidé zvolili do městského zastupitelstva. Byl klíčovou osobou tzv. názvoslovné komise města. Před lety navíc přivedl do Trutnova pobočku Slezské univerzity v Opavě.

Od roku 1991 byl vysokoškolským pedagogem. Na Pedagogické fakultě Univerzity v Hradci Králové se dokonce v roce 1999 stal děkanem. Proslul také jako autor mnoha publikací. Známé jsou jeho sborníky o lnářském průmyslu, a také sborníky Krkonoše - Podkrkonoší a Kladský sborník, k jejichž vydávání zásadní měrou přispěl. Osobně si velmi cenil monografie o Janu Koldovi ze Žampachu. Z porevoluční doby se stala známou jeho kniha Čas změny, ve které popisuje dějiny trutnovského Občanského fóra v letech 1989 až 1991.

Videorozhovor s Vladimírem Wolfem z října 2018

Za svoji rozsáhlou osvětovou, pedagogickou a kulturní činnost získal také řadu významných ocenění. V červnu 2007 dostal nejprve Čestné uznání městské rady, v roce 2011 dokonce Kulturní cenu města Trutnova. Letos byl za mimořádný přínos pro přeshraniční spolupráce vyhlášen osobností česko-polského příhraničí a získal sošku Swidnického gryfa.

Podle oslovených osobností je úmrtí Vladimíra Wolfa pro město velkou ztrátou. „Trutnov přišel o velkého patriota a nepřehlédnutelnou osobnost, o člověka, který byl určitým symbolem Trutnovanství. Vždy naše město propagoval, a to i v dobách, kdy to nebylo zrovna populární. Jeho znalosti historie, i práce v názvoslovné komisi, to vše nám bude moc chybět ,“ řekl trutnovský starosta Ivan Adamec.

Historici uvádějí, že úmrtí Vladimíra Wolfa je ztrátou nejen pro celé město Trutnov, ale i pro východní Čechy. „Profesor Wolf požíval velké autority v rámci celé republiky i v zahraničí. V odborných kruzích, v historické obci mělo jeho jméno a slovo velkou váhu. Našemu muzeu byl ochoten vždy pomoci, obětavě spolupracoval například v publikační činnosti, byl také iniciátorem mnoha archeologických výzkumů na Trutnovsku,“ uvedl ředitel Muzea Podkrkonoší Vlastimil Málek.

Wolf stál u zrodu řady vědeckých publikací, například už zmiňovaného Kladského sborníku, který sice organizoval nejprve v Hradci Králové, ale v posledních deseti letech se i díky němu vydával v Trutnově. Byl dlouhá léta předsedou česko-polské Kladské komise historiků, byl předsedou redakční rady sborníku Krkonoše – Podkrkonoší. Také byl členem poradního sboru pro sbírkotvornou činnost trutnovského muzea a předsedou vědecké rady.

„Na Trutnovu mu velmi záleželo. Měl vždy jasný, přímý názor. Nebál se dát svůj názor a postoj nikdy najevo. V našich srdcích mu zůstane trvalá vzpomínka a úcta, v dějinách Trutnova nezaměnitelné čestné místo. Budeme se snažit v jeho odkazu důstojně pokračovat,“ slíbil Vlastimil Málek.

Pavel Cajthaml
pavel@trutnovinky.cz
Foto: Miloš Šálek