Čtvrtek

18. července 2024

Nyní

18°

Zítra

18°

Svátek má

Gymnázium Trutnov slaví magickou stovku, začíná série besed

4. 3. 2020

page.Name
Sto let letos uplyne od založení trutnovského gymnázia. Mimořádné výročí škola hodlá patřičně oslavit, i když to nebude asi v termínu jaký byste čekali. „Správně bychom samozřejmě měli slavit v září, kdy začíná školní rok. Nakonec jsme se ale dohodli, že to tak úplně nebude,“ vysvětluje ředitel gymnázia Petr Skokan.

Proč nebudete slavit přímo v září, kdy by to bylo na měsíc přesně sto let?
Jedním z hlavních důvodů je řada jiných závazků a povinností, které škola v září má. Například jsme dlouhodobě spádovou školou pro podzimní maturity. A také máme partnerské školy v zahraničí, kam mají naši studenti odcestovat a nechceme je o akce související s oslavami připravit. Takže to celé posuneme zhruba o měsíc.

Petr Skokan

Původně učitel tělocviku a biologie. Od roku 2002 ředitel trutnovského gymnázia. „Pořád jsem optimisticky naladěný, i když některé věci by mohly jít trochu rychleji kupředu. Přišel jsem kdysi s nějakými plány, řadu z nich se podařilo realizovat, některé stavební představy se daří naplňovat spíš postupně, po malých etapách. Nejde to tak rychle, ale jde to, říká.

To znamená?
To znamená, že hlavní akce, Den otevřených dveří, setkání absolventů a oslavy, se uskuteční v sobotu 24. října. Program se bude odehrávat uvnitř školy, bude k mání nový almanach, připravená bude prezentace historie i současnosti školy, ukázky našich aktivit, měli by přijít stávající i bývalí učitelé, a bude tu prostor pro setkávání absolventů. Další velké akce chystáme na další měsíc. V pátek 20. listopadu bychom chtěli uspořádat v Uffu společenský večer a v sobotu 21. listopadu koncert. Při něm by mohlo hrát hudební těleso složené z absolventů či studentů gymnázia, vystoupit by mohl také náš školní sbor, opět se současnými i bývalými členy. Toto vše budeme upřesňovat.

Předpokládám, že velký zájem bude o almanach…
Bývá to nejžádanější věc při oslavách gymnázia. Vydávali jsme ho i před deseti lety. Bude určitě i letos, už se na něm pracuje. Statistiky i historický exkurz, to všechno už je hotové. Nyní se bavíme o tom, co všechno se do něj vejde. Chceme, aby se v almanachu každý našel, ale aby se v něm objevilo i to, jak se škola v posledních deseti letech proměnila.

Ještě něco dalšího chystáte k oslavám?
Sérii besed, kterou ale rozeběhneme už nyní v březnu. Chceme tak trochu navázat na program, který také běžel před deseti lety. Budeme zvát naše úspěšné, známé či výjimečné absolventy. Jednu besedu uděláme vždy po obědě ve škole pro studenty, a večer nabídneme setkání se stejnou osobností také veřejnosti.

Podle jakých kritérií vybíráte hosty do besed?
Je to docela zajímavé pátrání, v jak rozmanitých sférách se naši absolventi pohybují, a jak jsou mnohdy velmi úspěšní. Samozřejmě, někteří jsou i veřejně známí, ale i další jsou třeba špičkovými odborníky ve svých oborech, akorát se o nich moc neví. Seznam lidí, které bychom chtěli do besed pozvat, se nám docela rychle rozrůstá. Chceme, aby ten seznam byl pestrý, objevili se v něm absolventi, kteří se prosadili jak tady doma, taky i daleko od Trutnova.

Kdy začnete?
První besedu máme naplánovanou už na pátek 6. března, pro studenty po obědě ve škole a pro veřejnost od 17 hodin v Koncertní síni Bohuslava Martinů. Hostem bude známý politolog Petr Just mladší. V besedách pak budeme pokračovat celý kalendářní rok, pouze o letních prázdninách uděláme přestávku. A možná to pojede i další rok, protože jmen v seznamu máme hodně, takže když bude zájem, mohly by besedy pokračovat i v roce 2021.

Oslavy 100 let budou velké. Byla to také velká sláva, když tady gymnázium před sto let začínalo?
V roce 1920 to určitě velká sláva nebyla. Škola byla v tu dobu velice malá. Gymnázium se prvních sedm let dost složitě probíjelo životem, vlastní školní budovu totiž mělo až od roku 1927. To teprve byla velká sláva, když vznikla budova, ve které gymnázium sídlí dodnes. Předtím se vyučovalo například v dnešním Národním domě nebo později v budově bývalého hotelu Union (dnes budova okresního soudu). Navíc když úplně první rok začínalo, tak mělo jen první ročník a jedinou třídu. Aby škola mohla začít fungovat, bylo nutné splnit základní podmínku a přijmout do prvního ročníku alespoň 30 žáků, což se povedlo, začínalo jich 36. Učitelský sbor tehdy čítal pouhých několik pedagogů.

Jak je na tom gymnázium nyní?
Aktuálně máme 475 žáků v šestnácti třídách. Na osmiletém gymnáziu držíme v každém ročníku jednu třídu, na čtyřletém dvě v každém ročníku. V minulosti jsme ale měli i daleko vyšší čísla. Asi nejvíc to bylo na konci devadesátých let, kdy vrcholil populační boom a dětí bylo výrazně víc než nyní. Tehdy jsme měli nejvíc asi 780 studentů ve 27 třídách, dokonce jsme kvůli tomu museli učit i na další budově ve Školní ulici, protože tady na Jiráskově náměstí jsme se prostě nevešli.

Kolik jste na to potřebovali kantorů?
V tu dobu jsme měli asi 64 učitelů. Dnes jich máme méně, zhruba kolem čtyřiceti.

Co poslání gymnázia, změnilo se nějak?
V tomto ohledu jsme stále velmi čitelní. Pořád jsme střední škola poskytující všeobecné vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Našim posláním je zejména příprava studentů ke studiu na vysokých školách. Nemáme žádné speciální zaměření, máme jen dva obory - osmiletý a čtyřletý. Za důležitý považujeme systém volitelných předmětů v posledních dvou letech studia, kde se žáci mohou profilovat podle svého zájmu.

V čem se škola mění?
Gymnázium se samozřejmě chce vyvíjet, ale zároveň si chce něco ponechat, a v některých věcech se moc neměnit. Chceme zachovat prestiž a kvalitu, chceme zlepšovat podmínky pro vzdělávání a ve škole mít bezpečné a přátelské prostředí. Takže když se sem někdo po letech vrátí, tak si na jednu stranu všimne nových učeben, jídelny, sportovní haly či záchodů, ale mnohdy také řekne, že se tady nic nezměnilo. Já říkám: duch školy se nezměnil.

Kam míří vaši absolventi nejčastěji?
Je zajímavé, že když jsme ještě nedávno měli dvě maturitní třídy na čtyřletém gymnáziu a dvě na osmiletém, tak výrazná většina absolventů směřovala do exaktních oborů. Nyní máme na osmiletém oboru jen jednu třídu, na čtyřletém zůstaly dvě, a najednou se poměr začal měnit. Absolventů mířících do přírodovědných, medicínských nebo technických oborů poněkud ubylo, a o něco více jich míří do oborů humanitních. I tak ale můžeme nadále konstatovat, ten poměr je rozumný a budeme zvědaví, kam se posune v příštích letech.

Čím si to vysvětlujete?
U studentů osmiletého oboru se více projevuje dlouhodobá soustavná příprava a práce. Během osmi let mají příležitost lépe rozvíjet své dovednosti, ambice a znalosti. Podobné je to i s maturitou z matematiky. Vybíralo  si ji více žáků osmiletého gymnázia, než čtyřletého. Jsou to docela zajímavé souvislosti.

Nechybí gymnáziu možnost spolupráce s místními podniky, jako je běžná například u průmyslových škol?
Škole by samozřejmě pomohlo, kdyby s námi firmy chtěly víc spolupracovat. Je ale obtížné najít společnou platformu. Jsme vděční za kvalitní dlouhodobou spolupráci s trutnovským ZPA Smart Energy a.s.. Firma sice ví, že si musí s hodně nejistým výsledkem počkat, než z našich studentů budou vysokoškoláci, a pak teprve případně jejich zaměstnanci, ale snaží se studenty oslovovat už teď. Myslím, že tady je významný další rozměr v tom, že společně můžeme působit na mladé, aby se jednou do Trutnova chtěli vrátit. Město vzdělané lidi potřebuje.  

Škola určitě není jen o samotné výuce. Co ještě nabízí?
Máme tři partnerské školy, systém zavedených aktivit pro žáky, sportovních kurzů a pobytových kurzů v přírodě, vlastní pěvecký sbor, divadelní kroužek nebo robotický kroužek. Je toho spousta. A taky Děvín, chatu v Krkonoších, o kterou je pořád velký zájem mezi absolventy i studenty. Každého chceme aspoň jednou za studium na Děvín dostat, když už ne na výlet, tak třeba na ekologicko-geologickou exkurzi. Každý si pak sám rozhodne, zda se tam chce vracet. Ale jak už jsem řekl, o Děvín je pořád zájem.

Jací jsou současní studenti?
Připadá mi, že se každé čtyři roky trochu promění. Rozhodně bych si ale netroufnul hodnotit, zda jsou lepší nebo horší než jejich předchůdci. Žijí prostě v jiné době, mají jiné technické možnosti, které je obklopují, mají jiné rodiče, kteří je vychovávají v jiné době a jiných podmínkách. I v současnosti tu máme generace naprosto špičkových a hodně aktivních studentů, ale vedle nich jsou jiní, pasivnější, nebo takoví, kteří svoji cestu teprve hledají. Ale tak to bylo vždycky.

Mobily a sociální sítě vám nevadí?
Dětí dnes doslova vyrůstají na elektronice, to nezměníme, takže se je snažíme aspoň přiměřeně usměrňovat. Třeba v tom, že se je snažíme dlouhodobě a soustavně přesvědčovat, že je lepší si mnoho věcí říkat osobně, než si psát mobilem. Posílat zprávy a statusy má smysl teprve v momentě, kdy si to nemůžou říct.

Gymnázium Trutnov

Založené bylo v roce 1920. V tehdy převážně německém Trutnově bylo oporou české menšiny. Po Mnichovské dohodě na podzim 1938 se gymnázium muselo přestěhovat do Úpice, po vzniku protektorátu bylo v prosinci 1940 zrušeno úplně. Po válce došlo až do r. 1971 k řadě závažných organizačních změn. Od roku 1971 v Trutnově působilo opět čtyřleté gymnázium a od roku 1990 i osmileté.


Pavel Cajthaml
pavel@trutnovinky.cz
Foto: Miloš Šálek