Čtvrtek

13. června 2024

Nyní

11°

Zítra

Svátek má

K Remízku, Daunova, Pod Baterií... Trutnov pojmenoval nové ulice

3. 3. 2020

page.Name
Devět nových názvů aktuálně přibylo v seznamu trutnovských ulic. V pondělí je schválili zastupitelé města.

Návrh názvů nově vznikajících ulic tvoří a ke schválení doporučuje Odborný poradní sbor pro názvosloví Rady města Trutnova, složený z odborníků na historii, lingvistiku a region. „Tyto názvy vznikly ještě v době, kdy sboru předsedal profesor Wolf. Jemu a celé této komisi vděčíme za systém pojmenování ulic, který respektuje pravidla a místní historii,“ připomněl trutnovský starosta Ivan Adamec.

Významným důvodem k pojmenovávání ulic v okrajových částech města je v dnešní době nejen častější využívání družicových navigací v autech, ale i usnadnění orientace záchranných složek.

Seznam nových ulic

(s názvoslovným vysvětlením)

1. V lokalitě s novou výstavbou mezi Novým Domovem a ulicí Polská není zaveden jednotný okruh názvů, proto byl zvolen název dle místních podmínek s ohledem na terénní a přírodní konfiguraci. Jako vhodný se pro ulici jeví název "K Remízku", kam svým severním koncem nová ulice směřuje.

2. V lokalitě pod Valy se uplatňují jména významných rakouských vojevůdců druhé poloviny 18. stol. Nová ulice na p.p.č. 1873/7, k.ú. Trutnov, ponese název "Daunova", čímž bude připomínat jméno generála Leopolda Dauna, polního zbrojmistra v armádě Marie Terezie, který se m. j. osobně účastnil bitvy u Žďáru 30.09.1745 během druhé slezské války, a je možné, že tehdy navštívil i Trutnov.

3. V lokalitě pod bývalým vepřínem na Bojišti je pro ulici vhodný název "Pod Baterií", neboť ve svahu jižně od této ulice měla své palebné postavení 27.06.1866 dopoledne rakouská čtyřliberní baterie č.1/III setníka Weissböcka, přidělená k Mondelově brigádě z 10. armádního sboru, a střelbou chránila levý bok rakouských obranných linií na trutnovských výšinách před pruským obchvatem.

4. V Obchodní zóně Krkonošská pro stávající ulici, souběžnou s ulicí Krkonošskou, v úseku mezi oběma křižovatkami s ulicí Obchodní je vhodný název "Nákladní", protože prochází podél zadních traktů obchodů a provádí se zde nakládka a vykládka zboží.

5. V lokalitě "Za Komínem" vedle rybníku je pro budoucí ulici vhodný název "Rozhraní", protože tato cesta vede po historické (i současné) hranici mezi katastry Trutnova (resp. Dolního Starého Města) a Horního Starého Města.

6. V lokalitě "Za Komínem" odbočuje severním směrem z ulice "K Pěti Bukům" cesta, pro niž je vhodný název "Rechenburská", neboť směřuje na Zámecký vrch, a tak i k zaniklému hradu Rechenburg.

7. V lokalitě Dolce je pro stávající hlavní pobřežní cestu v úseku od křižovatky s ulicemi Výhledy a Do Dolců až po hranici obce Staré Buky na severovýchodu vhodný název "Rekreační", čímž upomíná na charakter celé oblasti.

8. V Dolcích stávající pobřežní cesta na levém břehu ponese název "Za Vodou", neboť z pohledu návštěvníka rekreační oblasti se nachází za vodními nádržemi (rybníky).

9. Stávající příjezdová cesta od Oblanova do Dolců v úseku od křižovatky "U Lípy" po křižovatku s nově nazvanou ulicí "Rekreační" ponese název "Prudká", protože je charakteristická poměrně prudkým klesáním.

(pac, tz-mde)
pavel@trutnovinky.cz
Foto: Miloš Šálek