Pondělí

27. května 2024

Nyní

17°

Zítra

16°

Svátek má

Rodiče podali do mateřských škol 271 přihlášek

9. 6. 2020

page.Name
V první polovině května se v Trutnově uskutečnil zápis k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol. K dispozici bylo 307 volných míst, vedení školky obdrželo celkem 271 žádostí. Kapacita je tedy i v letošním roce dostačující. V nabídce byla opět možnost přihlásit své dítě do třídy s programem Montessori.

Zápis k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2020/2021 se uskutečnil ve dnech 4. až 15. května 2020 na všech jedenácti trutnovských pracovištích. S ohledem na pandemii onemocnění covid-19 mohli rodiče využít jak distanční podání přihlášky, tak osobní doručení.

Zápis do MŠ Trutnov

V rámci zápisu přijaly trutnovské mateřské školy 271 žádostí:

  • 6 žádostí - odklad povinné školní docházky
  • 26 žádostí - děti s povinnou předškolní docházkou
  • 17 žádostí - děti čtyřleté
  • 120 žádostí - děti tříleté
  • 102 žádostí - děti dvouleté

„Letos jsme obdrželi 21 žádostí zákonných zástupců dětí, kteří mají místo trvalého pobytu mimo Trutnov. Většinou jde o rodiny, které tu aktuálně pobývají anebo do Trutnova jezdí za prací,“ vysvětluje Vladimíra Priputenová, ředitelka Mateřské školy Trutnov. Vedení školek obdrželo také tři žádosti od rodičů, kteří chtějí využít možnosti odlišného způsobu plnění povinného předškolního vzdělávání, tedy individuálního vzdělávání dítěte v domácím prostředí.

V loňském roce byla na pracovišti MŠ Komenského zřízena třída se vzdělávacím programem Montessori. I letos tak mohli rodiče využít nabídky přihlášení svého dítěte k tomuto typu vzdělávání. „O tento alternativní typ vzdělávání projevilo zájem 17 žadatelů, vyhověli jsme však jen jedenácti z nich, ostatním jsme nabídli vzdělávání v klasické třídě,“ říká ředitelka Priputenová.

Na všech jedenácti pracovištích trutnovské mateřské školy bylo k dispozici 307 volných míst, tudíž všech 271 uchazečů obdrželo rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na rok 2020/2021. „Čtyřem uchazečům však bylo řízení dočasně pozastaveno a vyzvali jsme je k doložení povinného očkování. Dle zákona o ochraně veřejného zdraví nesmíme děti do 5 let bez očkování přijmout. V opačném případě by nám hrozila pokuta,“ dodává Vladimíra Priputenová.

Přesto ale již další volná místa mateřská škola nemá. Z důvodu naplnění novely vyhlášky o předškolním vzdělávání lze třídu s dvouletými dětmi od 1. září 2020 naplnit maximálně do počtu 22 dětí.

V nadcházejícím školním roce tak bude do trutnovské mateřské školy pravděpodobně docházet 920 dětí, a to do 33 běžných tříd (maximální počet 28 dětí na třídu, s dvouletými dětmi maximálně 22 dětí na třídu) a do 4 speciálních tříd (maximální počet 14 dětí na třídu). Speciální třídy budou od září k dispozici na pracovištích Horská, V Domcích a Kryblická.

(bog, tz-mde)
redakce@trutnovinky.cz
Foto: Miloš Šálek