Pondělí

27. května 2024

Nyní

17°

Zítra

13°

Svátek má

Trutnov investuje do náměstí, chce je hezká, čistá i funkční

25. 7. 2020

Trutnov investuje do náměstí, chce je hezká, čistá i funkční 0 snímků
Za poslední desetiletí město vynaložilo desítky milionů korun do oprav svých náměstí. Kompletní rekonstrukci mají za sebou Krakonošovo a Jiráskovo náměstí. Regenerace Lípového je ve fázi tvorby projektové dokumentace a na náměstí Hraničářů má město připravenou studii.

Trutnovská radnice systematicky investuje nemalé prostředky do oprav menších i větších prostranství a městského mobiliáře. Příkladem jsou trutnovská náměstí, kterých je ve městě celkem čtrnáct. „Náměstí jsou specifická místa, kde se lidé setkávají, kde nakupují, pracují, ale i tráví volný čas a odpočívají. Chceme, aby tato místa byla nejen na pohled hezká a čistá, ale také funkční,“ vysvětluje trutnovský starosta Ivan Adamec. Město tak opravuje nejen jednotlivé objekty, ale revitalizuje i celé prostory.

Krakonošovo náměstí

Krakonošovo náměstí, kam byla v roce 2009 navrácena socha Josefa II. za necelé 2 miliony korun, prošlo v letech 2013 - 2014 rozsáhlou rekonstrukcí. Cílem bylo dát náměstí vzhled co nejvíce podobný tomu za 1. republiky. Došlo k odstranění arboret a novodobého nevzhledného veřejného osvětlení a k předláždění ploch kolem soch Josefa II. a Nejsvětější Trojice kočičími hlavami. Ploše náměstí se vrátil obdélníkový tvar bez kulatých rohů, osadily se repliky historického osvětlení a zasadily lípy, vybavené zalévacím systémem. „Doplnili jsme také drobný mobiliář v dobovém designu, a to lavičky a koše, aby vzhled celého prostoru byl jednotný,“ říká trutnovský starosta. Celá akce vyšla na téměř 10 milionů korun.

V roce 2015 se celkové rekonstrukce dočkala také historická Krakonošova kašna za 3,3 miliony korun. Opravila se celá žulová nádrž a doplnila filtrace a cirkulace vody. „Povedlo se nám, i díky iniciativě skupiny trutnovských občanů, na kašnu také navrátit chybějící sochy čtyř permoníků, které dle dobových fotografií vytvořila trutnovská sochařka Paulina Skavová,“ dodává Ivan Adamec.

Jiráskovo náměstí  

V roce 2015 prošlo kompletní rekonstrukcí Jiráskovo náměstí na České čtvrti. Zde byly zřízeny dvě hlavní klidové zóny. První ve středu náměstí s vodním prvkem pro oživení celého prostoru hlavně v letních měsících. Druhá se skládá z betonových boxů vybavených dřevěnými lavicemi. Dále zde byly plošně vysazeny keře, trvalky, okrasné trávy včetně nového stromořadí či solitérních stromů. Novinkami na Jiráskově náměstí a vlastně i v celém Trutnově byly podzemní kontejnery na tříděný odpad a knihobudka. Město do regenerace náměstí investovalo necelých 10 milionů korun. „Přestože jsme se během rekonstrukce i po ní setkali s mnoha kritickými ohlasy na moderní podobu Jiráskova náměstí, máme z něho velkou radost. Denně vidím, jak je náměstí plné lidí a jak doslova ožilo. Tudíž svou funkci plní perfektně,“ říká trutnovský starosta.

Svatojanské náměstí

V současné době je možné sledovat stavební práce na pěší zóně na Horské ulici, jejíž součástí je i Svatojanské náměstí. Do konce tohoto roku by i tato část centra města měla mít moderní vzhled, a to díky nové dlažbě, novému veřejnému osvětlení, košům i lavičkám. Novinkou na Svatojanském náměstí bude navrácení vodního prvku, původního náhonu, u sochy Jana Nepomuckého. Rekonstrukce celé pěší zóny, která bude dokončena příští rok, vyjde trutnovskou radnici na 44 milionů korun včetně DPH.

Lípové náměstí

Novou podobu v nadcházejících letech získá také Lípové náměstí v Poříčí. V současné době se zpracovává projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení, na kterou bude navazovat dokumentace pro provedení stavby. Moderní vzhled Lípového náměstí navrhli architekti Ing. arch. Jan Veisser a Ing. arch. Barbora Skalová, kteří vyhráli v soutěži o návrh.    

V rámci této investice dojde k regeneraci zeleně v prostoru náměstí a okolí kostela Sv. Petra a Pavla, k rekonstrukci povrchu komunikací a chodníků a k úpravě organizace dopravy. Vybuduje se autobusová zastávka, vznikne nový prostor pro možnost pořádání trhů a přibude také dětské hřiště. Předpokládané náklady na realizaci jsou odhadovány na 20 milionů korun bez DPH. 

Náměstí Hraničářů

Další náměstí, které má město v plánu upravit, je náměstí Hraničářů na České čtvrti. Studie, kterou zpracovala společnost New Visit, s. r. o., z Hradce Králové, reflektuje úpravu celkového řešení dopravy v lokalitě České čtvrti provedené v roce 2019.  V rámci regenerace je řešena obnova zeleně, pěších cest, mobiliáře, veřejného osvětlení či vybudování podzemních kontejnerů na tříděný odpad. V současné době na podnět místních občanů probíhá řízení o odstranění některých stromů, které jsou v havarijním zdravotním stavu. „Zároveň bychom zde chtěli vybudovat památník Hraničářů. Ovšem momentálně nedokážeme říct, kdy se do regenerace náměstí pustíme. Vše závisí na finančních prostředcích. Jakmile budou k dispozici, můžeme začít. Jsme připraveni,“ uzavírá Ivan Adamec.

(bog, tz-mde)
redakce@trutnovinky.cz
Foto: Miloš Šálek