Pátek

24. května 2024

Nyní

12°

Zítra

12°

Svátek má

Poskytovatel internetu: Vyplatila se nám naše dlouhodobá strategie

10. 5. 2020

page.Name
Před pandemií byli lidé zvyklí žít aktivně, zčásti mimo domácnost. V důsledku vládních nařízení se však museli co nejvíce zdržovat doma, což naopak některým pracovním odvětvím hrálo do karet. „V posledních týdnech, jsme skutečně pracovali s vysokým nasazením,“ nechala se slyšet Veronika Fišerová, jednatelka trutnovské společnosti HD internet, která je poskytovatelem připojení k internetu.

Doma zůstaly celé rodiny. Dospělí potřebovali být připojení kvůli práci, děti kvůli školním povinnostem a všichni bez rozdílu věku vyhledávali sociální kontakt a kvalitní, rychlé a bezpečné připojení k internetu je tomu nutnou podmínkou.

„Pocítili jsme zvýšenou poptávku po domácích routerech, které umožňují, aby do internetu bylo v jeden čas připojeno více zařízení,“ poznamenala Veronika Fišerová. Mnohé domácnosti zjistily, že jejich wifi routery jsou zastaralé, neschopné nést takovou zátěž.

V prvních dnech krizového stavu trutnovská firma přerušila realizaci nových přípojek a všechny práce nesouvisející se zajištěním provozu internetových služeb (realizace nových kabelových rozvodů, konfigurace domácích sítí, instalace nových wifi rozvodů, externí konzultace apod.) šly stranou. Uzavřelo se zákaznické centrum a primárním cílem činnosti poskytovatele internetu se stalo zajištění provozu stávajících datových přípojek.

„Naše dlouhodobá strategie, v rámci které se řídíme zásadou, že kvalitní pokrytí menšího území je lepší, než paběrkovat ve stovce míst, se nám vyplatila,“ prohlásila Fišerová, že během pandemického období HD Internet nasadil 63 gigabitových switchů, aby byl schopnen nabízet optické tarify s rychlostí 500 Mbit/s až 1 Gbit/s.

Maximální průtok dat před koronavirovou krizí (konec února 2020) se pohyboval okolo 8 Gbit za vteřinu. V době vrcholu krize, kdy byl každý doma, síť HD internet přenášela ve špičkách okolo 11 Gbit za vteřinu. „Tedy o 35 procent více,“ upozornila Fišerová. Nyní s rozvolňováním opatření se průtok dat opět dostává na čísla okolo 8,5 - 9 Gbit za vteřinu.

Největší výzvou pro „HD tým“ bylo najít balanc mezi zvýšenou potřebou ze strany doma „uvězněných“ klientů a potřebou omezit osobní kontakt na minimum. Tak, aby se chránilo zdraví všech a zároveň se udržel chod firmy a uspokojily potřeby klientů.

„Naprostá většina problémů se dá řešit i za současné nouzové situace, jenom je potřeba dbát zvýšené opatrnosti. Neodborné zásahy mohou vést k takovým změnám, které již není možné na dálku opravit a vyžadují návštěvu technika, což v této době není žádoucí,“ uvedla Fišerová. „Velmi mě potěšil přístup našich zaměstnanců, kteří sami vycítili potřebu zajistit kvalitní služby našim klientům a iniciovali první krůčky k opětovnému rozšiřování sortimentu našich služeb. Za jejich proaktivní přístup jim patří velké díky,“ dodala.

Trutnovská společnost je však jednou z těch, které dopady zavedených opatření mohou pocítit až v druhé vlně. „Již nyní řešíme platební neschopnost našich zákazníků, zejména těch, kteří podnikají v oblasti gastronomie nebo cestovního ruchu. Obava, že mnoho dalších zákazníků nebude schopných hradit své závazky, je na místě,“ domnívala se Veronika Fišerová. Firma má dnes na stole připravené projekty, které zvýší kvalitu a rychlost nabízeného připojení, a tak doufá, že je bude možné realizovat.

čtěte také:

 

Michal Bogáň
michal@trutnovinky.cz
Foto: archiv HD internet