Pátek

14. června 2024

Nyní

Zítra

11°

Svátek má

Kampaň „Daruj mýdlo“ a nezměřitelná vlna emocí

10. 1. 2020 Komerční sdělení

page.Name
Stejně jako v loňském roce podpořila společnost TE Connectivity nemalou měrou charitativní projekty různého druhu.

Z korporátního fondu jsme tak mohli rozdělit celkem 959 032 Kč charitativním organizacím, jako jsou Oblastní Charita v Trutnově, Oblastní Charita v Červeném Kostelci, hnutí Duha nebo Liga proti rakovině a dalším menším subjektům, fyzickým osobám.

Částkou více jak 80 000 Kč jsme podpořili rodiny a děti, kterým pomáhá nadace Dobrý Anděl.

Strohý výčet čísel, řeklo by se…Možná ano, možná ne, ale za nás pomoc těm, kteří to v životě nemají snadné.

Bezpochyby největší radost nám ale udělalo zapojení našich kolegyň a kolegů, a to hned ve dvou projektech.

Jedním z nich byl již „tradiční“ ročník Den proti rakovině. Oba trutnovské závody zaplavily 25. května kytičky měsíčku lékařského, symbolu tohoto dne. V letošním roce jsme prodali neuvěřitelných 751 kytiček a vybrali částku 25 582 Kč. Cílem letošní celostátní sbírky bylo zvýšit povědomí o zdravotních rizicích kouření.

Významným projektem, kterého si obzvlášť ceníme, byla podpora trutnovského azylového domu Most k životu.

Na začátku prosince jsme vyhlásili kampaň „Daruj mýdlo“, abychom tak podpořili klienty azylového domu, kteří se ocitnou v nelehké životní situaci. Kolegyně a kolegové se s velkou vervou zapojili do sbírky a přispěli do sbírky sprchovými gely, šampony, mýdly a jinými hygienickými potřebami.

A solidarita se zdála býti bezbřehá. Děkujeme vám všem, milé kolegyně a milí kolegové, tolik empatie a  sounáležitosti jsme nečekali.

Ve spolupráci s paní ředitelkou azylového domu Mgr. Lucií Havrdovou jsme se domluvili na další spolupráci, a to i pro rok 2020.  A protože je pro mnoho lidí činnost azylového domu neznámou, přiblížíme vám ji v krátkém rozhovoru.

Paní ředitelko, můžete nám říci, kdo jsou vaši klienti?
Azylový dům pro matky a otce s dětmi poskytuje dočasné zázemí neúplným rodinám, které jsou z různých důvodů přímo ohroženy bezdomovectvím nebo se již bez domova ocitly. Za poslední tři roky u nás využilo službu zhruba 120 rodičů, dohromady s jejich přibližně 260 dětmi.

V jaké životní situaci se klienti nachází?
Byť je naše služba zaměřená více na rodiny, které přicházejí z důvodu domácího násilí, pracujeme podobným způsobem i s rodinami zadluženými nebo s těmi, které nemají další funkční rodinné vztahy a samostatný dospělý život, jako takový, je pro ně jen těžko zvládnutelný. Naši službu využívají také mladé maminky, které přicházejí z výchovných ústavů či z dětského domova nebo maminky, kterým byly děti ve složitých životních situacích odebrány z péče a z našeho zařízení se je snaží dostat zpět k sobě. Situací, které mohou být důvodem, pro který u nás naši klienti zazvoní na zvonek, je opravdu mnoho.Jak můžete klientům pomoci a co jim můžete nabídnout?
Společným jmenovatelem a ústředním tématem všech situací jsou však samotné děti. Naši pracovníci rodiče povzbuzují a podporují v péči o děti, která je v podmínkách, kdy rodina nemá domov, mnohem složitější. Snažíme se nízkopříjmovým rodinám zprostředkovat vše, co je k péči o dítě potřeba. Ať už jde o základní potraviny, hygienické pomůcky, vybavení do školy či ošacení. Jsme si vědomi toho, že citové a emocionální zázemí pro zdravý vývoj dítěte a stabilní a vyrovnaný vztah mezi dítětem a rodičem, je převážně záležitost rodiče. Naše role v této úloze však spočívá v dlouhodobé podpoře rodiče. Abychom v těchto snahách dosáhli co nejefektivnějších výsledků, resp. aby rodiny u nás žijící nejen nemusely být rozděleny, ale aby mohly obstát v běžném způsobu života a zároveň aby rodiče byli schopni naplňovat potřeby svých dětí, využíváme mnoha možností spolupráce se širokým spektrem poskytovatelů služeb, vzdělávacích institucí, zdravotnických zařízení či bezpečnostních složek. K tomu též motivujeme i rodiče, kteří by tuto možnost tzv. „vzali za svou“.

Jakou pomoc či podporu byste uvítali vy?
Vzhledem k tomu, že jsme téměř dva roky postupně absolvovali změnu právní formy na příspěvkovou organizaci, kdy se v budoucnu chystáme zabývat částečnou postupnou rekonstrukcí budovy, resp. výměnou např. vodovodního řádu, elektrických rozvodů či opravu mnoho desítek let starých oken, hledáme možnosti jiného druhu podpory, a to například právě tímto způsobem.Původní prostory Weltzlovy vily se svou nádhernou a bohatou historií s počátkem již v 19. století, ve kterých naši službu azylového domu poskytujeme, zasluhují obnovit podlahové krytiny a provést novou výmalbu pokojů a společných prostor pro uživatele služby. Rádi bychom také upravili a nábytkem dovybavili prostory společenské místnosti, která je využívána jako knihovna, terapeutická místnost či za účelem využití počítače si internetem pro děti i dospělé. Stejně tak zůstává pro naše uživatele nevyužitá velká část zahrady, které osazení novou zelení by přineslo mnoho nového prostoru k trávení volného času dětí a mnohdy bezútěšný prázdný prostor by se také mohl stát příjemným zázemím pro únik rodičů z těžké atmosféry v azylovém domě. Zušlechtění zahrady nám předběžně slíbila společnost TE Connectivity jako další z projektů naší vzájemné spolupráce.

Připojíte se k zaměstnancům TE Connectivity a zapojíte se do některého z dílčích projektů také?www.te.com
www.te.jobs.cz