Neděle

14. července 2024

Nyní

16°

Zítra

16°

Svátek má

Zbrusu nové dílny mají přispět k většímu zájmu dětí o techniku

30. 1. 2020

Zbrusu nové dílny mají přispět k většímu zájmu dětí o techniku 33 snímků
V Základní škole Mládežnická v Trutnově dojde zítra ke slavnostní události. V 10 hodin zde budou totiž otevřeny nové polytechnické dílny, které budou sloužit žákům prvního a druhého stupně. „Jde o to, aby se u dětí odboural jednostranný a zúžený náhled na současný svět, který končí u mobilního telefonu s dotykovým displejem,“ prozradil ředitel školy Zdeněk Géc. Trutnovinky už nové dílny navštívily. Podívejte se na fotky i video.

Kdy vznikl nápad vybudovat ve vaší základní škole polytechnické dílny?
Bylo to v době, kdy jsme se dozvěděli, že byl vyhlášen projekt a grant v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, tedy zhruba před dvěma a půl lety. Protože jsme škola s rozšířenou výukou informatiky, řekli jsme si, že by nebylo marné posunout dílny na vyšší úroveň, k jiné, modernější koncepci polytechnické výuky. V této souvislosti jsme se radili se Střední průmyslovou školou v Trutnově, s níž už několik let spolupracujeme.

Dílny jsou součástí projektu Techtle mechtle s technikou a mechatronikou na ZŠ. Co je smyslem tohoto projektu?
Jde o to, aby děti zažily technickou posloupnost od kladívka, pilníku, šroubováku až po programování robotických úkonů. Dílny na sebe navazují. Na začátku je klasická univerzální dílna, kde si děti mohou něco samy vyrobit. Na to navazuje projekční studio s frézkami, dále 3D tisk a robotická učebna s programovatelnými roboty. 

Kdo bude prostory konkrétně využívat?
Dílny budou k dispozici žákům od první do deváté třídy. Máme tady vybavení, které je na různé úrovni využitelné od těch nejmenších až po ty nejstarší.

Co se v nich bude dít?
Děti na prvním stupni mají možnost využívat klasickou dílnu, kde se budou učit zpracovávat materiály, jako jsou papír či dřevo. Seznámí se při tom se základním nářadím a vlastnostmi materiálu. Postupně se dostanou k robotice a jednoduchému programování. Budou používat svoji logiku, učit se jednoduché algoritmy, kterými lze vyřešit daný typ úlohy.

Jak byl projekt nákladný a kdo poskytl potřebné finanční prostředky?
Podařilo se nám získat grant. Podmínkou je desetiprocentní spoluúčast, proto jsme oslovili našeho zřizovatele, kterým je město Trutnov. Bylo k nám velmi vstřícné, uvolnilo potřebné finanční prostředky a díky tomu jsme mohli projekt realizovat. Při stavebních úpravách se zjistilo, že prostory nejsou v ideálním stavu a vznikly tak vícenáklady. Od vyhlášení projektu se výrazně zvedly náklady stavebních úprav, které v našem případě činily zhruba 1,2 miliónu korun. Naše dílny přišly celkově na 12,5 miliónu korun, z toho devadesát procent šlo z dotace zmíněného Integrovaného regionálního operačního programu a zbývajících deset procent včetně vícenákladů uhradilo město.

Kolik času ve škole věnujete technické výuce?  
Kvůli neustálým změnám ze strany státu, konkrétně ministerstva školství, dochází k tomu, že čas využitelný pro technickou výuku se stále více tenčí. Na druhém stupni se tak technické práce učí pouze jednu hodinu týdně nebo dvě hodiny za čtrnáct dní, což je opravdu málo. Chtěli bychom změnit učební plány, aby byl ten čas v tomto směru větší.

Spolupracuje vaše škola s místními firmami?
V současné době přímo s firmami nespolupracujeme, ale využíváme jejich nabídek na exkurze pro žáky v rámci výuky a projektu Volba povolání. Žáci navštěvují různé provozy a seznamují se s jejich chodem, než si začnou vybírat budoucí profesi. Úzce ale spolupracujeme se Střední průmyslovou školou v Trutnově, která je hodně navázaná na některé zdejší firmy.

Mají dílny přispět k odbourání negativního postoje k technickým předmětům a manuální práci?
Určitě ano. Jde o to, aby se u dětí odboural jednostranný a zúžený náhled na současný svět, který končí u mobilního telefonu s dotykovým displejem. Chceme jim ukázat, že šíře v této oblasti je mnohem větší, že svoje kouzlo má i práce s nářadím či praktické využití 3D tisku. Mohou si rozšířit i technické obzory při práci na programovatelných frézkách. Domnívám se tedy, že naše nové dílny a práce v nich mohou změnit uvažování našich žáků.

Ukáží i praktické využití multimediálních a IT technologií v každodenní praxi?
Samozřejmě. Děti se seznámí s praktickým využitím moderních technologií. Pochopí, že k programování jsou nutné určité znalosti a platí tam pravidla algoritmů. Jdeme cestou praxe, která je může připravit třeba k jejich budoucí profesi.

Máte k výuce v dílnách k dispozici vyškolený pedagogický personál, nebo budete využívat externisty?
Máme štěstí, že tady máme partu kantorů, která spolupracovala při přípravě dílen. Spoléháme na to, že pracovníci této školy mají velice blízký vztah k počítačové technice a digitálním technologiím. 

Proč podle vás není zájem o technická řemesla?
Myslím si, že částečně svoji roli hraje pohodlnost dětí, protože jsou zvyklí na to, že mají vše pod nosem. Souvisí to trochu i s jejich zabřednutím do virtuálního světa technologií. Svou roli v tom hrají i rodiče, které své děti raději vidí na středních školách než na učilištích technického směru. Navíc se ve školách nevěnuje dost času těmto oborům.

Pracovní výuka by měla prakticky připravit alespoň část žáků na učební obory. Je to také jeden z cílů dílen?
Měl by být, ale je tu ještě jeden zásadní problém. Střední školy nabízejí kapacitně větší množství míst ke studiu. Proto mají žáci představu, že se každý z nich může dostat na střední školu s maturitou, a to i ti, kteří na to prospěchově úplně nemají. Nikdo už ale moc neřeší, kolik z nich nakonec odmaturuje. Někteří po prvním ročníku zjistí, že na školu nemají, ale už je to nenastartuje k tomu, aby přešli na nějaký učební obor. To se mi jeví jako demotivující a špatné. Navíc se mezi žáky vytratila zdravá soutěživost a touha uspět. Doufám, že naše dílny alespoň trochu přispějí k jinému vnímání žáků řemesla a techniky. Podle mě je daleko lepší být dobrý a žádaný řemeslník než průměrný středoškolák.

Budou technické prostory využívat pouze žáci vaší školy?
Máme už podepsanou spolupráci s trutnovskými základními školami, s mateřskou školou a se Střední průmyslovou školou v Trutnově. Zájemcům jsou dílny otevřené, mohou si je vyzkoušet i ostatní žáci, nejen ti naši. Samozřejmě budou využívány i v rámci kroužků.

Co si jako ředitel školy od dílen slibujete?
Zvýšení zájmu dětí o techniku jako takovou v celé šíři, od manuální zručnosti až po robotickou přípravu. A hlavně si přeji, aby to děti bavilo. Máte už nyní nějakou zpětnou vazbu od žáků a rodičů? Jak tento projekt vnímají?
Dětem, které už dílny navštívily, se to neskutečně líbí. Rekonstrukci jsme průběžně zveřejňovaly na Facebooku a ohlasy byly kladné. Dílny chceme ve čtvrtek 6. února odpoledne nabídnout k prohlídce veřejnosti, takže budeme rádi, když se lidé přijdou podívat.

Jaký vy osobně máte vztah k manuální práci? Jste technicky zdatný?
Mojí aprobací je matematika a dílny. Mám chalupu, kde si všechno musím udělat sám a všechno jsem se musel naučit. Manuální práce a technika obecně jsou mi tedy určitě velmi blízké.

Hynek Šnajdar
hynek@trutnovinky.cz
Foto: Michal Bogáň, Hynek Šnajdar a Zdeněk Heteš