Pátek

19. července 2024

Nyní

22°

Zítra

23°

Svátek má

Trutnov sází stromy, na Bojišti vyroste například patnáct lip

11. 11. 2020

page.Name
Nejen zmírnění dopadu klimatických změn je cílem neziskové organizace Sázíme stromy, se kterou navázalo spolupráci město Trutnov. Díky tomuto partnerství dochází v našem městě k obnově stromořadí ve volné krajině a ke znovuoživení zanikajících mezí.

Město Trutnov se ve spolupráci s neziskovou organizací Sázíme stromy snaží aktivně pomáhat přírodě a krajině. Letos tak již podruhé proběhlo s pomocí dobrovolníků sázení stromů a keřů. Zatím se zaměřili na městskou část Bojiště. „Dokončili jsme obnovu jedné do letoška téměř zaniklé meze, jejíž první část jsme zasadili už na jaře. Dále jsme doplnili alej podél strouhy, která má bránit stečení vody z polí do zástavby,“ vysvětluje Tomáš Eichler, místostarosta města Trutnova.

Celkem bylo minulý pátek vysázeno 15 lip, 2 duby, 2 jeřáby a více než 100 keřů, které poskytnou potravu ptákům a úkryt zvěři. Zároveň zvýší schopnost krajiny zachytávat a zadržovat vodu a přispějí ke snížení eroze.

„Toto je drobný příklad chytrého řešení hned několika problémů najednou, i tak může obec přispět ke zmírnění dopadů změny klimatu. Těším se, až budeme moci přidat i sociální rozměr - setkání aktivních lidí, kteří chtějí udělat něco pro svou obec a své okolí,“ říká Tomáš Eichler a dodává, že původně byla celá akce plánována pro širokou veřejnost, ale s ohledem na aktuální omezení pohybu a shromažďování musela proběhnout ve velmi omezené formě. „Věřím, že příště tomu bude už jinak.“

Spolupráce s nadací Sázíme stromy je plánována i na příští rok, nejbližší akce by se měla uskutečnit v březnu.

(bog, tz-mde)
redakce@trutnovinky.cz
Foto: Tomáš Eichler