Neděle

16. června 2024

Nyní

12°

Zítra

12°

Svátek má

Kampaň „Daruj mýdlo číslo 2“ a téměř milion korun na charitativní projekty

27. 12. 2020 Komerční sdělení

page.Name
Výjimečný rok s výjimečnou dávkou solidarity, tak by se dal shrnout uplynulý rok 2020. A že lehký rozhodně nebyl…

TE Connectivity každým rokem podporuje několik charitativních projektů a institucí a nejinak tomu bylo i v letošním roce.

Díky korporátnímu fondu jsme mohli na charitu rozdělit téměř 1 milion korun.

Své menší či větší investice tak mohou zrealizovat Nemocnice Trutnov, azylový dům Most k životu Trutnov, Charita Trutnov, Hospic v Červeném Kostelci, Nadace Duha či Liga proti rakovině.

S Ligou proti rakovině spolupracujeme již několikátým rokem a zúčastňujeme se Českého dne proti rakovině. Vzhledem k opatření se tento den přesunul z tradičního květnového termínu na zářijový, ale i tak se naši dobrovolníci zapojili s jasným cílem do prodeje kytiček měsíčku lékařského – symbolu tohoto dne.

Letošní ročník byl určen na onkologickou léčbu nádorů ledvin a močového měchýře a možnosti prevence. V obou trutnovských závodech se podařilo prodat neuvěřitelných 630 kytiček za více jak 23 000 korun.

Skvělá pomoc Lize proti rakovině díky našim kolegyním a kolegům, kterým není zdraví jiných lidí lhostejné. A o to více si této pomoci ceníme. Milé kolegyně a milí kolegové, děkujeme!


Zástupci TE Connectivity uspořádali pro děti z azylového domu setkání s Mikulášem, prosinec 2020.

Dalším projektem, kterého se aktivně zúčastňujeme, je podpora azylového domu Most k životu Trutnov. Naše spolupráce trvá již více jak rok, a i na podzim jsme přispěli svojí troškou do mlýna v pořadí již druhou kampaní „Daruj mýdlo“.  Azylovému domu jsme předali sbírku hygienických potřeb a školních potřeb pro ty, kteří se ocitli v nelehké životní situaci a pomoc skutečně potřebují. Od srpna je novou ředitelkou paní Mgr. Monika Hillebrandová a my jsme moc rádi, že můžeme ve spolupráci pokračovat. Díky finanční částce z korporátního fondu se podařilo opravit prostor knihovny, opravit poničené zdi, pořídit novou podlahu, koupit nové police. Děti, a nejen ony tak v azylovém domě v brzké době naleznou nové zázemí.


Výlet do ZOO hrazený ze sponzorského daru, září 2020.

A co dalšího nám o svých klientech a aktivitách prozradila paní ředitelka?

Následující řádky bych ráda věnovala především poděkování TE Connectivity a všem dárcům v roce 2020. Naději a víru v lidskou sounáležitost pociťujeme v azylovém domě dlouhodobě. Solidarity se nám dostává jak od velkých firem, tak od jednotlivců, kteří sami žijí na hranici svých možností. Lidé chtějí být nápomocní a my si toho hluboce vážíme. Bez vaší pomoci by to totiž šlo jen velmi těžko.

Azylový dům je pobytová sociální služba, která pomáhá lidem řešit jejich obtížnou životní situaci, která je spojená se ztrátou bydlení. Pomáháme lidem překonávat problémy, na které sami nestačí. A to vše v duchu „Pomoz mi, abych si příště dokázal pomoci sám.“ Kromě klasického sociálního poradenství se proto snažíme o zvyšování široké palety kompetencí našich maminek a tatínků. Vytváříme pro ně podmínky, ve kterých se mohou učit novým dovednostem a snažíme se je vést k samostatnosti.

'
Monika Hillebrandová, ředitelka Mostu k životu, přebrala 1000ks jednorázových roušek od TE Connectivity, září 2020.

Všechno ale musí mít správný postup a vývoj. Člověk nejdříve potřebuje uspokojit své základní životní potřeby a až poté je schopný na sobě hlouběji pracovat a rozvíjet se. Mít střechu nad hlavou, obléknout a nakrmit své děti, zajistit jim a sobě bezpečí, to je nutný základ. Snažíme se proto zpočátku našim uživatelům pomoci i materiálně, aby zajistili své rodině vše potřebné. Máme sociální šatník, sklad nádobí, poskytujeme potravinovou a hygienickou pomoc. Velká část této pomoci přichází právě od dárců. Velmi silně vnímáme, že za každým darovaným šampónem je lidský příběh. Příběh o tom chtít pomoci. A my jsme tím Mostem, který pomáhá tyto dva lidské příběhy propojit. Kampaň Daruj mýdlo, kterou pořádá TE Connectivity, je toho zdárným příkladem. Konkrétní lidé darují lidem.

Zbavit se toho obrovského strachu a nejistoty, který ztráta bydlení doprovází není jednoduchý úkol. Najít novou životní sílu a motivaci bojovat proti překážkám je pro naše uživatele často obtížný úkol a vyžaduje to velký kus společné práce. Vaše všímavost je ale pro mnohé nápomocná. Uživatelé naší služby totiž mohou na vlastní kůži zažít, že na své problémy nemusí být vždy sami. Mohou zažít pocit, že jsou lidé, kterým jejich osud není lhostejný.

Chtěla bych z celého srdce poděkovat vám všem, kteří jste nám v roce 2020 poskytli jakoukoliv podporu. Ať už finanční, materiální nebo ve formě lidských zdrojů. Těžko se mi rozlišuje mezi těmi „velkými“ a „malými“ dárci, protože všichni máme různé možnosti. Proto mi omluvte, že nebudu konkrétní. Můj obdiv a díky patří každému z vás bez rozdílu.

Moc si přeji, aby nám situace umožnila uspořádat příští rok společné setkání. Chtěla bych vás provést naším domem, ukázat vám, kam konkrétně směřuje vaše pomoc a osobně vyjádřit to, co se jen těžko popisuje v textu. Totiž ta radost a víra, kterou nám dodáváte tím, že věříte v naši práci, ve změnu, v lepší život pro naše maminky, tatínky a jejich děti.

Děkuji. Monika Hillebrandová, ředitelka Mostu k životu Trutnov


Co říci závěrem? Přejme si, aby ten následující rok byl lepší.

Přejeme vám všem krásné vánoční svátky a do nového roku hlavně zdraví.

TE Connectivity (Tyco Electronics EC Trutnov, s.r.o.)
Komenského 821
541 83 Trutnov
www.te.com
www.te.jobs.cz

čtěte také: Ten umí to a ten zas tohle a všichni dohromady uděláme moc…