Neděle

16. června 2024

Nyní

12°

Zítra

12°

Svátek má

Ze zákona povinné pojištění - víte, které typy sem spadají?

24. 8. 2020 Komerční sdělení

page.Name
V dnešní době si můžete pojistit cokoliv, od svého majetku až po své zdraví či konkrétní tělesné partie, pokud k tomu máte dobrý důvod. To jsou ale pojištění, která si vybereme a platíme dobrovolně. Mimo ně jsou tu ale i taková, která jsme ze zákona povinni si sjednat a zaplatit, a to buď bez vyjímky, nebo za určitých podmínek. Konkrétně je takových typů pojištění pět a my si je všechny představíme.

1. Zdravotní pojištění

Každý občan České republiky nebo člověk s trvalým pobytem na jejím území musí mít sjednané zdravotní pojištění. Jedná se o jeden ze zásadních pilířů sociálního zabezpečení českých občanů, jelikož se jim v případě nemoci či zranění dostane potřebného ošetření, které v rámci mezí určených zákonem zaplatí jejich pojišťovna. O úhradu zdravotního pojištění se stará:

  • zaměstnavatel
  • stát - např. u rodičů na mateřské nebo důchodců
  • zaměstnanec v pracovním poměru / OSVČ

Povinnost platit zdravotní pojištění vzniká u občanů České republiky dnem jejich narození a zaniká dnem jejich úmrtí - u osob s cizím občanstvím tato povinnost začíná dnem přihlášení k trvalému pobytu. Výši pojistného nelze příliš ovlivnit, jelikož se vypočítává z vyměřovacího základu. Tím se v případě zaměstnanců myslí jejich mzda a u OSVČ jejich příjmy po odpočtu výdajů.

Záloha vždy činí 13,5 % z vyměřovacího základu, zaměstnanci si však sami hradí pouze 4,5 %, zatímco zbylých 9 % za ně platí zaměstnavatel. Živnostníkům nezbývá nic, než si celou zálohu zaplatit z vlastní kapsy.

2. Sociální pojištění

Se zdravotním pojištěním jde ruku v ruce to sociální, jehož úhradu má na starosti každý, kdo má nějaké zdanitelné příjmy. Jeho součástí je pojistné na nemocenské pojištění a důchodové pojištění a mimo to také příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. 

U zaměstnanců vychází zálohy na 31,3 % z hrubé mzdy s tím, že si sami platí pouze 6,5 % a zbytek za ně odvádí zaměstnavatel. Osoby samostatně výdělečně činné platí minimální zálohy ve výši 2 544 Kč a lidé s vedlejší činností 1 018 Kč, které se rok od roku mění. 

3. Povinné ručení

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla neboli povinné ručení ze zákona musí platit ten, kdo má na své jméno registrované nějaké motorové vozidlo. Slouží především k ochraně ostatních účastníků provozu, kterým pojišťovna zaplatí škody za zdraví i majetku způsobené majitelem vozu, k němuž má pojištění sjednané. 

Na rozdíl od předchozích dvou typů pojištění nemá pevně danou výši pojistného. Ta se částečně odvíjí od modelu vozidla, věku řidiče, jeho místa bydliště i bonusů a malusů, které získal za svou jízdu po dobu, co má pojištění sjednané. Cena pojistky se však může lišit i v závislosti na jednotlivých pojišťovnách, díky čemuž získává majitel vozu možnost ji ovlivnit.

Při sjednávání povinného ručení se proto vyplatí jednotlivé nabídky porovnat, což lze snadno udělat prostřednictvím webových stránek Povinneruceni.biz. Po vyplnění základních údajů o vás a vašem vozidle dostanete celý seznam dostupných pojištění, které si pak jednoduše porovnáte podle důležitých parametrů a sami vyberete to, které vám bude nejvíce vyhovovat.

4. Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele

Jak napovídá název tohoto pojištění, týká se všech lidí, kteří mají alespoň jednoho zaměstnance - výjimkou jsou státní orgány. Nemusí se nutně jednat o poměr ošetřený smlouvou, ale i dohodou o provedení pracovní činnosti nebo o provedení práce. Z tohoto pojištění se hradí škody na zdraví, ke kterým došlo při výkonu pracovní činnosti, a to nejen v místě pracoviště, ale i na služebních cestách. 

Zprostředkovateli pojištění odpovědnosti jsou zákonem pověřené pojišťovny, které tuto službu poskytují neziskově. Jakýkoliv přeplatek, ke kterému by mohlo dojít, se automaticky převede do státního rozpočtu.

5. Pojištění profesní odpovědnosti

Posledním zákonným pojištěním je to, které se týká profesní odpovědnosti. Povinnost si jej sjednat se týká lidí, jejichž pracovní náplň je spojená s velkou zodpovědností, ať už se jedná o majetek, zdraví či život. Patří sem například lékaři, advokáti, tlumočníci, soudní znalci, účetní, tlumočníci, různí IT specialisté i architekti či projektanti. Pokud by se tyto nebo jiné zákonem určené osoby při výkonu zaměstnání dopustili chyby, v jejímž důsledku by došlo ke škodě na zdraví či majetku nebo velkým finančním ztrátám, pojištění tuto událost pokryje.